Simpoziumi i 7-të i Studimeve Gjermano-Shqiptare me tematikë “The Albanian Language Area and its Surroundings during Antiquity to the High Middle Ages”

24 Prill, 2023 Njoftime

Në datat 21 dhe 22 prill 2023, Departamenti i Albanologjisë nën drejtimin e Prof. dr. Bardhyl Demiraj, në Universitetin Ludwig-Maximilian të Mynihut, Gjermani, organizoi Simpoziumin e 7-të të Studimeve Gjermano-Shqiptare me tematikë “The Albanian Language Area and its Surroundings during Antiquity to the High Middle Ages”, një ngjarje shkencore që mblodhi studiues të shumtë shqiptarë dhe të huaj për të paraqitur kërkimet e fundit nga fusha të ndryshme të shkencave albanologjike si gjuhësia, arkeologjia, historia, gjenetika dhe antropologjia historike.

Në këtë konferencë, studiuesja e Institutit të Arkeologjisë, Dr. Nevila Molla mbajti një ligjëratë shkencore me titull “Before the dawn of the “Dark Ages”. Butrint’s fortifications in the late antique period”. Një paraqitje e kërkimeve të saj më të reja mbi Butrintin e antikitetit të vonë, ligjërata kishte veçanërisht në fokus analizën arkeologjike të sistemit fortifikues të kësaj qendre si i fundit invenstim madhor i karakterit publik në qytet në gjysmën e parë të shek. VI. Tiparet specifike të këtij sistemi, veçanërisht përdorimi i murit protekizme, reflektojnë karakterin strategjik të Butrintit, si pjesë e një rrejti qendrash të fortifikuara në Ballkanin jugor me rëndësi të veçantë në strategjinë e zgjerimit të territoreve të Perandorisë Bizantine drejt perëndimit.

2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL