Instituti i Arkeologjisë

Adresa

Sheshi “Nënë Tereza”, nr. 3, Tiranë, Shqipëri

Tel

 

Email

institutiarkeologjise@asa.edu.al

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL