Partnerë të njohur të bashkëpunimit

Nga viti 1997 Instituti Arkeologjik ka bashkëpunuar sistematikisht me Universitetin e Tiranës, Fakultetin Histori-Filologji, dega Histori.

Mundësitë e krijuara vitet e fundit për studentët e kësaj dege për të përzgjedhur specialitete të ndryshme, një prej të cilave është dhe arkeologjia, ka mundësuar mësim-dhënien e specialistëve të Institutit Arkeologjik në fushën e prehistorisë, të antikitetit ilir dhe të antikitetit të vonë dhe mesjetës. Kjo shoqërohet me kurset për dhënien e njohurive praktike (për metodat e mjetet e gërmimit) gjatë ekspeditave arkeologjike, ku studentët e këtij profili marrin pjesë.

Leksione me cikël më të shkurtër për arkeologjinë bëhen nga specialistët tanë edhe në Universitetet e Shkodrës, Elbasanit dhe Gjirokastrës për degët e historisë. Një pjesë e specialistëve të Institutit janë përfshirë në provime, komisione për kualifikimin.

Të gjithë praktikat e studentëve në fushën e arkeologjisë janë mbuluar po nga Instituti me fondet e arkeologjisë, për këtë janë hapur shkollat verore në Butrint e Finiq, dhe janë dërguar grupe studentësh nga Instituti ynë jashtë vendit për formim në këtë fushë.

Në kuadrin e bashkëpunimit bilateral midis Shqipërisë dhe vendeve fqinjë (Greqi e Itali), Instituti ka marrë pjesë nga viti 2000 në projekte që bashkojnë specialistë të disa institucioneve shqiptare si Universiteti i Tiranës, Universiteti Politeknik, si dhe institute të tjera të Akademisë së Shkencave si Laboratori i Arkeometrisë dhe Instituti i Fizikës Bërthamore, që kanë pasur për objekt studime ndërdisiplinore për aspekte të veçanta të kërkimit shkencor.

Bashkëpunime me Universitete të Huaja

 • Universiteti Politeknik i Barit- Itali
 • Universiteti i Maceratës- Itali
 • Universiteti i Bolonias- Itali
 • Universiteti i Lyon 2 -France
 • Universiteti Chieti-Pescara –Itali
 • Shkolla Franceze e Athinës
 • Instituti i Marredënieve Ndërbalkanike Kulturore, Athinë-Greqi
 • Universiteti  –Wurzburg Gjermani
 • Shkolla Franceze e Romës
 • Universiteti i Prishtinës
 • Universiteti Goethe Franfurt- Gjermani
 • Instituti Arkeologjik i Kosovës
 • Instituti i Kërkimeve të Arkitekturës Antike (IRAA) Universiteti I Pau-Francë
 • Instituti Arkeologjik, Akademia e Shkencave të Austrisë
 • Universiteti Avignon-Francë
 • Shoqata Kulturore Shqiptare- Mali i Zi
 • Universiteti i Sorbonne-Francë
 • Universiteti i Varshavës -Poloni
 • Universiteti i Gjenevës – Zvicër
 • Universitetin Charles – De – Gaulle – Lille 3, Francë
 • Universiteti i  Këlnit- Gjermani
 • Universiteti i Ankarasë, Turqi
 • Universiteti Pierre Mendes Francë, Grenoble
 • Universiteti i Cincinnati (SH.B.A)

Anëtarësimi në organizata ndërkombëtare

 • Organizata Botërore e Arkeologjisë (WAO),
 • Shoqata e Arkeologëve Evropianë (EAA),
 • Komiteti Botëror i Muzeve (ICOM),
 • Komiteti Ndërkombëtar i Monumenteve (ICOMOS),
 • Shoqata e Prehistorianëve Evropianë, anëtarë korrespondentë të Institutit Arkeologjik Gjerman (DAI),
 • Instituti Arkeologjik i Amerikës (AIA) etj.
2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.