Vizita e rektorit dhe zëvendësrektorit në Shkup dhe Prishtinë

3 Tetor, 2021 Njoftime, QSA
Në datat 29 dhe 30 shtator, rektori i Akademisë së Studimeve Albanologjike (ASA), prof. dr. Luan Përzhita, dhe zëvendësrektori, prof. dr. Valter Memisha, ishin për një vizitë pune në Shkup, të ftuar nga drejtori i Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës (AZGj), prof. dr. Ylber Sela, në kuadrin e “Ditës së shumësisë së gjuhëve” dhe të “Ditës ndërkombëtare të përkthimit”.
 
 
Prof. dr. Ylber Sela, i priti drejtuesit e ASA-s në një takim të posaçëm në mjediset e AZGj-së. Ai bëri një paraqitje të natyrës së institucionit që drejton dhe të punës së bërë për më shumë se 2 vjet e gjysmë që nga koha e formimit të tij, si dhe të synimeve e planet për të ardhmen. Ai i njohu kolegët dhe me pengesave që dalin gjatë procesit të zbatimit të gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut, sidomos në ligjërimin administrativ.
Në fjalën e tij, rektori Luan Përzhita e vlerësoi lart punën e Agjencisë dhe e njohu drejtuesin e saj dhe të pranishmit me profilin shkencor të Akademisë së Studimeve Albanologjike, me punën e arritjet e saj. Ai i mëshoi zgjerimit dhe thellimit të bashkëpunimit në rrafsh kombëtar të punës në të gjitha fushat identitare.
Në fund të takimit drejtori Ylber Sela u dhuroi prof. dr. Luan Përzhita dhe prof. dr. Valter Memisha “Urën e gurtë të Shkupit” (basoreliev në miniaturë), si simbol të qytetit të Shkupit.
 
 
Në vazhdim të vizitës, Rektori Luan Përzhita përshëndeti veprimtarinë shkencore për “Shumësinë e gjuhëve”. Ai vlerësoi punën e madhe të Agjencisë së Zbatimit të gjuhëve, lidhjen prej saj të marrëveshjeve të shumta me institucione e organizma kombëtare e ndërkombëtare, aktivitetet shkencore si dhe përpjekjet e vazhdueshme për zbatimin e ligjit për gjuhën shqipe e për ngritjen e prestigjit të saj si gjuhë e popullsisë shqiptare në Maqedoninë e Veriut.
Në fund të veprimtarisë nga prof. Ylber Sela dhe prof. Luan Përzhita u nënshkrua “Memorandumi i bashkëpunimit” midis ASA-s, Tiranë dhe AZGj-së, Shkup.
 
 
Në datën 30 shtator në kuadrin e “Ditës ndërkombëtare të përkthimit” zhvilloi punimet konferenca “Terminologjia dhe roli i saj për njohjen e gjuhës profesionale”, e organizuar nga Agjencia e Zbatimit të Gjuhëve, në bashkëpunim me Universitetin e Europës Juglindore, Shkup. Në këtë veprimtari përshëndeti prof. dr. Valter Memisha, i cili ndër të tjera, vlerësoi punën e Agjencisë për arritjet në përgatitjen e kualifikimet e përkthyesve, si theksoi se terminologjia në një mjedis dy-e shumëgjuhësh ka rol të pazëvendësueshëm për përkthimtarinë. Ai nënvizoi se termakrijimi në shqip, standardizimi i terminologjisë, njësimi i saj i vazhdueshëm në mbarë hapësirën kombëtare shqiptare është mision dhe nuk duhet të lejohet pakujdesi, amatorizëm e dilentatizëm.
 
 
Prof. Luan Përzhita dhe prof. Valter Memisha dhanë dhe intervista për televizionet në Shkup.
Në datën 30 shtator Rektorin dhe zëvendësrektorin e ASA-s i priti në një takim të veçantë pune dhe prof. dr. Skënder Asani, drejtor i Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve, Shkup (ITShKSh). Ai i njohu të ftuarit me punën e madhe të bërë në të gjitha fushat që mbulon profili i institucionit (në kërkime, veprimtari e botime shkencore), me arritjet tashmë të vlerësuara, me përkushtimin e jashtëzakonshëm, me sakrificat në punë si dhe me objektivat për të ardhmen. Rektori Luan Përzhita vlerësoi punën ITShKSh-së dhe i mëshoi bashkëpunimit, i cili duhet të njohë një nivel të ri dhe më të organizuar në të tri hapësirat shtetërore, në Republikë e Shqipërisë, në Republikën e Kosovës dhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut, përmes shumëllojshmërisë së veprimtarive (sidomos të konferencave, projekteve të përbashkëta etj.) Në takim u diskutua dhe u dakordësua që së shpejti ndërmjet institucioneve të nënshkruhet “Memorandumi i bashkëpunimit”.
 
 
Në datën 1 tetor prof. Luan Përzhita dhe prof. Valter Memisha, patën një takim pune në mjediset e Institutit Albanologjik të Prishtinës, ku u pritën nga drejtori i këtij institucioni, prof. dr. Hysen Matoshi dhe drejtues të tjerë. Edhe në këtë takim u shkëmbyen përvoja pune dhe u vu theksi se ka ardhur koha që bashkëpunimi ndërinstitucional duhet të thellohet e të organizohet më mirë dhe ai të jetë më përfshirës dhe me objektiva më konkretë. U theksua që të zgjerohen veprimtaritë, botimet e përbashkëta, shkëmbimi i kuadrit shkencor etj. Në fund u vendos që së shpejti të shkruhet Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet dy institucioneve.
 
2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL