Të pa-kategorizuara

Doktoratura

15 Gusht, 2011 Të pa-kategorizuara

Qendra e Studimeve Albanologjike hapi për herë të parë në vitin akademik 2009-2010, programet e studimeve të ciklit të tretë “Doktoraturë”, në këto fusha studimi:

 • Shkencat gjuhësore me koordinator shkencor Prof. Dr. Valter Memisha, 
 • Shkencat arkeologjike koordinator shkencor Prof. Dr. Luan Përzhita, 
 • Shkencat historike me koordinator shkencor Akademik. Beqir Meta, 
 • Shkencat etnologjike dhe folklor me koordinatore shkencore Prof. Dr. Miaser Dibra, 
 • Studime letrare me koordinatore shkencore Prof. Dr.Laura Smaqi, 
 • Historia e arteve shqiptare me koordinator shkencor Prof. Dr. Josif Papagjoni.  

 

Viti akademik 2009-2010 

Në programin e studimit “Shkencat gjuhësore” janë regjistruar 11 kandidatë, prej të cilëve 2 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 7 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, kurse 4 kandidatë janë në proces.

Në programin e studimit “Studime letrare” janë regjistruar 21 kandidatë, prej të cilëve 4 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 20 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 1 kandidat është në proces, kurse 1 kandidat është përjashtuar.

Në programin e studimit “Shkencat arkeologjike” janë regjistruar 6 kandidatë, prej të cilëve nga trojet shqiptare nuk ka asnjë kandidat, 2 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 3 kandidatë janë në proces, kurse 2 kandidat janë përjashtuar.

Në programin e studimit “Shkencat historike” janë regjistruar 21 kandidatë, prej të cilëve nga trojet shqiptare janë 6 kandidatë, 10 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 7 kandidatë janë në proces, kurse 4 kandidatë janë të përjashtuar.

Në programin e studimit “Shkencat etnologji-folklor” janë regjistruar 16 kandidatë, 6 janë nga trojet shqiptare, 10 e kanë mbrojtur tezën, në proces është vetëm 1 kandidat, kurse 5 kandidatë janë përjashtuar. 

 

Viti akademik 2010 -2011 

Në programin e studimit “Shkencat gjuhësore” janë regjistruar 14 kandidatë, prej të cilëve 2 kandidatë kanë qenë me procedurë të përshpjetuar, 1 kandidat ka qenë nga trojet shqiptare, 10 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 5 kandidatë janë në proces.

Në programin e studimit “Shkencat e bibliotekave” janë të regjistruar 2 kandidatë me procedurë të përshpejtuar, të dy këta kandidatë e kanë mbrojtur tezën.

Në programin e studimit “Shkencat arkeologjike” janë regjistruar 10 kandidatë, prej të cilëve 1 kandidat është nga trojet shqiptare, 2 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 7 kandidatë janë në proces, kurse 1 kandidat është përjashtuar.

Në programin e studimit “Shkencat historike” janë regjistruar 15 kandidatë, prej të cilëve nga trojet shqiptare janë 2 kandidatë, 6 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 8 kandidatë janë në proces, kurse 1 kandidat është përjashtuar.

Në programin e studimit “Shkencat etnologjike dhe folklor” janë regjistruar 15 kandidatë, prej të cilëve 2 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 11 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 3 kandidatë janë në proces, kurse 1 kandidat është përjashtuar.

Në programin e studimit “Studime letrare” janë regjistruar 15 kandidatë, prej të cilëve 2 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 7 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 8 kandidatë janë në proces. 

 

Viti akademik 2011-2012 

Në programin e studimit “Shkencat gjuhësore” janë regjistruar 16 kandidatë, prej të cilëve 2 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 7 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 8 kandidatë janë në proces, kurse 1 kandidat është përjashtuar.

Në programin e studimit “Shkencat arkeologjike” janë regjistruar 9 kandidatë, prej të cilëve 2 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 8 kandidatë janë në proces, kurse 1 kandidat është përjashtuar.

Në programin e studimit “Shkencat historike” janë regjistruar 19 kandidatë, prej të cilëve 2 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 2 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 13 kandidatë janë në proces, kurse 4 kandidatë janë përjashtuar.

Në programin e studimit “Shkencat etnologjike dhe folklor” janë regjistruar 25 kandidatë, prej të cilëve 3 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 6 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 19 kandidatë janë në proces.

Në programin e studimit “Studime letrare” janë regjistruar 25 kandidatë, prej të cilëve 2 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 6 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 18 kandidatë janë në proces, kurse 1 kandidat është i përjashtuar.

Në programin e studimit “Historia e arteve shqiptare” janë regjistruar 10 kandidatë, prej të cilëve 1 kandidat është nga trojet shqiptare, 3 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, nga këta 1 kandidat është me procedurë të përshpejtuar, 7 kandidatë janë në proces. 

 

Viti akademik 2012-2013 

Në programin e studimit “Shkencat gjuhësore” janë regjistruar 17 kandidatë, prej të cilëve 3 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 5 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 12 kandidatë janë në proces.

Në programin e studimit “Shkencat arkeologjike” janë regjistruar 8 kandidatë, prej të cilave 2 kandidatë janë nga trojet shqiptare, asnjë prej tyre nuk e ka mbrojtur tezën.

Në programin e studimit “Shkencat historike” janë regjistruar 19 kandidatë, prej të cilëve 4 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 3 kandidatë kanë mbrojtur tezën, 16 kandidatë janë në proces.

Në programin e studimit Shkencat “Etnologjike dhe folklor” janë regjistruar 20 kandidatë, prej të cilëve 4 kandidatë janë nga trojet, 20 kandidatë janë në proces.

Në programin e studimit “Studime letrare” janë regjistruar 14 kandidatë, prej të cilëve 3 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 1 kandidat e ka mbrojtur tezën, 13 kandidatë janë në proces.

Në programin e studimit “Historia e arteve shqiptare” janë regjistruar 18 kandidatë, prej të cilave 7 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 2 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 16 kandidatë janë në proces.

 

SHËNIM: NGA VITI AKADEMIK 2009-2010 DERI NË VITIN AKADEMIK 2012-2013 KEMI PATUR TË REGJISTRUAR GJITHSEJ 346 STUDENTË, NGA TË CILËT KANË MBROJTUR TEZËN 120, 26 NGA TROJET SHQIPTARE JASHTË, KURSE NË PROCES JANË 205.

Institutet

15 Gusht, 2011 Të pa-kategorizuara

Qëndra e Studimeve Albanologjike ka në varësinë e saj këto institute:

 • Arkeologji
 • Antropologji Arte
 • Enciklopedia shqiptare
 • Histori
 • Gjuhë Letërsisë

 

 

2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL