U zhvillua konferenca ndërkombëtare me titull “First Kings of Europe: LEADERSHIP AND INEQUALITY IN PREHISTORIC SOUTHEAST EUROPE” (Mbretërit e parë të Evropës: Udhëheqje dhe pabarazi në Evropën Juglindore Prehistorike)

2 Maj, 2023 Njoftime
Në datat 26-28 prill 2023, në Muzeun Kombëtar të Hungarisë në Budapest, u zhvillua konferenca ndërkombëtare me titull “First Kings of Europe: LEADERSHIP AND INEQUALITY IN PREHISTORIC SOUTHEAST EUROPE” (Mbretërit e parë të Evropës: Udhëheqje dhe pabarazi në Evropën Juglindore Prehistorike). Konferenca u organizua nga Instituti Kombëtar i Arkeologjisë – Muzeu Historik Kombëtar i Hungarisë, si një ngjarje anësore e ekspozitës First Kings of Europe në Amerikën e Veriut (2022-2025). Ligjërata të shumta shkencore, nga kërkues dhe institucione të ndryshme botërore, trajtuan shfaqjen e formave të ndryshme të pabarazisë sociale në Evropën Juglindore gjatë prehistorisë së vonë. Midis personaliteteve të ndryshëm pjesëmarrës dhe folës kryesor ishin edhe Prof. Eszter Bánffy (Instituti Gjerman i Arkeologjisë), presidente e Europian Association of Archaeology dhe Prof. Kristian Kristiansen (Universiteti i Gotenburg, Global Institute, Copenhagen).
Dr. Rovena Kurti (Departamenti i Prehistorisë, Instituti i Arkeologjisë/ASA), ishte pjesëmarrëse në panelin e diskutimit rreth seancës me temë “Elitat dhe luftëtarët e periudhave të metaleve” (Bronzit dhe Hekurit) ku u diskutuan çështje të ndryshme si: Si i identifikojmë elitat ushtarake? Çfarë gjurmësh arkeologjike ata kanë lënë pas në zona të ndryshme të Evropës JL? Si ndryshon përqendrimi dhe strukturimi i pushtetit nga periudha e Bronzit në atë të Hekurit? Është një ndryshim gradual apo një thyerje?, etj.
Një sërë aktivitetesh të tjera shkencore priten të zhvillohen në të ardhmen në kuadër të ekspozitës “First Kings of Europe”.
2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL