Konferenca shkencore “Muzetë, qëndrueshmëria dhe mirëqenia”

17 Maj, 2023 Njoftime

Në Ditën Ndërkombëtare të Muzeve, organizohet konferenca shkencore “Muzetë, qëndrueshmëria dhe mirëqenia”. Kjo është një nismë e Këshillit Ndërkombëtar të Muzeve – Shqipëri (ICOM) dhe e Institutit të Arkeologjisë (ASA). Organizatorët kanë bërë bashkë kërkues shkencorë, specialistë të muzeve, politikëbërës dhe individë aktivë në ruajtjen e trashëgimisë kulturore muzeale. Disa prej temave që do të trajtohen në konferencë kanë të bëjnë me kuadrin ligjor për muzetë në Shqipëri, rolin e muzeve në shoqërinë moderne, kultivimin e trashëgimisë në zemër të komunitetit, rreziqet, trafikimin, masat parandaluese dhe ndërgjegjësuese mbi mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, e deri te “muzeu i gruas” si një alternativë në shoqërinë bashkëkohore.
Bashkëngjitur gjeni programin e konferencës, temat dhe pjesëmarrësit.
Ju mirëpresim nesër, 18 maj, ora 10.00, në mjediset e Muzeut Arkeologjik (Akademia e Studimeve Albanologjike), Tiranë.

Bashkëngjitur gjeni programin e konferencës.

2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL