KONFERENCA DHE SIMPOZIUME SHKENCORE

Veprimtaritë më të rëndësishme shkencore të kryera ndër vite nga Instituti i Arkeologjisë janë:

 • Simpoziumi ”Ilirët dhe gjeneza e shqiptarëve” (1969)
 • Kuvendi I i Studimeve Ilire (1972)
 • Sesionet shkencore të përvitshme për rezultatet e kërkimeve arkeologjike në Shqipëri.
 • Konferenca në bashkëpunim me Institutin e Historisë dhe të Gjuhësisë: “Mbi formimin e popullit shqiptar, gjuhës e kulturës së tij.” (1982)
 • Kuvendi i II i Studimeve Ilire (1985)
 • Konferenca Ndërkombëtare “Krishtërimi i hershëm dhe Shqipëria” (1995)
 • Simpoziumi ndërkombëtar “50 vjet Arkeologji Shqiptare” (1998)
 • Simpoziumi ndërkombëtar “Viti Arkeologjik 2002” 2002
 • Simpoziumi ndërkombëtar “80 vjet kërkime arkeologjike në Apolloni” (2004)
 • Simpoziumet ndërkombëtare “Kaonia antike” (2003-2004)
 • “International Congress of Albanian Archaeological Studies”, Janar 2016
 • “New Archaeological Discoveries in the Albanian Regions”, Janar 2017
 • Konferenca “Viti Arkeologjik 2017”, 22 janar 2018.
 • Konferenca në bashkëpunim me Ambasadën Austriake “100 vjet arkeologji në Shqipëri”, 2018.
 • Konferenca ndërkombëtare “Austro – Hungaria dhe Shqipëria, 1916 – 1918”, 2018
 • “Misionet arkeologjike franko-shqiptare: mes kërkimit shkencor dhe rivlerësimit turistik dhe kulturor të trashëgimisë”- Bashkëpunim me Ambasadën Franceze në Shqipëri, mars 2018.
 • Konferenca ndërkombëtare në bashkëpunim me Shkollën franceze të Romës dhe Universitetin Bordeaux III – Montaigne “Kultet e Adriatikut (shek. III para Kr.- shek.VII pas Kr.)”, prill 2018.
 • Konferenca ndërkombëtare e organizuar me rastin e “70 vjetorit të arkeologjisë shqiptare” me temë “Kërkime në fushën e Antikitetit: Bilanc dhe Perspektivë”, qershor 2018.
 • Konferenca ndërkombëtare “Projekti HEFA Albania” në bashkëpunim me Ambasadën italiane dhe Universitetin e Urbinos, qershor 2018.
 • Konferenca ndërkombëtare me temë “Kërkime në fushën e Arkeologjisë Prehistorike”, 2018.
 • Konferenca ndërkombëtare “L’Archeologi della morte in illiria e in epiro contesti, ritualità e immagini tra eta’ ellenistica e romana (Arkeologjia e Vdekjes në Iliri dhe Epir. Kontekstet, Ritualiteti dhe Imazhetgjatë periudhave helenistike dhe romake)”, 2019.
2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL