Prof. Asoc. Dr. Belisa Muka

Drejtor i Institutit të Arkeologjisë

Shkarko CV

Prof. Asoc. Dr. Belisa Muka, që prej vitit 2000, është kërkuese shkencore dhe specialiste e antikitetit, pranë Institutit të Arkeologjisë.

Formimi i saj profesional ka karakter ndërkombëtar: studime universitare 4-vjeçare në Turqi, Universiteti i Ankarasë, dega Arkeologji Klasike; studime të thelluara, Master in Arts në Britaninë e Madhe, Universiteti East Anglia; studime doktorale në Francë, Universiteti Charles-De-Gaulle Lille 3, të cilat kanë marrë vlerësimin më të lartë të jurisë (avec les félicitations). Për këtë studim, B. Muka është laureate e çmimit ndërkombëtar Marc de Montalembert – Institut National d’Histoire de l’Art Paris 2011.

Fusha e saj e ekspertizës mbulon tematika si koroplatia (arti dhe artizanati), arkeologjia e religjioneve (praktikat votive dhe funerare), arkeologjia e jetës ekonomike (prodhimet artizanale), arkeologjia dhe antropologjia e vendbanimeve (organizimi i hapësirave funksionale), etj.

B. Muka ka realizuar qëndrime të shumta studimore në institucione të rëndësishme shkencore, si Shkolla franceze e Athinës, Shkolla italiane e Athinës, Instituti Kombëtar i Historisë së Artit në Paris, Universiteti i Këlnit në Gjermani, Institute of World Archaeology i Universitetit East Anglia, Britani e Madhe, etj.

B. Muka është anëtare e shumë projekteve shkencore shqiptaro-të huaja, duke nisur nga pjesëmarrje specifike në gërmimet në Tumën e Kamenicës, Amfiteatrin e Durrësit, Pallatin e trikonkës në Butrint, tek pjesëmarrje të rregullta në Apoloni, Phoinike, Durrës, Dimal, Butrint, si dhe bashkëdrejtuese e disa bashkëpunimeve të rëndësishme ndërkombëtare të Institutit të Arkeologjisë, si “Apolonia e Ilirisë” (UMR 8546-AOrOc Paris, Francë, Shkolla franceze e Athinës (EfA), Shkolla franceze e Romës (EfR); “Kaonia bregdetare” me kërkime në Phoinike dhe Butrint (Universiteti i Bolonjës), “Dimal” (Universiteti i Këlnit), kërkime në “Dobër-Vagalat” (Universiteti i Oxford) dhe bashkëthemeluese e grupit kërkimor ndërkombëtar Archeologia della Morte in Illiria ed Epiro (Universiteti i Bolonjës).

B. Muka ka marrë pjesë rregullisht në veprimtari shkencore kombëtare e ndërkombëtare në Shqipëri, Francë, Greqi, Itali, Gjermani. Gjithashtu është bashkorganizatore e disa konferencave ndërkombëtare, si New Archaeological Discoveries in the Albanian Regions (Tirana, 2017); organizatore e panelit Archaeological researches in Albania në 19th International Congress of Archaeology Cologne/Bonn (Këln/Bon, 2018); L’Archeologia della morte in Illiria e in Epiro. Contesti, Ritualità e Immagini tra eta’ ellenistica e romana (Tiranë, 2019); Illyries: Identités croisées (Tirana, 2020).

Kërkimet afatgjata të B. Mukës që prej vitit 2001, në nekropolin jugor të Phoinikes dhe rezultatet që janë botuar në studimin La necropoli meridionale di Phoinike. Le tombe ellenistiche e romane (2018), janë vlerësuar me çmimin shkencor kombëtar të dhënë nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë “Kërkuesi i ri më i suksesshëm” në fushën e shkencave shoqërore-albanologjike për vitin 2019.

Autore dhe bashkautore e mbi 50 kontributeve shkencore që trajtojnë një gamë të gjerë të kërkimeve arkeologjike, nga raporte gërmimesh dhe studime monumentesh e sitesh arkeologjike, tek studime të kulturës materiale. B. Muka është bashkedituese e akteve të disa konferencave ndërkombëtare, ku veçohen, Proceedings of International Congress of Albanian Archaeological Studies, (Tirana, 2014); Proccedings of the International Conference: New Archaeological Discoveries in the Albanian Regions, vol. 1-2 (Tirana, 2017); L’Archeologia della morte in Illiria e in Epiro. Contesti, Ritualità e Immagini tra eta’ ellenistica e romana, (Roma, 2020).

Me një eksperiencë solide në mësimdhënien universitare, B. Muka jep ndihmesën e saj në formimin e arkeologëve të rinj, si titullare e disa lëndëve në Universitetin e Tiranës, Departamenti i Arkeologjisë dhe Trashëgimisë Kulturore (bachelor dhe master shkencor). Pranë këtij departamenti B. Muka ka udhëhequr me sukses tema diplomash në nivelet Bachelor dhe Master Shkencor, si dhe praktikat mësimore të studentëve në projekte të ndryshme arkeologjike. Është pedagoge e ftuar në Universitetin e Prishtinës, Departamenti i Antropologjisë, dhe si dhe ka mbajtur disa cikle leksionesh në Universitetin Politeknik të Barit e seminare në Universitetin e Këlnit. Ka udhëhequr studime doktorale dhe ka qenë oponente e anëtare në disa juri ndërkombëtare për studime doktorale në Universitetin Lyon 2 – Lumière (Francë) dhe Universitetin e Bolonjës (Itali).

Gjatë viteve 2012-2021 ka ushtruar funksionin e Përgjegjëses së Departamentit të Antikitetit, si dhe anëtare e Këshillit Shkencor të Institutit të Arkeologjisë, e redaksisë së revistës Iliria, e Këshillit Kombëtar të Arkeologjisë (2016-2019) dhe prej vitit 2020 është anëtare e Këshillit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore Materiale (Ministria e Kulturës).

Drejtuesit ndër vite:

  • 1990 – 1993: Prof. dr. Neritan Ceka
  • 1993 – 1997: Prof. dr. Namik Bodinaku
  • 1997 – 2008: Akademik. prof. dr. Muzafer Korkuti
  • 2008 – 2013: Prof. dr. Shpresa Gjongecaj
  • 2013 – 2021: Prof. dr. Luan Përzhita
  • 2021 e në vazhdim: Prof. asoc. dr. Belisa Muka
2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL