Projekti “TRANSFER”

29 Maj, 2020 Të pa-kategorizuara

Instituti i Arkeologjisë në Tiranë është tashmë pjesë integrale e projektit “TRANSFER”. Ky projekt udhëhiqet nga Universiteti i Maceratas dhe financohet nga INTERREG V B – Adriatic Ionian – Programi ADRION 2018. Projekti “Transfer” filloi në shkurt 2020. Vendet e tjera të përfshira në këtë projekt janë Kroacia, Greqia, Sllovenia, Shqipëria, Serbia, Mali i Zi dhe Bosnja dhe Hercegovina. Qëllimi i projektit është të ndërtojë një model të ri evropian të qeverisjes inovative për parqet arkeologjike midis vendeve anëtare, duke shfrytëzuar “burimet e tyre natyrore, kulturore dhe njerëzore, dhe në të njëjtën kohë, rritjen e kohezionit ekonomik, shoqëror dhe territorial në rajonin e Adriatikut dhe Jonit ”.

Duke i  zhvilluar tashmë hulumtimet që (Macerata Athena) ka bërë prej vitesh në Itali, në Shqipëri dhe në provincën e Macerata, Greqi. Projekti synon të zhvillojë metoda të zakonshme për planifikimin e zonave arkeologjike; “Transferimi” (Modelet e menaxhimit të integruar për parqet arkeologjike) pasqyron në mënyrë të përkryer qëllimet e Adrion dhe konfirmon Universitetin e Maceratas, si lider projekti dhe partnerët e saj, si institucione novatore.

 

Partnerët e projektit janë në fakt institucione, organizata kulturore, parqe arkeologjike dhe qytete të zonës Adriatiko-Joniane, si psh. Instituti i Arkeologjisë së Tiranës, një institucion prestigjioz në fushën e Arkeologjisë dhe trashëgimisë kulturore, në Shqipëri, qyteti Slloven i Ptuj, Instituti Universitar SRZ Sazu nga Ljubljana, Komuna e Omišaly në Kroaci, Agjencia Lokale e Zhvillimit Sibenik, Instituti i Filozofisë dhe Teoria Sociale dhe Qendra Rinore Evropiane në Beograd, Ephorata e Antikiteteve të Janinës në Greqi, Qendra e Teknologjisë CTI në Patras dhe ndërmarrja Play Marche në Macerata. Këtyre u janë bashkuar partnerë të shumtë të autorizuar, si Instituti Qendror i Arkeologjisë i MIBACT, komunat Urbisaglia dhe Falerone, Qendra Kërkimore e Akademisë së Shkencave dhe Arteve Sllovene, ndërmarrja Terrepuntoit dhe Muzeu i qytetit të Sibenik, Kroaci.etj… Qëllimi i projektit, është të zhvillojë, transferojë (pra akronimin) dhe pastaj të shpërndajë një model të përbashkët qeverisjeje të parqeve arkeologjike që shkon përtej qasjes tradicionale konservatore për të hapur edhe zhvillimin e qëndrueshëm, duke e bërë trashëgiminë kulturore shtytës për zhvillimin e plotë ekonomik. Përveç kësaj, “Transferimi” synon të identifikojë aktivitete të qëndrueshme ekonomike të lidhura ngushtë me parqet, siç janë, p.sh., shërbime të reja dhe intinerare turistike. Për të zbatuar këtë dhe objektiva të tjera, ai gjithashtu synon të zhvillojë dhe të aplikojë një seri mjetesh TIK, siç janë realiteti i shtuar dhe gjithëpërfshirës, ​​për të rritur përdorimin e parqeve dhe përhapjen e publikut. Projekti gjithashtu parashikon zbatimin e gjashtë veprimeve pilot në zonat arkeologjike italiane (Urbisaglia) Shqiptare (Antigonea), Sllovene (Ptuj), Greke (Dodona) dhe Kroate (Omišalj dhe Sibenik), për të provuar modelin e lartpërmendur dhe miratuar përsëritjen e tij të mëtejshme.

Linku i projektit

 

2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL