REVISTA CANDAVIA

Revista Candavia (ISSN: 2073-4115) është periodik shkencor i Institutit të Arkeologjisë, që i ka fillesat e botimit në vitin 2004, duke numëruar nëntë volume. Në revistë pasqyrohen kërkimet arkeologjike në terren nga prehistoria, antikiteti dhe antikiteti i vonë e mesjeta, të kryera çdo vit në territorin shqiptar.

Fillimisht revista ka shërbyer si organ për kërkimet e departamentit të antikitetit të vonë dhe mesjetës. Më vonë tematika e revistës është zgjeruar dhe me kërkime nga periudha të tjera historike, por e fokusuar kryesisht në botimin e raporteve të gërmimeve arkeologjike të përvitshme të Institutit të Arkeologjisë dhe më gjerë.

Nga viti 2020 revista Candavia i kushtohet tërësisht botimit të raporteve arkeologjike të vitit kalendarik përkatës, të kryera në territorin shqiptar. Në revistën Candavia botohen artikuj të mirëfilltë autentik shkencor që paraqesin rezultatet e kërkimeve më të reja në terren në fushën e arkeologjisë shqiptare, duke e bërë atë unike në llojin e saj.

Bordi editorial

 

  • Albana Meta (kryeredaktore)
  • Altin Skënderaj (sekretar i redaksisë)
  • Brikena Shkodra (anëtare)
  • Elio Hobdari (anëtar)
  • Rovena Kurti (anëtare)
  • Sabina Veseli (anëtare)

 

Shfletoni përmbajtjen elektronike të revistës:

2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL