Të pa-kategorizuara

Projekti “TRANSFER”

29 Maj, 2020 Të pa-kategorizuara

Instituti i Arkeologjisë në Tiranë është tashmë pjesë integrale e projektit “TRANSFER”. Ky projekt udhëhiqet nga Universiteti i Maceratas dhe financohet nga INTERREG V B – Adriatic Ionian – Programi ADRION 2018. Projekti “Transfer” filloi në shkurt 2020. Vendet e tjera të përfshira në këtë projekt janë Kroacia, Greqia, Sllovenia, Shqipëria, Serbia, Mali i Zi dhe Bosnja dhe Hercegovina. Qëllimi i projektit është të ndërtojë një model të ri evropian të qeverisjes inovative për parqet arkeologjike midis vendeve anëtare, duke shfrytëzuar “burimet e tyre natyrore, kulturore dhe njerëzore, dhe në të njëjtën kohë, rritjen e kohezionit ekonomik, shoqëror dhe territorial në rajonin e Adriatikut dhe Jonit ”.

Duke i  zhvilluar tashmë hulumtimet që (Macerata Athena) ka bërë prej vitesh në Itali, në Shqipëri dhe në provincën e Macerata, Greqi. Projekti synon të zhvillojë metoda të zakonshme për planifikimin e zonave arkeologjike; “Transferimi” (Modelet e menaxhimit të integruar për parqet arkeologjike) pasqyron në mënyrë të përkryer qëllimet e Adrion dhe konfirmon Universitetin e Maceratas, si lider projekti dhe partnerët e saj, si institucione novatore.

 

Partnerët e projektit janë në fakt institucione, organizata kulturore, parqe arkeologjike dhe qytete të zonës Adriatiko-Joniane, si psh. Instituti i Arkeologjisë së Tiranës, një institucion prestigjioz në fushën e Arkeologjisë dhe trashëgimisë kulturore, në Shqipëri, qyteti Slloven i Ptuj, Instituti Universitar SRZ Sazu nga Ljubljana, Komuna e Omišaly në Kroaci, Agjencia Lokale e Zhvillimit Sibenik, Instituti i Filozofisë dhe Teoria Sociale dhe Qendra Rinore Evropiane në Beograd, Ephorata e Antikiteteve të Janinës në Greqi, Qendra e Teknologjisë CTI në Patras dhe ndërmarrja Play Marche në Macerata. Këtyre u janë bashkuar partnerë të shumtë të autorizuar, si Instituti Qendror i Arkeologjisë i MIBACT, komunat Urbisaglia dhe Falerone, Qendra Kërkimore e Akademisë së Shkencave dhe Arteve Sllovene, ndërmarrja Terrepuntoit dhe Muzeu i qytetit të Sibenik, Kroaci.etj… Qëllimi i projektit, është të zhvillojë, transferojë (pra akronimin) dhe pastaj të shpërndajë një model të përbashkët qeverisjeje të parqeve arkeologjike që shkon përtej qasjes tradicionale konservatore për të hapur edhe zhvillimin e qëndrueshëm, duke e bërë trashëgiminë kulturore shtytës për zhvillimin e plotë ekonomik. Përveç kësaj, “Transferimi” synon të identifikojë aktivitete të qëndrueshme ekonomike të lidhura ngushtë me parqet, siç janë, p.sh., shërbime të reja dhe intinerare turistike. Për të zbatuar këtë dhe objektiva të tjera, ai gjithashtu synon të zhvillojë dhe të aplikojë një seri mjetesh TIK, siç janë realiteti i shtuar dhe gjithëpërfshirës, ​​për të rritur përdorimin e parqeve dhe përhapjen e publikut. Projekti gjithashtu parashikon zbatimin e gjashtë veprimeve pilot në zonat arkeologjike italiane (Urbisaglia) Shqiptare (Antigonea), Sllovene (Ptuj), Greke (Dodona) dhe Kroate (Omišalj dhe Sibenik), për të provuar modelin e lartpërmendur dhe miratuar përsëritjen e tij të mëtejshme.

Linku i projektit

 

Botime periodike

8 Nëntor, 2016 Të pa-kategorizuara
 1. Studime filologjike. Revistë shkencore që boton studime gjuhësore dhe historiko-letrare, tekste të vjetra, recensione veprash shkencore etj. Çdo punim ka një rezyme në frëngjisht ose anglisht. Numri i parë i Studime filologjike ka dalë më 1964 si vazhdim i pjesës filologjike të Buletinit të Universitetit Shtetëror të Tiranës, seria e shkencave shoqërore. Kryeredaktor i revistës është prof. dr. Valter Memisha. 
 2. Gjuha Jonë. Revistë shkencore që boton artikuj e studime për kulturën e gjuhës, për probleme të normës gjuhësore dhe të përdorimeve publike të shqipes standarde. Numri i parë i kësaj reviste ka dalë në vitin 1981. Kryeredaktor i revistës është prof. Emil Lafe. Në vitin 2008, kur IGjL-ja kalon në varësi të QSA-së, ndërpritet dhe botimi i këtij periodiku shkencor për arsye të mungesës së kapaciteteve të nevojshme shkencore. IGjL ka botuar dhe seri e përmbledhje studimesh si: “Dialektologjia shqiptare”, “Çështje të gramatikës së shqipes së sotme”, “Studime për leksikun dhe për formimin e fjalëve në gjuhën shqipe”, “Studime për letërsinë shqiptare”, përmbledhjen “Studime filologjike dhe pedagogjike për nder të prof. dr. Aleksandër Xhuvanit” (1980), si dhe vëllime të studiuesve të veçantë.

Konferencë kushtuar kontributit shkencor të prof. dr. Jorgji Gjinarit

2 Prill, 2015 Të pa-kategorizuara

Departamenti i Gramatikës i Institutit të Gjuhësisë e të Letërsisë (QSA) organizon një konferencë shkencore me rastin e 85-vjetorit të lindjes së prof. dr. Jorgji Gjinari, ish-punonjës shkencor i Institutit të Gjuhësisë e të Letërsisë (1956-1992). Profesor J. Gjinari, është një nga dialektologët më të shquar shqiptarë, autor i një vargu monografish për të folme të ndryshme të shqipes, autor i veprës më të plotë e përgjithësuese mbi dialektet e gjuhës shqipe, bashkautor dhe drejtues shkencor i veprës madhore “Atlasi Dialektologjik i Gjuhës Shqipe”. Gjithashtu ai ka sjellë kontribute edhe në fusha të tjera të gjuhësisë, si dialektologji historike, prejardhja e gjuhës shqipe, marrëdhëniet e dialekteve me gjuhën letrare etj.

Regjistrimi i temave

31 Maj, 2012 Të pa-kategorizuara

 

 1. “Çështje të integrimit në gjuhën shqipe në arsimin parauniversitar” Rezana Vrapi
 2. “At Anton Harapi-një rikthim i vështirë” Hysni Guda
 3. “Ornamentika në kostumografinë popullore të Shqipërisë së Jugut” Arjan Zurbo
 4. “Shqipëria në Traktatin e Varshavës” Etleva Smaçi
 5. “Evolucioni i temës së qytetit: “Qyteti i Jugut”, “Kronikë në gur”, “Qyteti pa reklama”” Alta Haluci
 6. “Manastiri i Shën Kollit në despotatin e Epirit (në kuadrin historik, arkitektonik dhe arkeologjik)” Reshat Gega
 7. “Sistemi i fortifikimeve Antike të Vona dhe mesjetare në Luginat e Mesme dhe të Poshtme të Osumit dhe Devollit” Majlinda Liçi 
 8. “Këngët popullore të fshatrave të Tiranës” Kreshnik Duqi
 9. “Kategoria gramatikore: vështrim në kufirin konvencional gramatikë-semantikë” Edmond Cane
 10. “Të folurit femëror në trevat e jugut (Vështrim sociolinguistik)” Aida Çuni Lamaj
 11. Tregtia Adriatike e Shkodrës me Republikën e Venecies në shekujt e XVII dhe XVIII” Alvin Saraçi
 12. “Ornamentika në banesën gjirokastrite” Dashmir Çuberi
 13. “Folklori dhe kompozitorët shqiptarë” Armira Kapxhiu
 14. “Muzetë arkeologjikë: Historia, e tashmja dhe perspektiva” Dorina Subashi (Xheraj)
 15. “Procese shndërrimesh ekonomike, social-politike dhe kulturore në Dardani në periudhën romake” Emine Hajderi
 16. “Rëndësia e edukimit gjuhësor në cilësinë e arsimimit dhe integrimit të të rinjve në shoqëri – një sfidë për sistemin shqiptar” Mariola Haxhiu
 17. “Korridori Vlorë-Prespë, 1081-1385” Suela Xhyheri
 18. “Amforat e Antikitetit të Vonë në Shqipëri (Shek. IV-VII M. KR)” Skënder Bushi
 19. “Fshati mesjetar i Kamenicës. Studimi i rrënojave arkeologjike-arkitektonike dhe rijetëzimi i tyre” Irklid Ristani
 20. “Statusi i pronësisë dhe institucioni i trashëgimisë në Shqipëri (1920-1939). (Me një vështrim prapavajtës prej fundit të Mesjetës)” Danja Sinani
 21. “Emigracioni politik antikomunist shqiptar 1945-1990” Drita Avdyli
 22. “Kontributi i De Radës në kërkimet gjuhësore mbi shqipen” Manjola Tërshana
 23. “Orkestrat frymore në Shqipëri” Sokol Saraçi
 24. “Marrëdhëniet shqiptaro-kineze në Luftën e Ftohtë 1955-1978″Gjon Boriçi
 25. “Letërsia e realizmit socialist: një aventurë mes realizmit dhe irealizmit” Arian Leka
 26. “Deti dhe kultura detare në botën shqiptare dhe në letërsinë shqipe (vështrim antropologjik)” Silvana Leka
 27. “E folmja e Kardhiqit, shqyrtime dialekto – sociolinguistike” Valbona Kalemi
 28. “Vëzhgime në leksikun dialektor të Rrafshit të Dukagjinit” Naim Berisha
 29. “Leksiku dialektor i të folmes shqipe të Vushtrrisë me rrethina” Abdurrahim Maxhuni
 30. “Marrëdhëniet shqiptaro-britanike gjatë luftës së dytë botërore” Armand Sheqi
 31. “Rreth ligjërimit poetik të Dritëro Agollit (Veçori leksiko-semantike dhe stilistike)” Sashenka Kamberi
 32. “Piktura murale në monumentet e kultit të krishterë në Shqipëri (shek. XII-XIV)” Era Bushi (Xhaferaj)
 33. “Romanet e Ismail Kadaresë (1963-1990) (Retorika dhe narracioni)” Gëzim Aliu
 34. “Letërsia humoristike e pasluftës – proza satirike e Qamil Buxhelit” Vjollca Rrapai
 35. “Pasqyrimi në komunikimin fjalësor të shqipes të ndryshimeve mendesiore, ideopolitike e sociokulturore në shoqërinë shqiptare moniste dhe në atë pluraliste” Diana Djaloshi
 36. “Politika e brendshme e Shqipërisë në vitet 1928-1939” Eriselda Sefa
 37. “Gjama e burrave ndër shqiptarë (Rasti i Dukagjinit dhe Mirditës)” Ledia Dushi
 38. “Dasma në Bregun e Detit, vështrim etnofolklorik (Fillimi i shek. XX – fillimi i shek XXI) Blegina Hasko Bezo
 39. “Kujtesa në gjurmën fotografike të Marubëve ose objektivi i lëvizshëm i një arkivi” Zef Paci
 40. “Demush Shala jeta dhe vepra” Vlorë Fetaj – Berisha
 41. “Kostumografia në teatrin shqiptar në Kosovë 1960-2000” Agnesa Muharremi
 42. “Estetika e folklorit koreografik dhe koreografisë së kultivuar” Aledia Kondaj
 43. “Baleti shqiptar 1950-1973” Roberta Ndokaj
 44. “Krijimi i leksikut shqip të terminologjisë teknike (Procese të krijimit, të pasqyrimit në gjuhë dhe të standardizimit)”. Gani Pllana
 45. “Tradicionalja në zhvillimin e skenografisë shqiptare” Erald Bakalli
 46. “Drama moderne në teatrin shqiptar” Esmeralda Selita
 47. “Historia e sportit edhe edukimit fizik në Shkodër 1912-1939” Benjamin Naku
 48. Analizë artistike dhe elemente të publicistikës në prozën e Petro Markos” Fatjona Memi
 49. “Gjuha dhe stili në krijimtarinë letrare të Fatos Arapit” Asime Feraj
 50. “Çështje të sinonimisë mbiemërore në gjuhën shqipe” Evis Hudhëra
 51. “Rreth leksikografisë shqipe njëgjuhëshe të shekullit XXI” Erena Haska
 52. “Veprimi i censurës mbi historishkrimin e letërsisë: Një histori letërsie e ndaluar (Studim historikp-letrar dhe krahasues)” Besa Hoxha
 53. “Veshjet shqiptare në artin pamor, në teatër dhe në kinematografi (Ndihmesa e artistëve shqiptarë në pasqyrimin dhe interpretimin e veshjeve dhe elementeve etnografike në veprat e tyre.” Merita Toçila
 54. “Letërsia e penguar dhe mitet e saj” Yzedin Hima
 55. “Dasma në Dibër” Mimoza Shqefni
 56. “Histori e pavarësisë së shqipërisë dhe konsolidimit të shtetit shqiptar” Alban Dobruna
 57. “Politika italiane ndaj çështjes shqiptare” Niko Ferro
 58. “Nacionalizmi Shqiptar në vitet 1912-1924” Sali Kadria
 59. “Dasma në Zadrimë” Leonora Ndreca
 60. “Teknikat dhe materialet ndërtimore tradicionale në banesën popullore shqiptare dhe ndërtimet e kultit” Frida Dragusha
 61. “Çështje të kohezionit gjuhësor te vepra e Ernest Koliqit” Besarta Qalliaj
 62. “Lef Nosi filolog – Studim historiko-letrar, arkeografik dhe filologjik” Edelajda Cenaj (Çepa)
 63. “Rreth klasifikimit të plotësave në gjuhën shqipe në kuadrin e teorisë së valencave” Migena Kapllani
 64. “Teatri dhe identiteti kulturor” Haqif Mulliqi
 65. “Krijimtaria folklorike për fëmijë, këngët lodra dhe ritualet” Majlinda Hala
 66. “Këngët popullore të dashurisë ndër shqiptarë” Orjona Shegaj
 67. “Shkodra përmes objekteve (Ndërtimi i identitetit urban përmes strategjive të kujtesës, monumenteve dhe muzeve)” Ermela Broci
 68. “Etnografia e ligjërimit në krahinën e Labërisë” Zamira Alimemaj
 69. “Fjalësimi dramaturgjik i botës i Et’hem Haxhiademit dhe kodet e shenjimit të tij gjuhësor në tekstualizimin artistik” Durim Çaça
 70. “Format e pashtjelluara në shqipen e shkruar të shekujve XVI-XVIII” Erzen Koperaj
 71. “E folmja e Prizrenit (Vështrim dialektologjik dhe sociolinguistik)” Muharrem Gashi
 72. “Baladat popullore te shqiptarët në Malin e Zi” Ismail Doda 
 73. “Zonat e ndërmjetme etnografike në Kosovë” Nexhat Cocaj
 74. “Institucionet politike të shtetit shqiptar 1912-1920” Elmaz Sherifi
 75. “Tradita etnomuzikore në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë” Albin Sadiku
 76. “Shteti dhe institucionet në Shqipëri 1920-1924” Albana Mema
 77. “Drishti në mesjetë”  Teuta Shala – Peli 
 78. “Kënga qytetare shkodrane: Nga ‘ahengu’ tek ‘kënga qytetare'” Edmir Ballgjati
 79. “Struktura e morfemave të shqipes në dritën e fonologjisë leksikore” Merita Hysa
 80. “Simbolikë mitike e krijimit dhe e kërkimit: poezi shqipe – poezi europiane” Brikena Smajli
 81. “Vlerat sociolinguistike të së folmes së Dibrës si urë lidhëse mes gegërishtes qendrore dhe asaj verilindore” Anila Doda
 82. “Të shkruarit në arsimin parauniversitar” Antoneta Ramaj
 83. “Kleri në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare” Nuridin Ahmeti
 84. “Politika e Austro-Hungarisë ndaj Shqipërisë 1912-1918” Elena Kocaqi
 85. “Letërsia qëllimore dhe historia e letërsisë shqipe prej fillimeve të saj deri në shekullin XX” Ermira Alija
 86. “Strategjitë narrative të romanit të Kosovës (Anton Pashku, Sabri Hamiti dhe Zejnullah Rrahmani)” Muhamed Citaku
 87. “Fushat konceptore dhe leksiko-semantike te frazeologjia e shqipes”  Manjola Zacellari
 88. “Mendimi letrar në vitet 1930 dhe vendi i Mitrush Kutelit” Arjan Llanaj
 89. “Arbërorët ndërmjet kishës perëndimore dhe asaj lindore gjatë shekujve XI-XV” Gjon Berisha
 90. “Struktura sociale e klasës punëtore në komunizëm” Olsi Lelaj
 91. “Mitet dhe letërsia e I. Kadaresë” Elida Qenami
 92. “Rreth vargjeve fjalëformuese me bazë foljen në shqipe dhe në anglishte (Vështrim leksiko-semantik)” Blerta Xheko
 93. “Folklori muzikor dhe muzika skenike shqiptare” Suzana Turku
 94. “Estetika e vallëzimit popullor shqiptar” Riselda Sejdija
 95. “Dorëshkrimet muzikologjike në Shqipëri: Pikëtakime të ndërsjellta mes muzikës bizantine dhe traditës muzikore vendëse” Holta Sina
 96. “Përkthimi i vecorive gjuhësore – stilistike të romanit të shkrimtarit britanik Tomas Hardi “Tesi Id’Erbervileve’ në gjuhën shqipe dhe në gjuhën spanjolle” Leonard Rapi
 97. “Formimi dhe funksionimi i terminologjisë së agromekanikës në shqipe në përqasje me anglishten” Arjan Shumeli
 98. “Balada si paratekst në letërsinë shqipe-vështrim krahasues ndërballkanik” Ermira Ymeraj
 99. “Rite, doke dhe zakone të martesës në Tiranë dhe rrethinat e saj” Sabina Vaqarri
 100. “Miti i malit në letërsinë shqipe: Fishta, Koliqi, Migjeni, Camaj”  Rovena Vata
 101. “Marrëdhëniet shqiptaro-turke 1920-1939”  Hasan Bello
 102. “Vepra e dramatizuar: Midis letërsisë dhe teatri” Donard Hasani
 103. “Aspekte të mënyrës së jetesës në rrethinat e Tiranës (Fillimi i shek XX-shek XXI)”  Manjola Xhaferri 
 104. “Poezia shqipe si histori letrare”  Gazmend Krasniqi
 105. “Arsimi në Shqipëri në vitet 1925-1939”  Robert Gjedia
 106. “Kostumografia Popullore dhe Elemente të saj në Artin Pamor” Abaz Hado
 107. “E folmja e Rahovecit me rrethinë” Fridrik Dulaj
 108. “Ndihmesa e Justin Rrotës në gjuhësinë shqiptare” Rexhep Osmani
 109. “Prirje dhe dukuri të romanit bashkëkohor shqiptar” Arben Prendi
 110. “Rite e simbole në ceremonialin e dasmës tradicionale” Albana Velianj
 111. “Bota ilire dhe ekspedita e Jul Çezarit” Nermin Basha
 112. “Kosova gjatë shekujve XIII- XV”  Bedri Muhadri
 113. “Balada shqiptare në kontekst ndërballkanik”  Olimbi Velaj
 114. “Marrëdhëniet juridike pronësore në Shqipëri në vitet 1925-1939” Yllka Rupa
 115. “Trashëgimia kuturore albanologjike në rrjetin global” Shpend Bengu
 116. “Shkolla Letrare Françeskane e Shkodrës” Kastriot Marku

 

 

Bashkëpunime

8 Shtator, 2011 Të pa-kategorizuara

 

 • Bashkëpunon me Institutin Universitar Oriental të Napolit (Itali),
 • me Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës dhe në këtë kuadër dhe me institucionet e tjera atje,
 • Institutin Albanologjik e Fakultetin e Filologjisë të Universitetit të Prishtinës,
 • bashkëpunon dhe organizon veprimtari shkencore të përbashkëta me Universitetin e Kalabrisë dhe të Palermos etj

 

Kërkues shkencorë

23 Gusht, 2011 Të pa-kategorizuara

 

 1.  Luan Përzhita (Drejtor)
 2. Adem Bunguri
 3. Gëzim Hoxha
 4. Ilirjan Gjipali
 5. Shpresa Gjongecaj
 6. Bashkim Lahi
 7. Dhimitër Çondi
 8. Belisa Muka
 9. Eduard Shehi
 10. Altin Skënderaj
 11. Jamarbër Buzo
 12. Olgita Ceka
 13. Rovena Kurti
 14. Rudenc Ruka
 15. Sabina Veseli
 16. Saimir Shpuza
 17. Elvana Metalla
 18. Albana Meta
 19. Brikena Shkodra
 20. Elio Hobdari
 21. Adrian Anastasi
 22. Edlira Andoni
 23. Ergys Hasa
 24. Lavdosh Jaupaj
 25. Paulin Pushimaj
 26. Nevila Molla

 

Departamenti i Prehistorisë

16 Gusht, 2011 Të pa-kategorizuara

Kërkimet dhe gërmimet arkeologjike kanë për objekt, studimin e gjurmëve më të hershme të shoqërisë njerëzore në territorin e Shqipërisë duke filluar me epokat e Paleolitit, Mezolitit, Neolitit dhe epokat e metaleve si Eneolitin, Bronzin e Hekurin, deri në periudhën historike.

Paleoliti

Studimi i epokave të gurit të vjetër, ka nisur vonë. Këto kërkime kanë çuar në zbulimin e disa stacioneve paleolitike si një dëshmi e qartë e banimit të territorit tonë që në periudhat më të hershme të historisë së njerëzimit. Megjithëse zbulimi i gjurmëve të paleolitit ka nisur që në vitet ’30 të shekullit të kaluar me kërkimet e L. Cardini në stacionin e Xarës dhe ka vazhduar pas luftës nga studiuesit shqiptarë, sot mund të themi se studimi i kësaj periudhe është ende në fillimet e tij. Deri tani janë zbuluar stacione paleolitike që i përkasin Paleolitit të Mesëm (Gajtani I, Xara I, Diaporiti I, Kryegjata, Rusinja) dhe Paleolitit të Lartë (Xara II, Shën Marina, Konispol I, Kryegjata II, Rrëza e Dajtit, Gajtan II, Diaporit II, Shëndëlli, Shën Dhimitri). Në dekadën e fundit është shënuar një hap i madh përpara nëpërmjet kërkimeve sipërfaqësore duke organizuar projekte të përbashkëta me partnerë të huaj dhe duke aplikuar metoda bashkëkohore të kërkimit.

Mezoliti

Kërkimet për epokën e Mezolitit (10 000-7 000 p.e.sonë) janë disi më mbrapa. Ato nisin në vitet ’70 me zbulimin e stacionit mezolitik të Vlushës dhe pasohet me zbulimin e atij të Konispolit në vitet ’90. Stacioni i Vlushës ka një interes të veçantë për studimet prehistorike, pasi në të janë të pranishëm mbetje materiale që i përkasin dy periudhave të ndryshme (mikrolitet mezolitike dhe qeramika trashanike e periudhës së neolitit), ndërsa ai i Konispolit II ka shtuar ndjeshëm të dhënat jo vetëm për materialin arkeologjik, por edhe për botën bimore e shtazore dhe ambientin mezolitik. Kërkimet e viteve të fundit kanë evidentuar pika të reja mezolitike si Kryegjatë, Diaporit III, Shpella e Himarës, Rrëza e Kanalit, etj.

Neoliti dhe Eneoliti

Në qoftë se dy periudhat e para janë pak të studiuara, epoka e Neolitit dhe ajo pasardhëse, e Eneolitit (ose e bakrit) paraqiten me një pamje krejt ndryshe. Kërkimet për këto periudha fillojnë në 1948 me zbulimin e një prej vendbanimeve më të rëndësishme siç ishte vendbanimi i Maliqit në rrethin e Korçës, duke vazhduar më pas me zbulimin e gërmimin e shumë vendbanimeve të tjera. Vendbanime neolitike dhe eneolitike janë zbuluar në rrethet Berat, Dibër, Kukës, Librazhd, Fier, Korçë, Ersekë, Kukës, Mat, Përmet, ku një vend të veçantë zë pellgu i Korçës me vendbanimet si Podgoria, Dunaveci dhe Maliqi. Studimi i vendbanimeve neolitike dhe eneolitike merr një rëndësi të veçantë në kushtet e mungesës së plotë të dhënave për banorët e lashtë të vendit tonë. Në kërkimet e kohëve të fundit, për arritjen e përfundimeve më të sakta që do ti afroheshin më shumë të vërtetës, po aplikohen metodat bashkëkohore dhe po bashkëpunohet me specialistë të fushave të ndryshme si paleobotanistë, paleozoologë, etj. në mënyrë që të krijohet një tablo sa më e qartë dhe më e plotë e jetës dhe mjedisit në këto periudha.

Figurat kryesore

16 Gusht, 2011 Të pa-kategorizuara

Drejtuesit e parë të arkeologjisë shqiptare kanë qenë:

 • Prof. Hasan Ceka drejtor i Muzeut Arkeologjik-Etnografik (hapur në vitin 1948),
 • Prof. Selim Islami përgjegjës i Sektorit të Arkeologjisë në Institutin e Histori-Gjuhësisë,
 • Prof. Muzafer Korkuti përgjegjës i Sektorit të Arkeologjisë të Institutit të Historisë
 • me ndarjen nga Instituti i Historisë më 1976 si institucion më vete, brenda sistemit të Akademisë së Shkencave, u drejtua nga Prof. Aleksandra Mano drejtore e Qendrës së Kërkimeve Arkeologjike 1976-1982,
 • Prof. Muzafer Korkuti drejtor i Qendrës së Kërkimeve Arkeologjike 1982-1990,
 • Prof. Neritan Ceka drejtor i Institutit të Arkeologjisë 1990 – 1993,
 • Prof. Namik Bodinaku 1993-1997,
 • Prof. Muzafer Korkuti 1997 – 2008
 • dhe Prof. Shpresa Gjongecaj-Vangjeli prej 2008 e në vazhdim.

Doktoratura

15 Gusht, 2011 Të pa-kategorizuara

Qendra e Studimeve Albanologjike hapi për herë të parë në vitin akademik 2009-2010, programet e studimeve të ciklit të tretë “Doktoraturë”, në këto fusha studimi:

 • Shkencat gjuhësore me koordinator shkencor Prof. Dr. Valter Memisha, 
 • Shkencat arkeologjike koordinator shkencor Prof. Dr. Luan Përzhita, 
 • Shkencat historike me koordinator shkencor Akademik. Beqir Meta, 
 • Shkencat etnologjike dhe folklor me koordinatore shkencore Prof. Dr. Miaser Dibra, 
 • Studime letrare me koordinatore shkencore Prof. Dr.Laura Smaqi, 
 • Historia e arteve shqiptare me koordinator shkencor Prof. Dr. Josif Papagjoni.  

 

Viti akademik 2009-2010 

Në programin e studimit “Shkencat gjuhësore” janë regjistruar 11 kandidatë, prej të cilëve 2 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 7 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, kurse 4 kandidatë janë në proces.

Në programin e studimit “Studime letrare” janë regjistruar 21 kandidatë, prej të cilëve 4 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 20 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 1 kandidat është në proces, kurse 1 kandidat është përjashtuar.

Në programin e studimit “Shkencat arkeologjike” janë regjistruar 6 kandidatë, prej të cilëve nga trojet shqiptare nuk ka asnjë kandidat, 2 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 3 kandidatë janë në proces, kurse 2 kandidat janë përjashtuar.

Në programin e studimit “Shkencat historike” janë regjistruar 21 kandidatë, prej të cilëve nga trojet shqiptare janë 6 kandidatë, 10 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 7 kandidatë janë në proces, kurse 4 kandidatë janë të përjashtuar.

Në programin e studimit “Shkencat etnologji-folklor” janë regjistruar 16 kandidatë, 6 janë nga trojet shqiptare, 10 e kanë mbrojtur tezën, në proces është vetëm 1 kandidat, kurse 5 kandidatë janë përjashtuar. 

 

Viti akademik 2010 -2011 

Në programin e studimit “Shkencat gjuhësore” janë regjistruar 14 kandidatë, prej të cilëve 2 kandidatë kanë qenë me procedurë të përshpjetuar, 1 kandidat ka qenë nga trojet shqiptare, 10 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 5 kandidatë janë në proces.

Në programin e studimit “Shkencat e bibliotekave” janë të regjistruar 2 kandidatë me procedurë të përshpejtuar, të dy këta kandidatë e kanë mbrojtur tezën.

Në programin e studimit “Shkencat arkeologjike” janë regjistruar 10 kandidatë, prej të cilëve 1 kandidat është nga trojet shqiptare, 2 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 7 kandidatë janë në proces, kurse 1 kandidat është përjashtuar.

Në programin e studimit “Shkencat historike” janë regjistruar 15 kandidatë, prej të cilëve nga trojet shqiptare janë 2 kandidatë, 6 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 8 kandidatë janë në proces, kurse 1 kandidat është përjashtuar.

Në programin e studimit “Shkencat etnologjike dhe folklor” janë regjistruar 15 kandidatë, prej të cilëve 2 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 11 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 3 kandidatë janë në proces, kurse 1 kandidat është përjashtuar.

Në programin e studimit “Studime letrare” janë regjistruar 15 kandidatë, prej të cilëve 2 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 7 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 8 kandidatë janë në proces. 

 

Viti akademik 2011-2012 

Në programin e studimit “Shkencat gjuhësore” janë regjistruar 16 kandidatë, prej të cilëve 2 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 7 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 8 kandidatë janë në proces, kurse 1 kandidat është përjashtuar.

Në programin e studimit “Shkencat arkeologjike” janë regjistruar 9 kandidatë, prej të cilëve 2 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 8 kandidatë janë në proces, kurse 1 kandidat është përjashtuar.

Në programin e studimit “Shkencat historike” janë regjistruar 19 kandidatë, prej të cilëve 2 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 2 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 13 kandidatë janë në proces, kurse 4 kandidatë janë përjashtuar.

Në programin e studimit “Shkencat etnologjike dhe folklor” janë regjistruar 25 kandidatë, prej të cilëve 3 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 6 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 19 kandidatë janë në proces.

Në programin e studimit “Studime letrare” janë regjistruar 25 kandidatë, prej të cilëve 2 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 6 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 18 kandidatë janë në proces, kurse 1 kandidat është i përjashtuar.

Në programin e studimit “Historia e arteve shqiptare” janë regjistruar 10 kandidatë, prej të cilëve 1 kandidat është nga trojet shqiptare, 3 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, nga këta 1 kandidat është me procedurë të përshpejtuar, 7 kandidatë janë në proces. 

 

Viti akademik 2012-2013 

Në programin e studimit “Shkencat gjuhësore” janë regjistruar 17 kandidatë, prej të cilëve 3 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 5 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 12 kandidatë janë në proces.

Në programin e studimit “Shkencat arkeologjike” janë regjistruar 8 kandidatë, prej të cilave 2 kandidatë janë nga trojet shqiptare, asnjë prej tyre nuk e ka mbrojtur tezën.

Në programin e studimit “Shkencat historike” janë regjistruar 19 kandidatë, prej të cilëve 4 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 3 kandidatë kanë mbrojtur tezën, 16 kandidatë janë në proces.

Në programin e studimit Shkencat “Etnologjike dhe folklor” janë regjistruar 20 kandidatë, prej të cilëve 4 kandidatë janë nga trojet, 20 kandidatë janë në proces.

Në programin e studimit “Studime letrare” janë regjistruar 14 kandidatë, prej të cilëve 3 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 1 kandidat e ka mbrojtur tezën, 13 kandidatë janë në proces.

Në programin e studimit “Historia e arteve shqiptare” janë regjistruar 18 kandidatë, prej të cilave 7 kandidatë janë nga trojet shqiptare, 2 kandidatë e kanë mbrojtur tezën, 16 kandidatë janë në proces.

 

SHËNIM: NGA VITI AKADEMIK 2009-2010 DERI NË VITIN AKADEMIK 2012-2013 KEMI PATUR TË REGJISTRUAR GJITHSEJ 346 STUDENTË, NGA TË CILËT KANË MBROJTUR TEZËN 120, 26 NGA TROJET SHQIPTARE JASHTË, KURSE NË PROCES JANË 205.

Institutet

15 Gusht, 2011 Të pa-kategorizuara

Qëndra e Studimeve Albanologjike ka në varësinë e saj këto institute:

 • Arkeologji
 • Antropologji Arte
 • Enciklopedia shqiptare
 • Histori
 • Gjuhë Letërsisë

 

 

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.