QSA

Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit mes Akademisë së Studimeve Albanologjike (ASA) dhe Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës (UAMD)

27 Korrik, 2022 Njoftime
Më datë 25.07.2022, në zbatim të Ligjit për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Shqipëri, Nr. 80/2015, si dhe në zbatim të strategjive të zhvillmit, statuteve dhe rregulloreve përkatëse të të dy institucioneve palë, u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit mes Akademisë së Studimeve Albanologjike (ASA) dhe Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës (UAMD).
Në themel të kësaj marrëveshjeje, qëndron angazhimi konkret i dy institucioneve nënshkruese për:
1. Hapjen dhe promovimin e programeve studimore, me theks të veçantë në ato të avancuara, në lëmej si studimet rajonale, saktësisht ato ballkanike dhe europiane.
2. Zhvillimin e mëtejshëm të zbatimit të shkencës së hapur në lëmin e dijeve humane, e për rrjedhojë zbatimin e kritereve më të mira të transferimit të dijeve, dhe krijimit të një mjedisi kërkimor sa më kreativ.
3. Krijimin e kushteve dhe praktikave më të mira për shkëmbim të stafit akademik dhe qarkullim studentësh në zonën europiane e rajonale.

THIRRJE për pjesëmarrje në Konferencën mbarëkombëtare “Një komb, një gjuhë” 

26 Korrik, 2022 Njoftime

Me rastin e 110-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë në Akademinë e Studimeve Albanologjike – Tiranë, Instituti Albanologjik i Prishtinës dhe Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve -Shkup, do të organizojnë Konferencën mbarëkombëtare “Një komb, një gjuhë”. Ajo synon të sjellë studime e këndvështrime të reja, si dhe sinteza të prurjeve të mëparshme, për këtë temë kyçe në Albanologji. Konferenca do t’i zhvillojë punimet në tri seanca, në Shkup më 22 nëntor 2022, në Prishtinë më 23 nëntor 2022 dhe në Tiranë më 24 nëntor 2022.

Në vitin 1912 shpallet Pavarësia e Shqipërisë, për të cilën faktori gjuhësor ka luajtur një rol parësor, përcaktues e të pazëvendësueshëm. Në vitin 1908 bëhet Kongresi i Manastirit, i njohur ndryshe si Kongresi i Bashkimit Kombëtar apo si Kongresi i Alfabetit. Këto përcaktime, që rrjedhin nga mënyra se si u trajtua çështja kombëtare dhe nga vendimet historike që ai mori, janë të pandashme. Një komb modern evropian nuk mund të konceptohej jo vetëm pa një gjuhë të shkruar, por ajo duhej të shkruhej me një alfabet të vetëm. Kongresi i Manastirit i dha fund përdorimit të alfabeteve të shumta, duke pranuar vetëm dy prej tyre, ndërkohë që alfabeti latin i fitoi përparësinë e përdorimit. Dokumenti i parë i shpalljes së Pavarësisë u hartua me këtë alfabet dhe shteti shqiptar i sapokrijuar bëri gjuhë zyrtare shqipen e shkruar me këtë alfabet, i cili u pranua gjithandej ku flitej gjuha shqipe.
Shpallja e Pavarësisë mundësoi proceset për unifikimin dhe homogjenizimin kombëtar. Por vetëm pak muaj nga shpallja e Pavarësisë, kombi shqiptar copëtohet në disa pjesë dhe mbeten jashtë kufijve të Shqipërisë politike, Kosova, Maqedonia Perëndimore, jugu i Malit të Zi, Çamëria etj. Kjo pati pasoja të rënda në të dy proceset: në unifikimin kombëtar dhe në procesin e njësimit të gjuhës zyrtare. Por edhe pse copëzimi mund të çonte në shpërbërjen e kombit tonë, kjo nuk ndodhi. Koha tregoi se populli ynë, që kish njohur në shekuj sfida të ekzistencës, e ruajti njësimin kombëtar. Ndarja ishte ndërshtetërore, por jo kombëtare. Periudha kohore 110-vjeçare nga shpallja e Pavarësisë e deri më sot, me gjithë pengesat shpesh të pakapërcyeshme, tregoi se sfidat e reja u përballuan. Mbetëm një komb me një gjuhë!
Udhëtimi 110-vjeçar përveçon ngjarje që janë gurë kilometrikë dhe përcaktues. Mbarimi i Luftës së Dytë Botërore e gjeti popullin tonë të paktën në dy shtete të ndryshme, çka frenoi procesin e homogjenizimit të kombit e të njësimit të gjuhës, por nuk i ndaloi ato. Rrethanat historike, në një kohë kur në Shqipërinë politike gjuha zyrtare mbështetej në toskërishten, kurse në trojet në ish-Jugosllavi përdorej gegërishtja (çka u shfrytëzua nga politika e Beogradit për një ndarje që të çonte në krijimin e dy kombeve shqiptare), e bënë të domosdoshme nevojën e një marrëveshjeje për të zgjidhur çështjen e gjuhës letrare të përbashkët për të gjitha pjesët e kombit, brenda e jashtë kufijve politikë të shtetit shqiptar.
Në Republikën e Shqipërisë, por edhe në Kosovë, u zbatuan politika të qarta të planifikimit gjuhësor, duke e bërë parësor krijimin e kësaj gjuhe të njësuar. U hartuan disa ortografi, u bënë sesione e konsulta shkencore, si dhe diskutime të gjera, që përcaktuan hullinë e procesit të krijimit të gjuhës letrare kombëtare të njësuar. Ndër to veçohet Konsulta e Prishtinës, prill 1968, e cila u bë përshpejtuese dhe përcaktuese në udhëtimin e mëtejshëm gjuhësor e kombëtar të shqiptarëve. Kurorëzim i këtij procesi përbashkues është Kongresi i Drejtshkrimit, Tiranë 1972, që bëri kodifikimin e shqipes standarde, duke bërë në të vërtetë bashkimin përfundimtar gjuhësor dhe kombëtar të shqiptarëve. Shqipja letrare e njësuar u pranua dhe filloi të përdorej nga hapësirat mbarëshqiptare.
Shekulli XXI solli pavarësinë e Kosovës, përmirësime të ndjeshme në statusin e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut si dhe faktorizimin e ndjeshëm të elementit shqiptar në Malin e Zi. Shqipja standarde, si gjuhë zyrtare e shtetit shqiptar në Shqipëri, si gjuhë zyrtare e shtetit shqiptar në Kosovë dhe si gjuhë zyrtare e shqiptarëve që përbëjnë mbi 20% të popullsisë në Maqedoninë e Veriut, që nga Kongresi i Drejtshkrimit ka njohur pasurim, shtrirje e zgjerim të funksioneve. Ajo ka fituar statusin e duhur kombëtar e ndërkombëtar, por ende gjendet përballë sfidave të brendshme zhvillimore dhe sfidave të globalizimit.

Disa nga temat bosht të konferencës “Një komb, një gjuhë”

Kongresi i Manastirit dhe njësimi i alfabetit

“Komisia letrare” dhe procesi i krijimit të shqipes së njësuar

Sesionet shkencore të vitit 1952 dhe rëndësia e tyre për krijimin e shqipes së njësuar

Ortografitë e shqipes dhe rruga për shqipen e përbashkët

Konsulta e Prishtinës dhe rëndësia e saj

Kongresi i Drejtshkrimit, ngjarje madhore në bashkimin kombëtar

Shtrirja dhe zgjerimi i funksioneve të shqipes standarde sot

Marrëdhëniet shtet, shoqëri dhe gjuhë standarde etj.

Roli i shkencave albanologjike, i shkollës, i letërsisë e i publicistikës në rritjen e prestigjit të shqipes standarde

Komisioni organizues, pasi të shohë tematikën e aplikimeve për pjesëmarrje do të bëjë dhe ndarjen e tyre sipas tri seancave të planifikuara (Shkup, Prishtinë, Tiranë).

Adresa email: angelique2005al@yahoo.com

Ju faleminderit!
Komisioni organizues

Miratohet Plani Strategjik për periudhën 2022-2027

19 Korrik, 2022 Njoftime
Më dt. 18.07.2022, në mbledhjen e Senatit të Akademisë së Studimeve Albanologjike, pas një diskutimi të detajuar, u miratua në mënyrë unanime “Plani Strategjik për Zhvillimin e Institucionit, për periudhën 2022-2027”, bazuar në Ligjin për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë, Nr. 80, 2015, referuar konkretisht nenit 20, pika 20, nenit 38, pika b, nenit 39, pika 6, etj, si dhe në zbatim të Statutit të ASA-s, 2015.
Ky dokument parashikon rrugën dhe mekanizmat e zhvillimit të metejshëm të këtij institucioni lider në studime albanologjike duke i dhënë theks dhe prioritet të veçantë:
1. Vizionit për shndërrimin e këtij institucioni në qendër ekselence për studimet ballkanike. Një vizion i tillë bazohet te kapacitetet akademike, organizative, te një varg marrëveshjesh që ASA ka nënshkruar me institucione ndërkombëtare, si dhe tek nevoja e dëshira për dije të thelluara dhe krahasuese mbi rajonin e Europës Juglindore.
2. Marrjen e një roli aktiv të këtij institucioni lidhur me politikat arsimore mbi gjuhën, kulturën dhe historinë në Republikën e Shqipërisë, rajon e më gjerë. Ndërmarrja e kësaj përmase proaktive, vjen si rrjedhojë e konstatimit të nevojës për dhënien e një dimensioni më aplikativ të një pjese të studimeve duhet realizuar pranë njësive kryesore të ASA-s dhe për rrjedhojë rritjes së dimensionit publik dhe dialogues të rezultateve kërkimore realizur në këtë institucion.
Në këtë mënyrë, Plani Strategjik 2022-2027, ndihmon dhe është shprehi e gërshetimit mes qasjeve të thelluara teorike, dimensionit praktik e aplikativ dhe shkencës së hapur ndaj shoqërisë, ideve dhe prurjeve më të avancuara.

Doli në qarkullim “Dardanët” i prof. dr. Luan Përzhitës

2 Korrik, 2022 Njoftime
Doli në qarkullim “Dardanët” i prof. dr. Luan Përzhitës, një studim për fisin ilir të dardanëve nga Prehistoria deri në Mesjetë, bazuar në të dhënat arkeologjike dhe ato historike.
Kontributet e shkruara për dardanët janë pasqyruar në shtypin shkencor në Shqipëri, Kosovë, Francë, Gjermani, Itali, por ky studim reflekton dhe interpreton sidomos atë informacion që vjen nga zbulimet e reja arkeologjike, nga kërkimet e kryera vitet e fundit në Kosovë – zemrën e trojeve të dardanëve e përbënte pikërisht Kosova e sotme – dhe në territore që në antikitet ishin pjesë e territoreve dardane. Në saje të gjithë këtij materiali janë sqaruar shumë elemente kulturore dhe etnike.
Për herë të parë lexuesi do të njihet me qendra urbane të shekujve IV-II para Krishtit, me të dhënat të reja për qytetin Damostion.
Me interes është kontributi i ri që pasuron panoramën e kësaj periudhe dhe ndihmon për sqarimin kronologjik dhe kulturor për qendra si Çifllaku dhe Dresniku dhe për gjetje të mbishkrimeve latine për shekujt I-II dhe III-IV.
Në analizën për shekujt IV-VII i është kushtuar vëmendje rrugës që dardanët ndoqën drejt krishtërimit, për qendra kishtare si Justiniana Prima, Justiniana Secunda, Naissus, Scupi etj.
Për Mesjetën e hershme është me interes materiali i periudhës së hershme shqiptare i zbuluar në nekropolet Banjë të Malishevës, Graboc, Fushë-Kosovë etj.
Studimi hap një shteg të ri për njohjen e historisë antike të këtij rajoni të rëndësishëm ilir.
Autori u shpreh mirënjohje kolegëve të Muzeut të Kosovës dhe të Institutit të Arkeologjisë për mbështetjen që i kanë ofruar gjatë hulumtimeve në Kosovë për një periudhë 15-vjeçare; kolegut Kejmal Luci, i cili e njohu autorin me pasurinë arkeologjike të dardanëve; kolegut Haxhi Mehmeti, me të cilin autori ka realizuar shumë projekte kërkimi në Fushë-Kosovë; kolegëve të rinj A.Hajdari, M.Berisha, P.Allaj dhe i kushton një homazh kolegut Fatmir Peja.
Botimi është i pajisur me një seri fotografish të gjetjeve arkeologjike, një pjesë e të cilave botohen për herë të parë.

U promovua leksikoni “Vendbanimet në hapësirën historike shqiptare të Çamërisë. Tabloja fizike-hapësinore, demografike e funksionale”, e autorit prof. dr. Selman Sheme

19 Qershor, 2022 Njoftime, QSA

Akademia e Studimeve Albanologjike organizoi dje prezantimin e leksikonit “Vendbanimet në hapësirën historike shqiptare të Çamërisë. Tabloja fizike-hapësinore, demografike e funksionale” (Albas, 2021), të autorit prof. dr. Selman Sheme. Është një leksikon unikal që evidenton rrënjët e vendbanimeve shqiptare në krahinën e Çamërisë, evolucionin e tyre në kohë dhe hapësirë, sa i përket shtrirjes territoriale, numrit të banorëve dhe strukturës së tyre etnike, rrjedhave demografike sociale dhe kulturore.

Profesor Sheme ka shfrytëzuar dëshmi të kulturës materiale të vendbanimeve parahistorike, të Antikitetit, të Mesjetës dhe një mori materialesh dokumentare, arkivore dhe studime të autorëve klasikë e modernë shqiptarë e të huaj, të cilat sjellin argumente shkencore lidhur me origjinën iliro-epirote dhe vazhdimësinë arbërore-shqiptare, e në tërësi të përkatësisë etnike-shqiptare të popullsisë në krahinën e Çamërisë.

Autori Selman Sheme ka qenë profesor pranë Departamentit të Gjeografisë në Universitetin e Tiranës. Ka një veprimtari të gjerë pedagogjike dhe shkencore. Është autor dhe bashkautor i 26 monografive dhe teksteve mësimore për shkollat 9-vjeçare dhe të mesme.


Vlejnë të përmenden disa vepra që kanë në fokus krahinën historike shqiptare të Çamërisë “Çamëria: vendi, popullsia dhe jeta ekonomike” (2005), “Çështja çame dhe integrimi europian” (2005), “Monumente natyrore dhe kulturore të Çamërisë” (2012) etj.


Në prezantimin e djeshëm ligjëruan: prof. dr. Luan Përzhita, prof. dr. Sabri Laçi, prof. dr. Fatmira Rama, prof. dr. Bardhosh Gaçe dhe dr. Lorenc Agalliu.
Studiuesit e cilësuan një vepër që do duhet të përfshihet në programet shkollore e universitare, por kompetenca e tij shkencore është e padiskutueshme për t’u përdorur një ditë edhe në mbrojtjen ligjore të çështjes çame kundër genocidit grek dhe spastrimit etnik që krahina dhe popullata e saj provoi në gjysmën e parë të shekullit të kaluar.

Promovimi i leksikonit “Vendbanimet në hapësirën historike shqiptare të Çamërisë. Tabloja fizike-hapësinore, demografike e funksionale”, e autorit prof. dr. Selman Sheme

12 Qershor, 2022 Njoftime
Më 17 qershor, ora 11.00, Akademia e Studimeve Albanologjike organizon promovimin e leksikonit “Vendbanimet në hapësirën historike shqiptare të Çamërisë. Tabloja fizike-hapësinore, demografike e funksionale”, të autorit prof. dr. Selman Sheme.
Përshëndesin: prof. dr. Luan Përzhita – Rektor i Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Resul Demi – përfaqësues nderi i komunitetit çam.
Referojnë me temat: prof. dr. Sabri Laçi – “Lidhjet shpirtërore të njeriut me vendin e origjinës”, prof. dr. Fatmira Rama – “Shpërnguljet e popullsisë çame në vitet ’20-’30 të shekullit XX”, prof. dr. Bardhosh Gaçe – “Tipologjia e vendbanimeve në Çamëri” dhe dr. Lorenc Agalliu – “Trualli i Çamërisë si gjeohapësirë kulturore dhe etnike shqiptare”.
Një përshëndetje nga autori dhe më pas, hapësirë diskutimi.
Aktiviteti mbahet në sallën e konferencave, hotel “Mondial”, Tiranë.

Edicioni i 13-të i konferencës “Java e Albanologjisë”

7 Qershor, 2022 Njoftime
Nisi dje në Prishtinë edicioni i 13-të i konferencës “Java e Albanologjisë” organizuar nga Instituti Albanologjik, me pjesëmarrjen e rreth 90 studiuesve të shkencave albanologjike të gjuhësisë, historisë, letërsisë, etnologjisë dhe folklorit.
Kjo konferencë mbahet në vigjilje të tre përvjetorëve të rëndësishëm të shkencave albanologjike: 60-vjetori i botimit të numrit të parë të revistës “Gjurmime albanologjike”, 50-vjetori i standardizimit të gjuhës shqipe dhe 40-vjetori i revistës “Gjuha shqipe”.
Studiues të Akademisë së Studimeve Albanologjike japin kontributin e tyre edhe në këtë vit të “Javës së Albanologjisë”.
Prof.Valter Memisha, duke lexuar fjalën përshëndetëse të prof.Luan Përzhitës (në mungesë), rektor i Akademisë së Studimeve Albanologjike në Tiranë, tha se “Java e Albanologjisë” jep mundësi për prezantimin dhe njohjen e arritjeve më të mira albanologjike dhe se “një erë e re po fryn në fushën e bashkëpunimeve mes institucioneve albanologjike në trojet shqiptare”.
Gjatë kësaj jave mbahen rreth 86 ligjërata, të cilat do të botohen në dy vëllime “Albanologji”, një kolanë që del rregullisht prej 12 vjetësh.
“Java e Albanologjisë” mbyllet më 10 qershor.

Përurohet libri i Stipçeviçit “Kultura tradicionale e arbëneshëve të Zarës”

18 Maj, 2022 Njoftime
Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, Instituti Albanologjik – Prishtinë dhe Akademia e Studimeve Albanologjike – Tiranë, vazhdojnë realizimin e aktiviteteve të përbashkëta në kuadër të strategjisë së re për zhvillimin e shkencave albanologjike. Tri qendrat albanologjike, përuruan librin e fundit të ilirologut të njohur Aleksandar Stipçeviç “Kultura tradicionale e arbëneshëve të Zarës”.
Në vitin 2011, akademik Stipçeviç botoi veprën monumentale “Tradicijska kultura zadarskih Arbanasa”, një kontribut i madh shkencor për arbëreshët e Zarës së Kroacisë. Libri u përkthye nga kroatishtja në gjuhën shqipe nga Sadri Fetiu, dhe u botua në vitin 2012 nga Instituti Albanologjik i Prishtinës. Ky botim zgjoi interesimin e madh të lexuesve dhe të studiuesve të shumë qendrave shkencore, dhe si rezultat i këtij interesimi dhe bashkëpunimi ndërinstitucional, libri u promovua edhe në Shkup.
Në fjalën përshëndetëse, Skender Asani, drejtor i ITShKSh – Shkup, foli për konkretizimin e bashkëpunimit ndërmjet tre instituteve, por edhe për rëndësinë e prezantimit në Shkup të kësaj vepre të ilirologut të njohur Stipçeviç, i cili ka dhënë kontribut të çmuar në ruajtjen e gjurmëve të qytetërimit iliro-arbëror të Shkupit.
Manifestimin e përshëndeti drejtori i Agjencisë për Zbatimin e Gjuhëve, Ylber Sela.
Prof. Luan Përzhita, arkeolog dhe studiues, rektor i Akademisë së Studimeve Albanologjike – Tiranë, referoi mbi temën: “Monumente iliro-arbërore nga vendlindja e Stipçeviçit (në rajonin Krajë-Tivar)”.
Hysen Matoshi, drejtor i Institutit Albanologjik të Prishtinës, në këtë rast botues, por edhe studiues, ligjëroi mbi temën: “Modeli stipqeviçian i studimit të trashëgimisë sonë”.
Në fund, Zeqirja Neziri, studiues dhe profesor shumëvjeçar i letërsisë në Universitetin e Shkupit, bashkëpunëtor i ilirologut Stipqeviç, foli për veprimtarinë e gjatë studimore të akademik Stipqeviçit, dhe në veçanti për librin “Kultura tradicionale e arbëneshëve të Zarës”.

Finalizohet marrëveshja tripalëshe Tiranë-Prishtinë-Shkup

28 Prill, 2022 Njoftime
Në mbështetje të Memorandumit të Bashkëpunimit ndërmjet Akademisë së Studimeve Albanologjike – Tiranë, Institutit Albanologjik – Prishtinë dhe Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, u finalizua së fundi marrëveshja mes tripalëshe mes drejtuesve të këtyre institucioneve.
Rektori i Akademisë së Studimeve Albanologjike, Prof. dr. Luan Përzhita udhëtoi këto ditë në Prishtinë për të firmosur marrëveshjen me drejtuesin e Institutit Albanologjik të Prishtinës, prof. dr. Hysen Matoshi dhe pak ditë më parë prof. dr. Skëndër Asani (ITShKSh) ishte në Tiranë për ta zyrtarizuar këtë marrëveshje.
Sipas këtij dokumenti parashikohet:
1. Të organizohet Konferenca e përbashkët (mbarëkombëtare) shkencore “Një komb – një gjuhë”. Konferenca e merr shtysën nga 50-vjetori i Kongresit të Drejtshkrimit (Tiranë 1972) dhe do të trajtojë çështje që lidhen me gjuhën shqipe dhe, pazgjidhshmërisht me të, me kombin shqiptar, gjatë 120 vjetëve të fundit.
Konferenca do t’i zhvillojë punimet në të tri kryeqendrat dhe përkatësisht:
– më 22 nëntor në Shkup (datë që përkon me mbylljen e punimeve të Kongresit të Manastirit, 1908, si dhe të veprimtarisë “Ditë të Alfabetit”, të organizuara nga ITShKSh);
– më 23 nëntor në Prishtinë;
– më 24 nëntor në Tiranë (ku bëhet dhe mbyllja e punimeve).
Të gjitha aktet e Konferencës treditore “Një komb, një gjuhë” do të botohen në një vëllim të posaçëm, i cili do t’u çelë rrugën botimeve të çdovitshme të përbashkëta midis tri institucioneve albanologjike.
2. Të zhvillohet panairi i përvitshëm “Botime Albanologjike”, me vepra nga ASA, IAP, ITShKSh, sipas parimit të rotacionit. Në shtator 2022 panairi do të mbahet në Prishtinë, ndërsa në vitin 2023 në Tiranë dhe në vitin 2024 në Shkup.
3. Të promovohet, në vazhdimësi, veprimtaria botuese e ASA, IAP, ITShKSh për vitin pararendës në të tri qendrat albanologjike. Institucioni pritës, mundëson përurimin e veprimtarisë së institucioneve homologe.
4. Të bashkëpunohet për botime e promovime shkencore:
a. Botime të përbashkëta veprash shkencore.
b. Botime artikujsh në revistat shkencore të tri institucioneve.
c. Recensime veprash etj.
5. Të organizohen lektoriume shkencore nga specialistë të fushave të Albanologjisë e kulturës kombëtare.
6. Të paraqiten draft-projekte për studime të përbashkëta ndërmjet tri institucioneve.
7. Të hapen ekspozita fotografike për ngjarje historike, për gërmime arkeologjike, për pasurinë etnografike etj.

Marrëveshjet e ASA-s me homologët bullgarë 

19 Prill, 2022 Njoftime

Në datën 14 prill 2022 rektori i Akademisë së Studimeve Albanologjike, prof. dr. Luan Përzhita, dhe zëvendësrektori, prof. dr. Valter Memisha, ishin për një vizitë pune në Sofje, Bullgari. Gjatë vizitës u zhvilluan bisedime dypalëshe ndërinstitucionale, si dhe u nënshkruan dy marrëveshje bashkëpunimi.

1. Në orën 9 e 30 të datës 14 prill 2022, drejtuesit e ASA-s u pritën nga ambasadorja e Republikës së Shqipërisë, shkëlqesia e saj Phd. Dorina Hoxha në mjediset e Ambasadës së vendit tonë në Bullgari. Ndër të tjera në takim u diskutua për zgjerimin e bashkëpunimit të Akademisë së Studimeve Albanologjike me institucione analoge në Bullgari. Ambasadorja shprehu gatishmërinë për mbështetjen e saj të drejtpërdrejtë në këtë drejtim. Vëmendje të veçantë mori në takim dhe organizimi këtë vit i një ekspedite albanologjike në fshatin Mandricë, ku, prej mbi dy shekujsh jeton një bashkësi shqipfolëse. Ambasadorja përsëri shprehu mbështetjen e saj të veçantë për këtë ekspeditë, duke kërkuar hartimin e një projekti të përbashkët për ta realizuar me sukses sipërmarrjen.

2. Në orën 11 të datës 14 prill 2022, në mjediset e rektoratit të Universitetit të Sofjes (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) nga zëvendësrektori i këtij universiteti, prof. dr. Georgi Valchev dhe nga rektori i Akademisë së Studimeve Albanologjike, prof. dr. Luan Përzhita u nënshkrua Marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet dy institucioneve (The Agreement for cooperation between the Academy of Albanian Studies and Sofia University “St. Kliment Ohridski”). Në nënshkrimin e marrëveshjes ishte e pranishme edhe ambasadorja e Republikës së Shqipërisë në Sofje, shkëlqesia e saj, Dorina Hoxha.
Marrëveshja parashikon bashkëpunimin në disa fusha, si: në shkëmbimin e produktit shkencor (të revistave shkencore, të punimeve monografike, të veprave me karakter përgjithësues etj.), publikimeve shkencore të përbashkëta, të organizmit të konferencave të përbashkëta shkencore, të ligjëratave të herëpashershme, të shkëmbimit të personelit akademiko-mësimdhënës, të hapjes së një programi të ri studimesh universitare në nivel bachelor për Ballkonologji (me lëndë që mbulojnë historinë, gjuhësinë, arkeologjinë, antropologjinë, kulturën e artin) me pedagog të përbashkët nga të dy institucionet, por dhe nga universitete të tjera të Shqipërisë.
Në fjalën përshëndetëse zëvendësrektori i Universitetit të Sofjes, prof. dr. Georgi Valchev, pasi shprehu falënderimet e rastit e vlerësoi arritjen dhe nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje. Ndër të tjera, ai theksoi sa koha është që të lëmë rrugët e shtigjet e ngushta të punës së mbyllur, por të krijojmë autostradat e bashkëpunimit midis institucioneve. Mundësitë dhe kapacitetet janë. Le të synojmë për të realizuar ato për të cilat po nënshkruajmë dhe marrëveshjen.
Kurse rektori i Akademisë së Studimeve Albanologjike, prof. dr. Luan Përzhita, falënderoi për mikpritjen zëvendësrektorin dhe të pranishmit në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes. Ai, krahas fushave të shprehura në Marrëveshje, i mëshoi krijimit të një rrjeti ndërkombëtar–ballkanik të kërkimit shkencor (Network), në të cilin të kenë akses studiuesit, jo vetëm të dy vendeve tona, por dhe ata të vendeve të tjera ballkanike.
Në fund të ceremonisë, zëvendësrektori i Universitetit të Sofjes, prof. dr. Georgi Valchev, për të pranishmit shtroi një drekë pune.


3. Në orën 13 të datës 14 prill 2022, në mjediset e Institutit të Studimeve Ballkanike dhe qendrës për Trakologjinë, në Akademinë e Shkencave të Bullgarisë (The Institute of Balkan Studies & Centre for Tracology, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria) nga drejtoresha e këtij Instituti, prof. dr. Roumiana Preshlenova dhe nga rektori i Akademisë së Studimeve Albanologjike, prof. dr. Luan Përzhita, u nënshkrua Marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet dy institucioneve. Nënshkruesit e vunë theksin te projektet shkencore studimore në fushat me interes të përbashkët, te shkëmbimet e botimeve, te botimet e përbashkëta, tek organizmi i seminareve, konferencave shkencore, tek organizmi i panaireve të botimeve shkencore, te hapja e ekspozitave me materiale që u përkasin kulturave respektive dhe të rrafshit ndërballkanik.


4. Në orën 14 në mjediset e Bibliotekës Kombëtare të Bullgarisë përfaqësuesit e ASA-s patën një takim me një grup punonjësish të kësaj biblioteke, të kryesuar nga drejtoresha prof. as. Krasimira Aleksandrova. Ajo bëri një paraqitje të shkurtër të veprimtarisë së bibliotekës, sidomos për propagandimin e librit shkencor me interes për studimet ndërballkanike, për mundësinë e madhe të shfrytëzimit të fondit shumë të madh libror të bibliotekës (me 8.000.000 ekzemplarë dhe si e tillë një nga më të pasurat e Evropës). Prof. dr. Luan Përzhita, ndër të tjera, e vuri theksin te shkëmbimi i librit shkencor, te hapja së shpejti e një panairi të përbashkët të botimeve shkencore, si dhe te hapësirat e mundshme për kualifikimin për programime kompjuterike pranë Bibliotekës Kombëtare të Bullgarisë të punonjësve të bibliotekës sonë. Takimi u karakterizua nga një frymë mirëkuptimi, duke projektuar nënshkrimin së afërmi të një Marrëveshjeje bashkëpunimi midis dy institucioneve. Në takim ishte e pranishme dhe përfaqësuesja e ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Sofje për kulturën.


5. Pasdite rektori i Akademisë së Studimeve Albanologjike, prof. dr. Luan Përzhita, zhvilloi një takim pune me drejtorin e Institutit të Arkeologjisë së Sofjes, prof. Hristo Popov, dhe me zëvendësdrejtorin e këtij Instituti, prof. Kalin Dimitrov. Ata shkëmbyen përvojën e tyre në gërmimet e kërkimet arkeologjike, në botimet e publikimet shkencore, si dhe diskutuan për hapësirat e një bashkëpunimi konkret dhe përfshirës këtë fushë. Në takim ishte e pranishme dhe përfaqësuesja e ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Sofje për kulturën.

Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi mes Shkollës Franceze të Athinës dhe Akademisë së Studimeve Albanologjike 

12 Prill, 2022 Njoftime

Më 7 prill 2022 u nënshkrua në Athinë një marrëveshje bashkëpunimi 5-vjeçare mes Shkollës Franceze të Athinës dhe Akademisë së Studimeve Albanologjike.
Marrëveshja garanton shkëmbimin e eksperiencave në kërkimin shkencor, zhvillimin e programeve të përbashkëta edukuese, trajnuese, aktivitete kulturore, botime, akses në koleksionet arkivore për kërkuesit shkencore të të dyja palëve, seminare, konferenca ose shkolla verore e deri në botime të përbashkëta.
Marrëveshja u nënshkrua nga Prof.dr. Luan Përzhita, rektor i Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Véronique Chankowski, drejtore e Shkollës Franceze të Athinës.

Bashkëngjitur gjeni marrëveshjen e nënshkruar.

Konferenca e përbashkët shkencore “Një komb, një gjuhë” 

22 Mars, 2022 Njoftime

Dje, më 21 mars 2022, në Prishtinë, në zbatim të Marrëveshjeve të nënshkruara në dhjetor 2021 ndërmjet tri institucioneve: Akademia e Studimeve Albanologjike (ASA), Tiranë, Instituti Albanologjik i Prishtinës (ILP), dhe Institutit të trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve (ITShKSh, Shkup, për të diskutuar dhe miratuar veprimtaritë shkencore të përbashkëta që do të zhvillohen gjatë vitit 2022, u bë takimi i grupeve të punës të kryesuara nga drejtuesi e tri institucioneve: prof dr. Luan Përzhita (ASA), prof. dr. Hysen Matoshi (IAP) dhe prof. dr. Skëndër Asani (ITShKSh).

Vëmendjen kryesore në takim e mori miratimi nga të tri institucionet i organizimi në muajin nëntor 2022 i Konferencës së përbashkët shkencore “Një komb, një gjuhë”. Konferenca e merr shtysën nga 50-vjetori i Kongresit të Drejtshkrimit (Tiranë 1972) dhe do të trajtojë çështje që lidhen me gjuhën shqipe dhe, pazgjidhshmërisht me të, me kombin shqiptar, gjatë 120 vjetëve të fundit.
Konferenca do t’i zhvillojë punimet në të tri kryeqendrat dhe përkatësisht:
– më 22 nëntor në Shkup (datë që përkon me mbylljen e punimeve të Kongresit të Manastirit, 1908, si dhe të veprimtarisë “Ditë të Alfabetit”, të organizuara nga ITShKSh);
– më 23 nëntor në Prishtinë;
– më 24 nëntor në Tiranë (ku bëhet dhe mbyllja e punimeve).

Në Konferencë do të kumtojnë studiues shqiptarë dhe albanologë të huaj, si dhe do të ketë, ndër të tjera, përshëndetje nga ish-pjesëmarrësit në Kongresin e Drejtshkrimit. Këtë veprimtari të rëndësishme shkencore do ta prijë një vizitë e pjesëmarrësve në Shtëpinë e Alfabetit, në Manastir më 21 nëntor, organizuar nga ITShKSh.
Të gjitha aktet e Konferencës treditore “Një komb, një gjuhë!” do të botohen në një vëllim të posaçëm, i cili do t’u çelë rrugën botimeve të çdovitshme të përbashkëta midis tri institucioneve albanologjike.
Në takim morën vëmendjen e duhur, edhe çështje të tilla, si: organizmi dhe institucionalizmi i përvitshëm (çdo shtator) i Panairit “Botime Albanologjike”, me botime nga ASA, ILP, ITShKSh; paraqitje (promovime) veprash të studiuesve nga ASA, ILP, ITShKSh (në vazhdimësi); zgjerimi dhe thellimi i bashkëpunimit për botime të përbashkëta të veprave shkencore, botime artikujsh në revistat shkencore të tri institucioneve, kryerjen e recensimeve për vepra etj); organizmi i Lektoriumeve të mbartshme shkencore nga specialistë të fushave të Albanologjisë e kulturës kombëtare etj.

Zgjidhet kryetari i Këshillit të Etikës së Akademisë së Studimeve Albanologjike

18 Mars, 2022 Njoftime

Këshilli i Etikës së Akademisë së Studimeve Albanologjike zgjodhi kryetare të tij znj.Enkelejda Shamku-Shkreli. Këshilli, i votuar nga Senati Akademik i ASA-së, përbëhet nga:

 • Enkelejda Shamku-Shkreli
 • Albana Mema,
 • Melsi Labi
 • Jonida Sela
 • Raimond Perolla

Kontributi Shqiptaro-Britanik në Butrint

2 Mars, 2022 Njoftime
Akademia e Studimeve Albanologjike dhe Instituti i Arkeologjisë organizojnë një takim mbi “Kontributin Shqiptaro-Britanik në Butrint” më datë 9 mars 2022, ora 17.00, në Pallatin e Kongreseve, Salla e Albanologjisë.
I ftuar në këtë takim është Profesor Richard Hodges, OBE, President Emeritus i Universitetit Amerikan në Romë dhe ish-Drejtor Shkencor i Fondacionit Butrinti, i cili me këtë rast do të prezantojë vëllimin më të ri studimor mbi kërkimet arkeologjike në Butrint: “Hernandez, D. and Hodges, R. (eds.) (2020) Butrint 7. Beyond Butrint: Kalivo, Mursi, Çuka e Aitoit, Diaporit and the Vrina Plain. Surveys and Excavations in the Pavllas River Valley, Albania, 1928–2015”.
 
 
Ky takim shënon një moment të rëndësishëm, në të cilin arkeologjia shqiptare feston bashkëpunimin shkencor shumëvjeçar me arkeologjinë britanike në Butrint, të mundësuar nëpërmjet projektit me Fondacionin Butrinti.
 
 
Ju mirëpresim të gjithëve!

Vendime të Senatit Akademik

10 Shkurt, 2022 QSA

 

 

Vendime të Bordit të Administrimit – 2020

10 Shkurt, 2022 QSA

ASA marrëveshje me Bashkinë e Tiranës 

31 Janar, 2022 Njoftime

Akademia e Studimeve Albanologjike dhe Bashkia e Tiranës kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi 1-vjeçare për organizimin e një cikli seminaresh të përmuajshme me shkollat e mesme të Tiranës. Marrëveshja e nënshkruar nga rektori Luan Përzhita dhe zëvendëskryetarja e Bashkisë së Tiranës Anisa Ruseti, ka për qëllim njohjen dhe edukimin e të rinjve me trashëgiminë kulturore e historike, materiale e shpirtërore të Tiranës.
ASA, me anë të Institutit të Arkeologjisë dhe Institutit të Antropologjisë dhe Studimit të Artit, ofron specialistë që do t’iu përcjellin të rinjve njohuri mbi potencialin e pasur të qytetit dhe rrethinave të tij.
Tematika e seminareve që do të organizohen në ambjentet e Muzeut të Arkeologjisë, do të mbulojë një gamë të gjerë kërkimesh nga prehistoria, antikiteti, antikiteti i vonë dhe mesjeta dhe studime që lidhen me dijen e etnografisë.
Veç kësaj, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, si dhe Zyrën Vendore të Arsimit Parauniversitar në Tiranë, janë parashikuar vizita të organizuara në kala, muze dhe qendra historike në sitet arkeologjike të Tiranës dhe rrethinave të saj të udhëhequra nga arkeologë, arkitektë, studiues të Akademisë së Studimeve Albanologjike.

Digjitalizim i koleksioneve, marrëveshje midis Ministrisë së Kulturës dhe ASA-së

27 Janar, 2022 Njoftime
Akademia e Studimeve Albanologjike dhe Ministria e Kulturës nënshkruajnë marrëveshjen e bashkëpunimit për digjitalizimin, restaurimin, konservimin dhe ekspozimin e koleksioneve të objekteve të trashëgimisë kulturore që ASA disponon.
Marrëveshja u nënshkrua nga ministrja e Kulturës Elva Margariti dhe rektori i ASA-së Luan Përzhita.
Kjo marrëveshjen mban në konsideratë konventat ndërkombëtare për trashëgiminë kulturore të nënshkruara dhe ku vendi ynë aderon; Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në kuadër të garantimit të paprekshmërisë së pronësisë qoftë shtetërore apo private si dhe të lirive dhe të drejtave ekonomike, sociale dhe kultururore, si dhe Ligjin nr. 27/2018, “Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë”.
Ky dokument garanton që, Ministria e Kulturës, nëpërmjet Muzeut Kombëtar të Fotografisë “Marubi” të mundësojë digjitalizimin, restaurimin, konservimin. Rast pas rasti, do të ekspozohen fotografi dhe filma që ndodhen në Akademinë e Studimeve Albanologjike. Nëpërmjet Institutit Kombëtar të Regjistrimit të Trashëgimisë Kulturore, do të bëhet inventarizimi i koleksionit në përputhje me Ligjin nr. 27/2018, “Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë”.
Brenda një muaji nga nënshkrimi i kësaj marrëveshjeje, duhet të jenë evidentuar të gjitha koleksionet fotografike dhe filmike që ndodhen në Akademinë e Studimeve Albanologjike dhe/apo institucionet e saj të varësisë dhe të jetë hartuar një program i përbashkët kulturor me qëllim fillimin e procesit të restaurimit dhe digjitalizimit,
Për këtë, Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi”, do të ofrojë asistencë për arkivimin dhe konservimin e koleksioneve fotografike të Akademisë së Studimeve Albanologjike, nëpërmjet:
dhënies në përdorim të pajisjeve teknike të nevojshme për digjitalizim nga ana e punonjësve të ASA-s, në ambjentet e ASA-s;
kualifikimit të punonjësve të ASA-s për përdorimin e pajisjeve teknike;
kualifikimit të punonjësve të ASA-s, me metodat e restaurimit dhe arkivimit digjital;
Asistencë do të ofrohet edhe nga Instituti Kombëtar i Regjistrimit të Trashëgimisë Kulturore për inventarizimin e koleksionit në përputhje me Ligjin nr. 27/2018, “Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë”.
Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi” dhe Akademia e Studimeve Albanologjike do të nxisin bashkarisht iniciativat për pjesëmarrje në projekte të përbashkëta rajonale dhe kombëtare, të cilat janë objekt i kësaj marrëveshjeje. Të dy këta partnerë do të mundësojnë organizimin dhe zhvillimin e asistencës profesionale në arkivim, katalogim dhe menaxhim të koleksioneve dixhitale, konservim, restaurim, ekspozita dhe muzealizim.
Kjo marrëveshje lidhet për një afat 2-vjeçar, brenda së cilës, palët angazhohen të kryejnë të plotë të gjithë digjitalizimin, restaurimin, konservimin dhe regjistrimin e fotografive dhe filmave që ndodhen në Akademinë e Studimeve Albanologjike.

Leksione mbi trashëgiminë

26 Janar, 2022 Njoftime

Ditën e hënë, ora 11:00, nis udhëtimi i leksioneve mbi trashëgiminë që të rinjtë do marrin në Muzeun e Arkeologjisë përgjatë vitit 2022. Lektorët Rudenc Ruka dhe Rovena Kurti nga Instituti i Arkeologjisë do të jenë përpara nxënësve të gjimnazit “Qemal Stafa”. Nxënësit e kanë trashëgiminë si lëndë mësimore me zgjedhje, por në këtë takim ata do të njihen më gjerësisht me të dhënat arkeologjike mbi prehistorinë e Tiranës.


Ky takim i parë inauguron bashkëpunimin 1-vjeçar mes Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Bashkisë së Tiranës, me miratimin e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, në kuadrin e vitit të Tiranës si kryeqytet i rinisë.

Nekrologji

22 Janar, 2022 Njoftime

Prof. Riza Hasa
(1950-2022)


Më datë 21 Janar 2022, u nda nga jeta profesori i përkushtuar dhe hulumtuesi në fushën e Arkeologjisë, Riza Hasa. Ai ishte një nga figurat më të spikatura të mjedisit universitar, shkencor dhe kulturor të qytetit të Elbasanit.
Lindi në Skrapar më 3 mars të vitit 1950. Kreu studimet universitare në fakultetin Histori-Filologji të Universitetit të Tiranës në degën histori dhe gjeografi. Pas përfundimit të studimeve të larta, nga viti 1967 deri në vitin 1983 ka kontribuar si mësues dhe drejtues në shkollat e rrethit të Elbasanit (Dragot, Belsh). Në vitin 1984, Prof. Rizai u emërua punonjës shkencor në Institutin e Shkencave/Sektori i Arkeologjisë. Vepritarinë e tij kërkimore ia kushtoi hulumtimit të gjurmëve arkeologjike në territorin përreth Elbasanit. Ndër angazhimet e tij më të rëndësishme janë gërmimet arkeologjike në vendbanimin prehistorik të Lleshanit, në zonën malore të Shpatit/Elbasan. Rezultatet e disa fushata gërmimesh realizuar në këtë vendbanim janë botuar në revistën “Iliria” 1987, 1989 dhe 1990. Profesionalizmi dhe nuhatja prej një arkeologu të spikatur kanë mundësuar rënien në gjurmët e një thesari prej 2700 monedhash, dëshmi e dinamikës së zhvillimit të vendbanimit të Lleshanit gjatë periudhës qytetare Ilire. Pasioni i tij në zbulimin e të fshehtave të Lleshanit kanë sjellë si rezultat të dhëna të rëndësishme mbi natyrën e këtij vendbanimi si edhe intensitetin e përdorimit dhe dinamikat e zhvillimit dhe transformimit të tij. Si njohës shumë i mirë i materialit arkeologjik të periudhës antike ai sugjeroi orientimin kulturor të Lleshanit drejt grupit kulturor të rajonit në veri të lumit Shkumbin.
Nga viti 1994 deri në pensionimin e tij, kontriboi si pedagog në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan. Përgjatë kësaj periudhe ai ka qenë lektor i kurseve të Arkeologjisë dhe Historisë së Popullit Shqiptar. Në funksionin e përgjegjësit të departamentit të Arkeologjisë, dhe si anëtar i këshillit shkencor të Fakultetit të Shkencave Humane, profesor Rizai ishte një zë aktiv në vendimmarrjet e lidhura me përmirësimin e jetës akademike të fakultetit. Aktiviteti i tij në auditorin akademik të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” u kurorëzua me fitimin e titullit “docent”, në 30 Janar 2014.
Pavarësisht shkëputjes nga angazhimet zyrtare në Institutin e Arkeologjisë, Profesor Rizai vazhdoi të ishte një pikë e rëndesishme referemi dhe burim i pashtershëm shkëmbimi eksperiencash me kërkuesit e këtij Instituti si edhe çdo projekt studimor me fokus në vendbanime/vendgjetje arkeologjike përgjate shtrirjes së rrugës Egnatia. Dashuria e tij për arkeologjinë e nxiti në ngritjen e laboratorit të arkeologjisë pranë Universitetit “Aleksandër Xhuvani”, ku grumbulloheshin gjetje arkeologjike nga zona përreth Elbasanit. Me angazhimin e tij personal u bë i mundur studimi i materialit të këtij laboratori në bashkëpunim me kolegë të Institutit të Arkeologjisë dhe botimi i tij në Aktet e Konferencës Nderkombëtare “Risi Arkeologjike nga Trevat Shqiptare”, organizuar nga Instituti i Arkeologjisë në vitin 2017. Të dhënat e këtij materiali, me prejardhje nga një varrezë e zbuluar përmes një gërmimi të padokumentur në Mirakë kanë dhënë rezultate të rëndësishme jo vetëm mbi larminë e gjetjeve prej qeramike dhe metali por edhe kuptimin e tij në kontekstin politik dhe kulturor lokal/rajonal gjatë periudhës Romake. Natyra ushtarake e koleksionit të Mirakës është një vlerë e shtuar në njohuritë tona mbi nivelin e barbarizimit, militarizimit dhe ruralizimit të banorëve të këtij territori.
Krahas angazhimit akademik, profesor Rizai ishte aktiv në shtypin e përditshëm, botues artikujsh, informues dhe polemist, intervistuar nga media të ndryshme për çështje të pasurisë arkeologjike lokale dhe kombëtare, një intelektual i angazhuar në mbrojtje të monumenteve historike dhe arkeologjike të rrethit të Elbasanit, bashkëpunëtor plot energji në projekte kërkimore qoftë të terrenit, qoftë në hartimin e guidave historike e kulturore për rrethin e Elbasanit, mikpritës dhe udhërrëfyes pasionant në sitet arkeologjike për studentë, vizitorë, kërkues shkencorë, dashamirës të arkeologjisë dhe të monumenteve historike.
Prof.Riza Hasa ishte anëtar i këshillit shkencor botues të revistës etnokulturore “Albanon” (ISSN: 2616-6372), botim i Albanian Digital Archives and Collections, që prej themelit të saj në 2018, dhe shkrues në numrat e parë të kësaj reviste me shkrimet: “Zbulime arkeologjike në trevën e Elbasanit”, “Saraje pashallarësh në Elbasan, por kush ishte pashai?” dhe “Thesaret ‘e fshehura’ të qytetit të Elbasanit”. Ishte po ashtu hartues i disa zërave për pasurinë arkeologjike të qytetit të Elbasanit në “Elbasani-Enciklopedi”, botuar në 2003.

Urim

22 Dhjetor, 2021 Njoftime

Në vitin 1920 artisti gjerman Paul Klee krijoi tablonë “Angelus Novus”. Kur filozofi Walter Benjamin e pa po atë vit në shtëpinë e piktorit, e bleu dhe do kishte dashur të themelonte një revistë me të njëjtin titull. Ai shihte tek “Angelus Novus” engjëllin e historisë që “dëshiron të qëndrojë, të zgjojë të vdekurit dhe të shërojë atë që është shkatërruar. Por një stuhi po fryn nga Parajsa; është kapur pas krahëve me një dhunë të tillë sa engjëlli nuk mund t’i mbyllë më. Stuhia e shtyn atë në mënyrë të papërmbajtshme drejt së ardhmes së cilës i është kthyer shpina, ndërsa grumbulli i gërmadhave përpara tij zmadhohet drejt qiellit. Kjo stuhi është ajo që ne e quajmë progres”.
Reflektimin e Benjaminit i 100 viteve më parë, na e solli ndërmend kjo vepër arti, kjo serenë që ruhet në fondet e arkeologjisë. Këtë krijesë me sytë e mbyllur, krahët në prehje dhe me gjestin e njërës dorë pranë veshit, e zgjodhëm me të parën për të bërë urimin tonë për Krishtilindjen dhe Vitin e Ri. Urojmë që kjo shëmbëlltyrë të bëjë atë që urimet si formula të ngrira në kohë nuk arrijnë ta bëjnë, duke mos i shprehur ashtu si do donim ndjesitë tona të njëmendtëta: për një vit të mbarë dhe të bardhë!

“Memorandumi i bashkëpunimit 2021-2026”, ndërmjet Akademisë së Studimeve Albanologjike – Tiranë, Institutit Albanologjik – Prishtinë dhe Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve – Shkup

22 Dhjetor, 2021 Njoftime

Më 16 dhjetor 2021 u nënshkrua në Tiranë, në Akademinë e Studimeve Albanologjike, “Memorandumi i bashkëpunimit 2021-2026”, ndërmjet Akademisë së Studimeve Albanologjike – Tiranë, Institutit Albanologjik – Prishtinë dhe Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve – Shkup”, ndërmjet Akademisë së Studimeve Albanologjike – Tiranë, Institutit Albanologjik – Prishtinë dhe Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve – Shkup.
Duke u mbështetur në bazat ligjore për arsimin në vendet respektive, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut, të tria institucionet synojnë me anë të këtij memorandumi nxitjen dhe thellimin e bashkëpunimit për kërkimin shkencor, në fushën e albanologjisë, përfshirë edhe shkëmbimin e ekspertëve dhe punonjësve shkencorë, si dhe angazhohen për nisma projektesh të përbashkëta kërkimore-shkencore rajonale dhe ndërkombëtare.
Memorandumi parashikon:
-pjesëmarrje në programet e projektet kërkimore-shkencore dhe arsimore, të miratuara dhe bashkëfinancuara nga institucionet përgjegjëse të palëve, si dhe ato projekte të financuara nga Bashkimi Europian dhe organizma të tjera ndërkombëtare;
-shkëmbim të botimeve, periodikëve, revistave e monografive me interes të përbashkët;
-zhvillimin e konferencave shkencore, simpoziumeve, seminareve, tribunave të përbashkëta dhe programeve specifike;
-ideimin dhe realizimin e projekteve shkencore, strukturave të reja të kërkimit me rëndësi kombëtare në bashkëpunim me kompani private, vendase e të huaja;
-veprimtari të përbashkëta promovimi dhe publikimi, me qëllim sensibilizimin e qytetarëve, për projekte ndërmjet këtyre tri institucioneve dhe institucioneve të tjera bashkëpunuese;
-bashkëpunim në drejtim të procesit të mësimdhënies, kualifikimit shkencor e nismave për stimulimin e kërkuesve të rinj;
-botimi i një reviste të përbashkët albanologjike (print dhe digjitale);
-përgatitja dhe aftësimi i kuadrove, që si bazë do të kenë njohjet e gjuhëve të lashta: greqisht, latinisht, persisht dhe osmanisht;
-botimi dhe ribotimi i teksteve të albanologëve shqiptarë dhe të huaj, në edicione të posaçme;
-një vëmendje më e shtuar për trevat lindore shqiptare, të cilat do të jenë objekt i një projekti të madh të ITSHKSH-së, ku logjistika shkencore e profesionale e qendrave albanologjike në Tiranë dhe Prishtinë do të ishte dobiprurëse;
Për realizimin e objektivave të mësipërme do të parashikohet stafi akademik, i cili do të përzgjidhet në përputhje me veprimtaritë që parashikon zbatimi i kësaj marrëveshjeje.
Ky bashkëpunim mund të vazhdojë edhe pas afatit të përcaktuar më sipër, në qoftë se nuk ka kundërshtim nga palët.
Marrëveshja u nënshkrua publikisht nga rektori i Akademisë së Studimeve Albanologjike – Tiranë, prof. dr. Luan Përzhita, drejtori i Institutit Albanologjik – Prishtinë prof. dr. Hysen Matoshi dhe drejtori i Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, prof. dr. Skender Asani.

“Memorandumi i bashkëpunimit 2021-2026”

Takohemi në Ditët e Albanologjisë

13 Dhjetor, 2021 Njoftime

Ditët e Albanologjisë, edicioni XII

10 Dhjetor, 2021 Njoftime, QSA

Akademia e Studimeve Albanologjike organizon Ditët e Albanologjisë, edicioni XII, më 15-17 dhjetor. “Albanologjia e mijëvjeçarit të ri” është zgjedhur si temë e këtij edicioni. Ceremonia e hapjes zhvillohet në Sallën e Albanologjisë, Pallati i Kongreseve, ora 10.00.
Një memorandum bashkëpunimi mes qendrave albanologjike të Tiranës, Prishtinës dhe Shkupit; nderim për disa kërkues shkencorë që lënë karrierën aktive akademike dhe një ekspozitë e botimeve të Akademisë, janë disa nga aktivitetet e parashikuara.
Bashkëngjitur gjeni programin e detajuar dhe në vazhdim, katalogun e sapodalë nga shtypi me botimet themelore në vite si dhe botimet më të reja të ASA-së.

Programi Ditët e Albanologjisë, edicioni XII

Katalogu

Panairi librit 2021

14 Nëntor, 2021 Njoftime
Akademia e Studimeve Albanologjike merr pjesë me stendën e saj në Panairin e librit 2021 që zhvillohet në Pallatin e Kongreseve më 17-21 nëntor.
 
Ky është kalendari i prezantimeve që do të mbahen në sallën ovale të Pallatit të Kongreseve:
 
– “Historia e shqiptarëve”, vëllimet I-III, 17 nëntor, ora 13:00-14:00.
– “L’Archeologia della morte in Illiria e in Epiro”, nën kujdesin e Giuseppe Lepore-s dhe Belisa Mukës, 19 nëntor 2021, ora 12.00-13.00
– Franqisk Anton Santori, “Emira” botim kritik i përgatitur nga Merita Bruci, 20 nëntor, ora 15:00-16:00
– Kolana në pesë vëllime e veprës etnografike të Rrok Zojzit, 21 nëntor 2021, ora 11.00-12.00

Ditët e alfabetit

14 Nëntor, 2021 Njoftime

“Ditët e alfabetit” nisën sot në Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptareve-Shkup. Aktivitetet shkencore mbi letërsinë, gjuhën dhe traditën arbëreshe zgjasin deri më 22 nëntor.

Akademia e Studimeve Albanologjike u përfaqësua nga rektori Luan Përzhita dhe prof. dr. Valter Memisha, të cilët zhvlluan edhe takimin e radhës me drejtuesit e qendrave albanologjike të Prishtinës dhe Shkupit, për përgatitjen e një strategjie me moton “Albanologjia e mileniumit të ri”. Kështu më 15 dhjetor në Tiranë nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit mes të tri qendrave.

Paraqitja e veprës “Rexhep Qosja-filozof, ideolog dhe politikan i çështjes kombëtare”

5 Nëntor, 2021 Njoftime
Ditën e enjte, më 4 nëntor 2021, rektori i Akademisë së Studimeve Albanologjike, prof. dr. Luan Përzhita dhe zëvendësrektori, prof. dr. Valter Memisha, me ftesë nga Instituti Albanologjik i Prishtinës, morën pjesë në veprimtarinë shkencore të organizuar prej këtij institucioni për paraqitjen e veprës “Rexhep Qosja-filozof, ideolog dhe politikan i çështjes kombëtare”, të shkruar nga gjenerali dr. Kudusi Lami.
 
 
Në veprimtarinë, që përkonte dhe me 85-vjetorin e lindjes së akademikut të shquar, ishin të pranishëm përfaqësues nga institucionet shkencore kombëtare, përfaqësues të trupit diplomatik të akredituar në Prishtinë, përfaqësues të Qeverisë së Kosovës, punonjës shkencorë e bashkëpunëtorë të prof. Qosjes, shokë e dashamirës nga mbarë trojet shqiptare (Kosovë, Shqipëri, Maqedonie e Veriut, nga vendlindja e profesorit , Vuthaj, Mali i Zi etj.)
Veprimtarinë e hapi sekretari shkencor i Institutit Albanologjik të Prishtinës, institucioni që kish bërë dhe botimin e veprës, prof. Lulëzim Lajçi, kurse fjalën e rastit e mbajti drejtori i IAP prof. dr. Hysen Matoshi. Veprimtarinë e përshëndetën ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Kosovës, z. Qemal Minxhozi, prof. dr Luan Përzhita, prof. dr. Skënder Asani, drejtor i Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve, Shkup. Rektori Luan Përzhita, ndër të tjera vlerësoi veprën dhe veprimtarinë e jashtëzakonshme të prof. Qosjes, vendin e tij parësor në fushën e shkencave albanologjike e më gjerë si dhe të luftës së tij të pareshtur për bashkim, emancipim e zhvillim kombëtar të shqiptarëve.
 
 
Rreth librit “Rexhep Qosja-filozof, ideolog dhe politikan i çështjes kombëtare” folën prof. dr. Shyqyri Galica dhe prof. dr. Fadil Grajçevci, të cilët vunë në dukje punën e e madhe të autorit K. Lami për të dhënë sa më të plotë dhe me sa më shumë dokumente e referime burimore edhe këtë përbërës të veprës shumëdimesionale të akademikut Rexhep Qosja. Në fund përshëndetën dhe akademiku R. Qosja si dhe autori i veprës dr. Kudusi Lama.
 
 
Gjithashtu, rektori Përzhita pati takime të drejtpërdrejta me prof. Hysen Matoshin, drejtorin e IAP-it (Prishtinë), me prof. Skënder Asanin, drejtorin e ITShKSh-së (Shkup), si dhe me prof. Ylber Selën, drejtorin e AZGj-së (Shkup), me të cilët u shkëmbyen mendime për punën e bashkëpunimin shkencor ndërinstitucional, për organizimin e veprimtarisë “Ditët e Albanologjisë” nga Akademia e Studimeve Albanologjike në Tiranë, gjatë dhjetorit, si dhe për hapësirat dhe modalitetet e organizmit e koordinimit të veprimtarive shkencore e të botimeve të përbashkëta nga institucionet tona në vitin 2022.
 

Drejt një strategjie të albanologjisë

27 Tetor, 2021 Njoftime
A do të vazhdojë albanologjia me statusin e një qendre të kërkimit shkencor që i kërcënohet kohë pas kohe pavarësia? A është kjo shkencë në vendin e saj dhe a mbështetet sa duhet nga shteti? Çfarë duhet të bëjë vetë albanologjia për të mos qenë një shkencë lokale por evropiane? Nga këto çështje nisi konsulta “Drejt një strategjie të albanologjisë” e mbajtur në Shkodër në Universitetin “Luigj Gurakuqi”, me pjesëmarrjen e tri qendrave albanologjike të Tiranës, Prishtinës dhe Shkupit. Këto pyetje u shtruan fillimisht nga prof. dr. Luan Përzhita, rektor i Akademisë së Studimeve Albanologjike, por në vazhdim doli se ndajnë të njëjtat shqetësime edhe Instituti Albanologjik i Prishtinës bashkë me Institutin e Historisë “Ali Hadri”, krahas Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të shqiptarëve në Shkup përfaqësuar nga dr. Skënder Asani dhe prej Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës e RMV-së po në Shkup përfaqësuar nga prof. dr. Ylber Sela. Veçanërisht këtyre dy strukturave albanologjike në Shkup u duhet të përpiqen dyfish për statusin e një etnie që kërkon të ruajë identitetin e vet shqiptar.
Situatat e ngjashme në vendet respektive kanë të bëjnë me: centralizimin nga akademitë honorifike, gjë që mund të zgjidhet vetëm se nga një kuadër i ri ligjor; me keqfinancimin dhe reduktimin në minimum të kapaciteteve shkencore; me integrimin e dijes albanologjike në rajon e më gjerë, në hapësirën evropiane të shkencës; me investimin për ruajtjen e arkivave albanologjike në kushte optimale dhe digjitalizimin e trashëgimisë së vjelë në formatin klasik; me aksesin te publiku e librit albanologjik. Pikërisht libri, si produkti kryesor i shkencave albanologjike, ishte një nga pikat qendrore të diskutimit. Botimet e të tria qendrave albanologjike nuk shpërndahen, nuk kalojnë në Evropë, nuk njihet ende botimi i librit në formë elektronike dhe shpërndarja e tij në magazinat e mëdha elektronike të librit si Amazone. Edhe cilësia e botimit lë shumë për të dëshiruar. Prof. dr. Hysen Matoshi nga Instituti Albanologjik i Prishtinës, përmendi edhe fatin e revistave shkencore dhe indeksimin e tyre në platforma ndërkombëtare. Prof. asoc. dr. Sabit Syla nga Instituti i Historisë “Ali Hadri” në Prishtinë, e vuri theksin te nevoja e unifikimit të teksteve shkollore të historisë. “Janë në një gjendje për të ardhur keq sepse nuk kalojnë përmes ekspertizës së instituteve të historisë. Fëmijët tanë këtej dhe andej kufirit mësojnë histori të ndryshme. Ai propozoi ngritjen e një këshilli koordinues për kalendarin e punëve të përbashkëta mes tri qendrave albanologjike.
Nëse ky takim i parë ishte një diskutim i hapur dhe shpesh edhe me tone vetëkritike për atë që është arritur dhe ku duhet të shkohet, siç u pa në diskutimet e prof. dr. Artur Lamës, prof. asoc. dr. Afrim Krasniqit, prof. asoc. dr. Belisa Mukës, dr. Olsi Lelajt, studiuesit Aurel Plasari, arkeologut Bashkim Lahi etj., një takim i dytë do të duhet të përcaktojë detyrat konkrete të bashkëpunimit. Në konsultën e Shkodrës u tha se Akademia e Studimeve Albanologjike është nga të paktat institucione në vend që nuk është prekur nga sëmundjet e shoqërisë shqiptare, por kjo nuk mjafton për çfarë pritet më tej prej ASA-së. Në përfundim të takimit profesorët pjesëmarrës arritën në disa konkluzione si:
– zgjidhja e statusit të qendrave albanologjike jo thjesht si element administrativ, por edhe juridik e politik;
– autonomi shkencore dhe financiare, sepse albanologjia, ndryshe nga shkencat e tjera, mbetet një shkencë me mision kombëtar;
– rritje e cilësisë së librit albanologjik dhe e qarkullimit ndërkombëtar të dijes albanologjike;
– t’u rikthehet institucioneve albanologjike një përqindje nga të ardhurat që produkti i tyre arrin të ketë (arkeologjia hap një diskutim të tërë në këtë pikë për bashkëpunimin në fushën e turizmit kulturor);
– certifikimi i teksteve shkollore që nxënësit të marrin në mënyrë serioze dije historike, etnografike, arkeologjike;
– botimi i veprave nga arkivi, vepra në dorëshkrim apo të ndaluara për arsye politike të cilat mund të vinin në kuadër të 110-vjetorit të pavarësisë vitin e ardhshëm;
– ASA në Tiranë, si udhëheqëse e këtyre reformave të nevojshme për të tria qendrat albanologjike, është e mendimit se duhet të jetë pikërisht ajo sipërmarrësja dhe propozuesja e zgjidhjeve edhe pranë qeverisë shqiptare;
– krijimi i një këshilli koordinues Tiranë-Prishtinë-Shkup.
Kjo frymë e konsultës në Shkodër, ka rastin të reflektohet së afërmi edhe në Ditët e Albanologjisë në muajin dhjetor.

Drejt një strategjie të albanologjisë

25 Tetor, 2021 Njoftime

Më 26 tetor mbahet në Shkodër, në Universitetin “Luigj Gurakuqi” konferenca “Drejt një strategjie të albanologjisë”. Është një konsultë e cila do të shërbejë si prelud i një bashkëpunimi afatgjatë mes tri qendrave albanolgjike të Tiranës, Prishtinës dhe Shkupit, në prag të nënshkrimit të memorandumit në Ditët e Albanologjisë që organizohen çdo dhjetor.
Takimi hapet nga prof. dr. Luan Përzhita, rektor i Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe përshëndetet nga prof. dr. Suzana Golemi, rektore e Universitetit të Shkodrës, prof. dr. Hysen Matoshi nga Instituti Albanologjik i Prishtinës, prof. asoc. dr. Sabit Syla nga Instituti i Historisë “Ali Hadri” në Prishtinë, dr. Skënder Asani nga Instituti Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të shqiptarëve në Shkup dhe nga prof. dr. Ylber Sela prej Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës e RMV-së po në Shkup.
Në konferencë prof. dr. Artur Lama, drejtor i Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë diskuton për planin e ri strategjik për studimet gjuhësore-letrare; prof. asoc. dr. Afrim Krasniqi trajton perspektivën dhe sfidat e studimeve historike; prof. asoc. dr. Belisa Muka hedh disa piketa rreth strategjisë së kërkimeve arkeologjike, ndërsa dr. Olsi Lelaj bën një bilanc mbi arritjet dhe akset kërkimore nga Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit.
Në fund të takimit do të ketë diskutime për të dalë në një draft mbi strategjinë në fushën e kërkimeve albanologjike. Në takimet e muajit tetor që Akademia e Studimeve Albanologjike pati me ministren e Arsimit, Rinisë dhe Sportit Evis Kushi dhe presidentin e Republikës z.Ilir Meta, u diskutua hedhja e këtij hapi që jep garanci jo vetëm për autonominë e ASA-së, por sidomos për shfrytëzimin e autoritetit të saj në dhënien e ekspertizës për tekstet shkollore dhe në ngritjen cilësore të kërkimit shkencor në fushat e albanologjisë.
E gjitha kjo i paraprin kalendarit të ngjeshur të zhvillimeve që ASA është duke projektuar për vitin 2022.

Akademia e Studimeve Albanologjike organizon konsultën “Drejt një strategjie të Albanologjisë”

22 Tetor, 2021 Njoftime

Në datat 25-26 tetor 2021, Akademia e Studimeve Albanologjike organizon konsultën “Drejt një strategjie të Albanologjisë”. Të ftuar në këtë aktivitet janë Instituti i Albanologjisë-Prishtinë, Instituti i Historisë “Ali Hadri”,Prishtinë, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve-Shkup si dhe Agjencia e Zbatimit të Gjuhës e RMV-së Shkup. Ky aktivitet do të zhvillohet pranë Universitetit të Shkodrës.

Vizitë në Muzeun Kombëtar të Arsimit, Korçë

18 Tetor, 2021 Njoftime

Ditën e shtunë, dt. 16 tetor 2021, rektori i Akademisë së Studimeve Albanologjike, prof. dr. Luan Përzhita dhe zëvendësrektori, prof. dr. Valter Memisha, ishin të pranishëm në veprimtarinë e organizuar në Muzeun Kombëtar të Arsimit, Korçë, njohur ndryshe si ndërtesa e Mësonjëtores së Parë Shqipe, nga znj. Elva Margariti, ministre e Kulturës, me rastin e dhurimit bibliotekës së këtij Muzeu të një pakete librash shkencorë të botuar prej Akademisë sonë.


Ministrja Margariti e falënderoi rektorin dhe, përmes tij, gjithë punonjësit shkencorë për këtë nismë me vlera dhe theksoi se sipërmarrje të tilla janë të mirëpritura dhe për institucione të tjera që varen nga Ministria e Kulturës. Ajo i mëshoi faktit se marrëveshja midis Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Ministrisë që ajo drejton krijon mundësi shumë të mëdha e më të gjera bashkëpunimi.


Rektori Luan Përzhita falënderoi ministren për vlerësimin për dhurimin e librave, e uroi atë për nismën e sipërmarrë, si dhe theksoi se Akademia e Studimeve Albanologjike do të dhurojë dhe një paketë tjetër botimesh shkencore, një proces që do të jetë i hapur dhe i pandërprerë dhe në të ardhmen. Ai theksoi gjithashtu se ASA ka pasuri që u përkasin të gjitha fushave të albanologjisë (historisë, arkeologjisë, antropologjisë, gjuhësisë e letërsisë) dhe që lidhen më fije të shumëfishta me arsimin e me arsimimin kombëtar dhe që mund të ndihmojnë në pasurimin jo vetëm të bibliotekës së Muzeut Kombëtar të Arsimit, por edhe të enteve të tjera përbërës të këtij institucioni.


Të ftuarit vizituan mjediset e Muzeut, i cili, pas restaurimit të fundit, ka marrë një pamje tërësisht tjetër, me mundësi të mëdha e me teknika bashkëkohore informimi e formimi dhe është bërë tepër miqësor e funksional për gjithë.

Një urim nga Véronique Chankowski

16 Tetor, 2021 Njoftime

Drejtorja e Shkollës Franceze të Athinës (prej vitit 2019), Véronique Chankowski, ishte për një vizitë miqësore po edhe pune pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike. Ajo u prit nga rektori, prof. dr. Luan Përzhita dhe drejtoresha e Institutit të Arkeologjisë, prof. asoc. dr. Belisa Muka.

Chankowski uroi rektorin Përzhita për detyrën e re dhe takimi mes tyre u ndal në krijimin e një klime të përshtatshme bashkëpunimi shqiptaro-franceze në fushën e arkeologjisë.

Projektet e përbashkëta në këtë drejtim janë zbatuar prej vitesh me gërmime në zonën e Korçës, Apoloni dhe Bylis. Veçanërisht për Bylisin, Shkolla Franceze e Athinës do të mbështesë botimet mbi rezultatet e kërkimeve arkeologjike në këtë zonë.

Chankowski, një personalitet në lëmin e historisë ekonomike dhe sociale të botës antike greke, është e para grua që drejton Shkollën Franceze të Athinës, shkollë me një histori 200-vjeçare.

Rektori i Akademisë së Studimeve Albanologjike, prof. dr. Luan Përzhita, priti sot në një vizitë miqësore Presidentin e Republikës, z. Ilir Meta

13 Tetor, 2021 Njoftime
Rektori i Akademisë së Studimeve Albanologjike, Prof. dr. Luan Përzhita, priti sot në mesditë në një vizitë miqësore Presidentin e Republikës, z. Ilir Meta, në prani të senatit të profesorëve. Vjen ky takim pas dekretimit që Presidenti i bëri emërimit të rektorit dhe senatit të ri të ASA-s në korrik të këtij viti.
 
 
Presidenti u njoh me punën e deritanishme dhe me kërkesat që Akademia shtron për të çuar në një nivel të ri kërkimin shkencor albanologjik dhe trashëgiminë e saj, me një histori tanimë gati 70-vjeçare.
Rektori Përzhita theksoi kontributin që ASA ka pasur, që në themelimin e saj në vitin 2008 (Qendra e Studimeve Albanologjike), në saje të shkollës doktorale në krijimin e një brezi drejtuesish që sot janë në institutet dhe qendrat albanologjike në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, por edhe më gjerë. Por çështja e pasjes së një statusi të veçantë është shprehur si shqetësim dhe kërkesë në këtë takim.
Do duhet të këtë një status “që i takon kësaj qendre për të garantuar ardhmërinë jetëgjatë të institucioneve tona, ashtu si simotrat e saj në vende afër nesh dhe në vende të ndryshme të Evropës, si struktura të studimeve nacionale”.
Prof. dr. Përzhita kujtoi se janë 100 kërkues shkencorë pranë ASA-s me moshë mesatare 45 vjeç. Këta përbëjnë një pasuri intelektuale, e cila trashëgon edhe pasurinë e brezave paraardhës, si një detyrim edhe ndaj taksapaguesve shqiptarë.
 
 
Nga ana tjetër, rekrutimi i studiuesve të rinj kërkon investim jetësor dhe financiar.
Profesorë të tjerë të pranishëm në takim u shprehën se është e nevojshme një strategji më vete për albanologjinë.
Presidenti dëgjoi profesorët e pranishëm dhe pas kësaj shprehu se propozimet dhe kërkesat për statusin dhe strategjinë e veçantë duhet të vijnë nga vetë ASA. Ai garantoi se do të japë mbështetjen e tij morale si kreu i shtetit, mbështjetje që ASA e meriton si intitucion me përgjegjësi për kujtesën kombëtare, po edhe për formimin e brezit të ri, me ekspertizën e teksteve shkollore në fushat e historisë, gjuhës, letërsisë, antropologjisë dhe kulturës shqiptare në tërësi.
 
 
Presidenti Meta tha se me marrjen e statusit të veçantë, vetëvetiu do gjejnë zgjidhje problemet e infrastrukturës që Akademia e Studimeve Albanologjike ndesh për më shumë hapësira administrative, për bibliotekë dinjitoze, por edhe për një laborator modern për konservimin dhe restaurimin e mijëra objekteve trashëgimi materiale e shpirtërore që ASA ka nën administrim.
 
 
Presidenti e preku për herë të parë një pjesë të këtyre thesareve që ruhen në fondet albanologjike. Ai bëri një vizitë në arkivin e nëndheshëm dhe u shpreh i impresionuar nga koleksioni arkeologjik dhe mënyra si ruhet ai.
Rektori Përzhita dhe trupa e proseforiatit u shpreh e gatshme për ta paraqitur idenë e saj për statusin dhe strategjinë mbi albanologjinë së afërmi, gjatë ditëve të albanologjisë që mbahet prej vitesh çdo dhjetor.

Takim i rektorit të ASA-s me Ministren e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

12 Tetor, 2021 Njoftime

Rektori i Akademisë së Studimeve Albanologjike, Prof. dr. Luan Përzhita, priti sot në takim ministren e Arsimit, Evis Kushi. Rektori rzhita e prezantoi ministren me Senatin e ri dalë nga zgjedhjet e 21 korrikut dhe bëri një sintezë të gjendjes aktuale tëkëtij institucioni të lartë të kërkimit shkencor nën varësinë e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë.  

Në fokus të diskutimit ishin disa kërkesa që profesor Përzhita i parashtroi ministres.

Së pari, që ASA të ketë një status special si institucion kërkimor, i integruar me arsimin e lartë.

Së dyti, që ASA-s t’i kthehen hapësirat e godinës (gjysma e saj) që i janë marrë në vitin 2013 nga ish-Ministria e Integrimit, gjë për të cilën ASA (Qendra e Studimeve Albanologjike në atëkohë) pati bërë edhe një notë proteste.

Së treti, rritje e buxhetit për ruajtjen dhe restaurimin e qindra-mijë objekteve (filmime, regjistrime etj.), pasuri kombëtare nën administrimin e ASA-s.

Në fjalën e saj, ministrja Kushi garantoi rektorin Përzhita dhe Senatin e ri, se ministria që ajo drejton dhe qeveria që ajo përfaqëson nuk do të ndërmarrë asnjë iniciativë që cënon autonominë  e Akademisë së Studimeve Albanologjike, në bazëtë ligjit “Për Arsimin e Lartë” që garanton pikërisht autonominë e insitucioneve të kërkimit shkencor.  Ajo theksoi se kjo autonomi është e përligjur edhe në saje të produktit shkencor qëstafi kademik i ASA-s ka dëshmuar në këto 14 vite të ekzistencës së saj,  me botimet, konferencat ndërkombëtare, praktikën universitare, po edhe me atë pasuri të rrallë muzeale që vetë ministrja pa gjatë vizitës së sotme në Muzeun Arkeologjik dhe në fondet e nëndheshme ku ruhen në stadarde evropiane rreth 44 mijë objekte arkeologjike në gjendje për t’u ekspozuar.  

Pjesë e këtij diskutimi ishte edhe kërkesa që Akademia e Shkencave të Shqipërisë i ka dërguar Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Qeverisë për kthimin e instituteve të albanologjisë në varësi të Akademisë së Shkencave, çështje që është rihapur edhe në debatin publik. Për sa i takon kësaj kërkese, profesorë dhe studiues të pranishëm në takim, si Aurel Plasari, Afrim Krasniqi, Nebi Bardhoshi, Hamit Kaba, Valter Memisha etj., i bën me dije ministres së Arsimit, Sportit dhe Rinisë se sa e rëndësishme është pavarësia  e ASA-s kështu siç është, sot e 14 vite, si e vetmja strukturë që ka për mision studimin shkencor të historisë, kulturës e trashëgimisë së kombit shqiptar.

“Jemi me ju në çdo vendim që do të ndërmarrim për statusin aktual dhe të ardhmen e këtij institucioni”, tha ministrja Kushi. Institucioni që ajo drejton pret propozimet konkrete nga ASA dhe bashkëpunimin e saj për kërkesat e parashtruara më lart dhe për ndryshimet që do duhet të bëhen në ligjin “Për Shkencën”.

Intervista e dhënë nga rektori i ASA-së për Report TV

4 Tetor, 2021 Njoftime
Intervista e rektorit të Akademisë së Studimeve Albanologjike, prof. dr. Luan Përzhita pas dekretimit të tij nga Presidenti, z. Ilir Meta. Më poshtë mund të ndiqni të plotë intervistën e prof. dr. Luan Përzhitës dhënë për Report TV.
 

Intervista e dhënë nga dr. Melsi Labi për Zërin e Amerikës

4 Tetor, 2021 Njoftime
Tre site të rëndësishme arkeologjike në Luginën e Drinos në Gjirokastër, Qyteti antik i Antigonesë, Teatri romak i Sofratikës dhe Kalaja e Palokastrës janë përfshirë nga gërmimet arkeologjike. Gjetje të reja po hedhin dritë për disa periudha historike duke e kthyer Luginën në një destinacion të rëndësishëm turistik.
Për më shumë ndiqni intervistën e dhënë për Zërin e Amerikës nga dr. Melsi Labi.
 

Vizita e rektorit dhe zëvendësrektorit në Shkup dhe Prishtinë

3 Tetor, 2021 Njoftime, QSA
Në datat 29 dhe 30 shtator, rektori i Akademisë së Studimeve Albanologjike (ASA), prof. dr. Luan Përzhita, dhe zëvendësrektori, prof. dr. Valter Memisha, ishin për një vizitë pune në Shkup, të ftuar nga drejtori i Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës (AZGj), prof. dr. Ylber Sela, në kuadrin e “Ditës së shumësisë së gjuhëve” dhe të “Ditës ndërkombëtare të përkthimit”.
 
 
Prof. dr. Ylber Sela, i priti drejtuesit e ASA-s në një takim të posaçëm në mjediset e AZGj-së. Ai bëri një paraqitje të natyrës së institucionit që drejton dhe të punës së bërë për më shumë se 2 vjet e gjysmë që nga koha e formimit të tij, si dhe të synimeve e planet për të ardhmen. Ai i njohu kolegët dhe me pengesave që dalin gjatë procesit të zbatimit të gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut, sidomos në ligjërimin administrativ.
Në fjalën e tij, rektori Luan Përzhita e vlerësoi lart punën e Agjencisë dhe e njohu drejtuesin e saj dhe të pranishmit me profilin shkencor të Akademisë së Studimeve Albanologjike, me punën e arritjet e saj. Ai i mëshoi zgjerimit dhe thellimit të bashkëpunimit në rrafsh kombëtar të punës në të gjitha fushat identitare.
Në fund të takimit drejtori Ylber Sela u dhuroi prof. dr. Luan Përzhita dhe prof. dr. Valter Memisha “Urën e gurtë të Shkupit” (basoreliev në miniaturë), si simbol të qytetit të Shkupit.
 
 
Në vazhdim të vizitës, Rektori Luan Përzhita përshëndeti veprimtarinë shkencore për “Shumësinë e gjuhëve”. Ai vlerësoi punën e madhe të Agjencisë së Zbatimit të gjuhëve, lidhjen prej saj të marrëveshjeve të shumta me institucione e organizma kombëtare e ndërkombëtare, aktivitetet shkencore si dhe përpjekjet e vazhdueshme për zbatimin e ligjit për gjuhën shqipe e për ngritjen e prestigjit të saj si gjuhë e popullsisë shqiptare në Maqedoninë e Veriut.
Në fund të veprimtarisë nga prof. Ylber Sela dhe prof. Luan Përzhita u nënshkrua “Memorandumi i bashkëpunimit” midis ASA-s, Tiranë dhe AZGj-së, Shkup.
 
 
Në datën 30 shtator në kuadrin e “Ditës ndërkombëtare të përkthimit” zhvilloi punimet konferenca “Terminologjia dhe roli i saj për njohjen e gjuhës profesionale”, e organizuar nga Agjencia e Zbatimit të Gjuhëve, në bashkëpunim me Universitetin e Europës Juglindore, Shkup. Në këtë veprimtari përshëndeti prof. dr. Valter Memisha, i cili ndër të tjera, vlerësoi punën e Agjencisë për arritjet në përgatitjen e kualifikimet e përkthyesve, si theksoi se terminologjia në një mjedis dy-e shumëgjuhësh ka rol të pazëvendësueshëm për përkthimtarinë. Ai nënvizoi se termakrijimi në shqip, standardizimi i terminologjisë, njësimi i saj i vazhdueshëm në mbarë hapësirën kombëtare shqiptare është mision dhe nuk duhet të lejohet pakujdesi, amatorizëm e dilentatizëm.
 
 
Prof. Luan Përzhita dhe prof. Valter Memisha dhanë dhe intervista për televizionet në Shkup.
Në datën 30 shtator Rektorin dhe zëvendësrektorin e ASA-s i priti në një takim të veçantë pune dhe prof. dr. Skënder Asani, drejtor i Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve, Shkup (ITShKSh). Ai i njohu të ftuarit me punën e madhe të bërë në të gjitha fushat që mbulon profili i institucionit (në kërkime, veprimtari e botime shkencore), me arritjet tashmë të vlerësuara, me përkushtimin e jashtëzakonshëm, me sakrificat në punë si dhe me objektivat për të ardhmen. Rektori Luan Përzhita vlerësoi punën ITShKSh-së dhe i mëshoi bashkëpunimit, i cili duhet të njohë një nivel të ri dhe më të organizuar në të tri hapësirat shtetërore, në Republikë e Shqipërisë, në Republikën e Kosovës dhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut, përmes shumëllojshmërisë së veprimtarive (sidomos të konferencave, projekteve të përbashkëta etj.) Në takim u diskutua dhe u dakordësua që së shpejti ndërmjet institucioneve të nënshkruhet “Memorandumi i bashkëpunimit”.
 
 
Në datën 1 tetor prof. Luan Përzhita dhe prof. Valter Memisha, patën një takim pune në mjediset e Institutit Albanologjik të Prishtinës, ku u pritën nga drejtori i këtij institucioni, prof. dr. Hysen Matoshi dhe drejtues të tjerë. Edhe në këtë takim u shkëmbyen përvoja pune dhe u vu theksi se ka ardhur koha që bashkëpunimi ndërinstitucional duhet të thellohet e të organizohet më mirë dhe ai të jetë më përfshirës dhe me objektiva më konkretë. U theksua që të zgjerohen veprimtaritë, botimet e përbashkëta, shkëmbimi i kuadrit shkencor etj. Në fund u vendos që së shpejti të shkruhet Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet dy institucioneve.
 

Zgjidhet kryetari i Këshillit të Profesorëve të ASA-së

29 Shtator, 2021 Njoftime, QSA

Këshilli i Profesorëve të ASA, i krijuar me vendim Senati Nr. 08, datë 24.09.2021, në mbledhjen e tij të parë, datë 28.09.2021 zgjodhi me unanimitet kryetar të tij akademik prof.dr. Beqir Metën.

Nënshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit për Bashkëpunim dhe Zhvillim Aktivitetesh të Përbashkëta ndërmjet Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit

24 Shtator, 2021 Njoftime

Sot, më datë 24.09.2021, në mjediset e Akademisë së Studimeve Albanologjike, u nënshkrua Memorandumi i Mirëkuptimit për Bashkëpunim dhe Zhvillim Aktivitetesh të Përbashkëta ndërmjet Akademisë së Studimeve Albanologjike të përfaqësuar nga rektori prof. dr. Luan Përzhita dhe Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit, e përfaqësuar nga drejtoresha, Alda Bardhyli.

Ky Memorandum Mirëkuptimi do të nxisëmarrëdhëniet midis palëve me qëllim zbatimin e projekteve të përbashkëta, të cilat synojnëpërkujtimin e ngjarjeve më të rëndësishme historike të popullit shqiptar, nxitjen e kulturës së leximit dhe të krijimtarisë, zgjerimin e audiencave letrare, promovimin e letrave shqipe brenda dhe jashtë vendit.

Ndër të tjera projektet që do të realizohen synojnë promovimin e librave të autorëve të ndryshëm në mjediset e Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe në Qendrën Kombëtare të Librit dhe Leximit, duke evokuar ngjarje dhe personalitete rëndësishme historike.

 

Rektori i Akademisë së Studimeve Albanologjike, prof. dr. Luan Përzhita vizitoi ekipin e përbashkët shqiptaro-italian që po kryen gërmime arkeologjike në Amfiteatrin e Durrësit

24 Shtator, 2021 Njoftime

Më 22 shtator 2021, rektori i Akademisë së Studimeve Albanologjike, prof. dr. Luan Përzhita vizitoi ekipin e përbashkët shqiptaro-italian që po kryen gërmime arkeologjike në Amfiteatrin e Durrësit. Projekti drejtohet nga dr. Elvana Metalla studiuese pranë Institutit të Arkeologjisë dhe prof. Sonia Antonelli e Universitetit të Chietit-Pescara. Rezultatet e tij do të kenë një ndikim të rëndësishëm në zgjerimin e njohurive mbi periudhën arbërore të qytetit të Durrësit.

Takim i rektorit të ASA-së me rektorin e Universitetit “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës

23 Shtator, 2021 Njoftime

Në kuadër të intensifikimit të marrëdhënieve ndërinstitucionale, rektori i Akademisë së Studimeve Albanologjike prof. dr. Luan Përzhita pati një takim, më 21 shtator 2021, në ambientet e rektoratit, me rektorin e Universitetit “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës, prof. dr. Bektash Mema. Ata biseduan rreth avancimit në një nivel më të lartë të marrëdhënieve dypalëshe, në zbatim të marrëveshjes së bashkëpunimit, rreth mundësive të mësimdhënies së stafit akademik të ASA në ciklin e studimeve bachelor e master të universitetit, koordinimin e punës shkencore ndërmjet stafeve akademike të të dy institucioneve, si dhe u ra dakord për disa nga fushat e bashkëpunimit në të ardhmen dhe shkëmbimit të eksperiencave midis këtyre dy institucioneve.

Vendime të Bordit të Administrimit – 2019

20 Shtator, 2021 QSA

Vendime të Bordit të Administrimit – 2018

20 Shtator, 2021 QSA

Zhvillohet mbledhja e parë e Senatit të ri Akademik të Akademisë së Studimeve Albanologjike

15 Shtator, 2021 Njoftime

Në mbledhjen e parë të Senatit të ri Akademik të Akademisë së Studimeve Albanologjike të mbajtur më datë 14.09.2021, rektori, prof. dr. Luan Përzhita u uroi punë të mbarë të gjithë kolegëve të zgjedhur. Në këtë mbledhje u diskutua rreth sfidave për të cilat duhet punuar në të ardhmen si statusi i veçantë i institucionit, promovimi i botimeve të instituteve të ASA-së përtej trojeve shqip-folëse, lidhjes së marrëveshjeve të bashkëpunimit me qendrat më të rëndësishme albanologjike Evropiane, rikonstruksionin e fondeve dhe arkivave të ASA-së të cilat përmbajnë pasuri me vlerë kombëtare. Gjithashtu, në këtë mbledhje u zgjodh një zëri si zv. rektor i ASA-së prof. dr. Valter Memisha.

Ceremonia e emërimit të stafit të ri drejtues të Akademisë së Studimeve Albanologjike

15 Shtator, 2021 Njoftime
Më datë 14.09.2021, në ambientet e Muzeut Arkeologjik u zhvillua ceremonia e emërimit të stafit të ri drejtues të Akademisë së Studimeve Albanologjike, të dalë nga zgjedhjet e datës 21 korrik 2021. Në fjalën e mbajtur me këtë rast rektori i ASA-së, prof. dr. Luan Përzhita vlerësoi punën e bërë deri më tani dhe theksoi se do të punohet në drejtim të zgjerimit të aktivitetit studimor për ta renditur ASA-në si një ndër qendrat ekselente të kërkimit shkencor dhe të mësimdhënies, jo vetëm në rrafsh rajonal por edhe në atë Europian.
 
 
Rektori u dorëzoi në mënyrë ceremoniale dekanëve të instituteve të dalë nga zgjedhjet, e përkatësisht prof. asoc. dr. Nebi Bardhoshit (Dekan i Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit), prof. asoc. dr. Belisa Mukës (Dekane e Institutit të Arkeologjisë), prof. dr. Artur Lamës (Dekan i Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë), prof. asoc. dr. Afrim Krasniqit (Dekan i Institutit të Historisë) vendimin e emërimit. 
 
 
Më pas, dekanët u dorëzuan vendimet e emërimit përgjegjësve të departamenteve si më poshtë vijon:
 
Për Institutin e Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit:
Dr. Olsi Lelaj
Phd. Jonida Gashi
Phd. Mikaela Minga
 
Për Institutin e Arkeologjisë:
Phd. Rovena Kurti-Ruka
Prof. asoc. dr. Brikena Shkodra-Rrugia
Phd. Sabina Veseli
 
Për Institutin e Gjuhësisë dhe Letërsisë:
Prof. dr. Valter Memisha
Prof. asoc. dr. Adelina Çerpja
Prof. asoc. dr. Evalda Paci
 
Për Institutin e Historisë:
Prof. asoc. dr. Edmond Malaj
Prof. asoc. dr. Ledia Dushku
Prof. asoc. dr. Sonila Boçi
 
 
Aktiviteti u përshëndet gjithashtu nga ish rektori i ASA-së, akademik prof. dr. Marenglen Verli.
 

Takimi i radhës mes Kryeministrit të Shqipërisë z. Edi Rama dhe rektorëve të universiteteve shqiptare

13 Shtator, 2021 Njoftime

Më datë 10 shtator 2021, u zhvillua takimi i radhës mes Kryeministrit të Shqipërisë z. Edi Rama dhe rektorëve të universiteteve shqiptare ku mori pjesë edhe rektori i Akademisë së Studimeve Albanologjike prof. dr. Luan Përzhita. Në këtë mbledhje u diskutua rreth bashkëveprimit të qeverisë shqiptare me Bordin e Ri të Akredimit e Rektorëve të Shqipërisë, në funksion të rritjes së cilësisë së arsimit të lartë, nxitjes dhe promovimit të zhvillimit shkencor.

Dekretohet rektori i ASA-së, prof. dr. Luan Përzhita

8 Shtator, 2021 Njoftime

Me anë të një ceremonie solemne, të organizuar në institucionin e Presidentit të Republikës, iu dorëzua sot dekreti i emërimit, në detyrën e lartë të Rektorit të Akademisë së Studimeve Albanologjike, prof. dr. Luan Përzhitës.

Gjatë fjalës së tij presidenti Meta u shpreh se është me tepër rëndësi, zhvillimi i mëtejshëm i shkencës së Albanologjisë, që ka patur një rol thelbësor dhe të jashtëzakonshëm në konsolidimin e kombit shqiptar, si dhe në lindjen dhe formimin e shtetit shqiptar. Mbështetja më thelbësore dhe me vizion, është jetike për forcimin e rrënjëve dhe identitetit tonë kombëtar.

Shpallet rezultati i zgjedhjeve në ASA

23 Korrik, 2021 Njoftime
Më datë 21.07.2021, në Akademinë e Studimeve Albanologjike u zhvilluan zgjedhjet për organet drejtuese. Pas përfundimit të procesit të votimit dhe të numërimit, prof. dr. Luan Përzhita u shpall fitues për postin e Rektorit të ASA-së.
Prof. asoc. dr. Nebi Bardhoshi për postin e Dekanit të Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, prof. asoc. dr. Belisa Muka për postin e Dekanit të Institutit të Arkeologjisë, prof. dr. Artur Lama u shpall fitues për postin e Dekanit të Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë, prof. asoc. dr. Afrim Krasniqi për postin e Dekanit të Institutit të Historisë.
 
Fitues si anëtarë të Senatit Akademik të ASA-së u shpallën:
Prof. dr. Valter Memisha
Prof. dr. Hamit Kaba
Prof. asoc. dr. Brikena Shkodra-Rugia
Phd. Mikaela Minga
 
Drejtuesit e njësive bazë fitues, sipas instituteve janë:
 
Për Institutin e Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit:
Dr. Olsi Lelaj
Phd. Jonida Gashi
Phd. Mikaela Minga
 
Për Institutin e Arkeologjisë:
Phd. Rovena Kurti-Ruka
Prof. asoc. dr. Brikena Shkodra-Rrugia
Phd. Sabina Veseli
 
Për Institutin e Gjuhësisë dhe Letërsisë:
Prof. dr. Valter Memisha
Prof. asoc. dr. Adelina Çerpja
Prof. asoc. dr. Evalda Paci
 
Për Institutin e Historisë:
Prof. asoc. dr. Edmond Malaj
Prof. asoc. dr. Ledia Dushku
Prof. asoc. dr. Sonila Boçi
 
Ju urojmë suksese në punën e tyre.

Takimi i kryeministrit dhe ministrave të kabinetit të tij me rektorët e universiteteve publike

29 Qershor, 2021 Njoftime

Në datën 25 qershor 2021, në qytetin e Vlorës u organizua takimi i dytë i Komitetit të Përbashkët për Politikat e Arsimit të Lartë, me pjesëmarrjen e Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë, z. Edi Rama, ministrat e kabinetit të tij dhe rektorët e universiteteve publike. Në këtë takim u trajtuan realizimet e detyrave të lëna në takimin e parë, si dhe u përcaktuan detyrat në vijim për afatin një mujor, deri në takimin e radhës. Takimi u zhvillua në një frymë bashkëpunimi shumë konstruktive.

Takimi i rektorit të ASA-së dhe drejtorit të Institutit të Historisë me titullarët e Arkivit Shtetëror të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Universitetit të Tetovës

29 Qershor, 2021 Njoftime

Në datat 22-24 qershor 2021, rektori i ASA-së, akademik prof. dr. Marenglen Verli i shoqëruar nga drejtori i Institutit të Historisë, akademik prof. dr. Beqir Meta zhvilluan në Republikën e Maqedonisë së Veriut (përkatësisht në Shkup dhe Tetovë), disa takime me titullarë të Arkivit Shtetëror të Maqedonisë së Veriut dhe Universitetit të Tetovës. Në bisedën me nëndrejtorin e arkivit, prof. dr. Myzafer Bislimin, u diskutua për projektet e përbashkëta dhe vijimin e  shkëmbimit të literaturës së botuar nga të dy institucionet, në bazë të marrëveshjes së nënshkruar midis palëve. Po kështu, për projekte bashkëpunimi mbi bazën e marrëveshjes dypalëshe u diskutuan edhe me rektorin e Universitetit të Tetovës, prof. dr. Vullnet Ameti dhe zv. rektorin prof. dr. Reshat Qahiti.

Takime të tjera u zhvilluan me studiues të njohur shqiptarë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, si prof. dr. Fahri Ramadani dhe prof. dr. Qerim Lita.

Në të gjitha këto takime u përcaktuan veprimtari konkrete dhe afate për realizimin e tyre.

Konferenca mbarëkombëtare me temë: “Dramaturgu Etëhem Haxhiademi në fokusin e trajtimeve letrare e gjuhësore”

28 Qershor, 2021 Njoftime
Më datën 25 qershor 2021, Departamenti i Studimeve Letrare i Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë (Akademia e Studimeve Albanologjike), në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë organizoi konferencën mbarëkombëtare me temë qendrore “Dramaturgu Etëhem Haxhiademi në fokusin e trajtimeve letrare e gjuhësore”, mbajtur në sallën “Aleks Buda”, pranë Akademisë së Shkencave, Tiranë.
Konferenca u hap me fjalën përshëndetëse të mbajtur nga prof. dr. Valter Memisha, drejtor i Institutit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë, në të cilën u nënvizua rëndësia e mbajtjes së kësaj konference shkencore me objektivin e nxjerrjes në dritë të një sërë kontributesh të dramaturgut, poetit dhe përkthyesit Etëhem Haxhiademi (1902-1965), veprat e të cilit u ekspozuan dhe në një variant ribotimi të përgatitur mjeshtërisht nga Botimet Poeteka.
 
 
Duke përshëndetur konferencën, prof. asoc. dr. Evalda Paci nënvizoi pjesëmarrjen e kolegëve nga të tre departamentet e Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë, si dëshmi angazhimi ndaj një figure të rëndësishme për studimet albanologjike, por dhe atë të kolegëve nga disa universitete e qendra kërkimore-studimore, kontributet e të cilëve shënuan ndjeshëm mbarëvajtjen e kësaj konference.
Në seancën e parë të konferencës, të drejtuar nga prof. asoc. dr. Evalda Paci, prof. dr. Tomorr Plangarica, prof. dr. Laura Smaqi, u mbajtën kumtesa nga fusha themelore studimore që synonin të përafronin kontribute qenësore të E. Haxhiademit në disa aspekte.
 
 
Kumtoi akad. Shaban Sinani me temën “Faji” i të parilemit me sytë e Kainit në dy tragjedi të Haxhiademit”;
 
 
prof. dr. Laura Smaqi me temën “Haxhiademi dhe procesi letrar mes dy luftërave botërore”;
 
 
prof. dr. Tomorr Plangarica me temën “Prurjet teorike në shkencat e ligjërimit si mundësi për një qasje më shumë në leximin e vlerësimin e dramatikës së Haxhiademit”;
 
 
dr. Arian Leka me temën “Tipare dhe veçori të estetikës dhe stilistikës së Etëhem Haxhiademit, vëzhguar përmes
dëshmive të tij”;
 
 
prof. asoc. dr. Evalda Paci me temën “Profili kompleks i një shqipëruesi përmes një varianti të Bukolikeve të Vergilit (1932)”.
 
 
Në seancat vijuese të mbajtura në ambientet e Akademisë së Shkencave u mbajtën kumtesa me interes që sollën këndvështrime me interes mbi krijimtarinë dhe shkrimtarinë e E. Haxhiademit.
Në seancën e drejtuar nga prof. dr. Tomorr Plangarica, dr. Arian Leka, dr. Virion Graçi kumtuan:
 
 
prof. asoc. dr. Abdulla Rexhepi, me temën “Turku si koncept i Tjetrit në veprën e Etëhem Haxhiademit”;
 
 
dr. Virion Graçi, me temën “Figura e Gjergj Kastriotit Skënderbeut në përthyerjen e zhanreve letrare të ndryshme; shikim krahasues i veprave “Kështjella” (I. Kadare), “Skënderbeu” (S. Godo) dhe “Skënderbeu” (E. Haxhiademi)”; prof. asoc. dr. Emin Z. Emini me temën “Aspekte dramatologjike dhe semiotike të personazhit si subjekt i diskursit në dramaturgjinë e E. Haxhiademit”;
 
 
 
 
dr. Gëzim Puka me temën “Jehona e tragjedive të E. Haxhiademit në vështrimin e
kritikëve të kohës”; dr. Durim Çaça me temën “Semiociteti i shoqërisë së diskursit (tragjedia “Skënderbeu” në një vështrim semiolinguistik)”; dr. Blerina Harizaj me temën “Transfigurimi dhe risemantizimi i miteve biblike në tragjedinë e Abelit të Etëhem Haxhiademit”; dr. Irma Sokoli me temën “Figura femërore në tragjedinë e Etëhem Haxhiademit”.
Në seancën paralele të drejtuar nga prof. asoc. dr. Merita Bruci, prof. dr. Mimoza Priku; dr. Valbona Sinanaj, të mbajtur në sallën “Akademikët”,
 
kumtuan prof. asoc. dr. Merita Bruci me temën “Ethem Haxhiademi dhe Andon Zako Çajupi: dy fate botimi”;
 
 
prof. dr. Mimoza Priku me temën “Patosi komunikativ në tekstin poetik të E. Haxhiademit”;
 
 
dr. Valbona Sinanaj me temën “Theksi logjik dhe emocional në tragjedinë “Skënderbeu” të E. Haxhiademit”;
 
 
dr. Silvana Leka me temën “Etëhem Haxhiademi- çështje të rikonceptimit të termave brenda (neo)klasicizmit”; Neli Naço me temën “Etëhem Haxhiademi dhe poezia. Veçori të “ideografisë” dhe stilit të tij poetik”; Eriena Lamaj me temën “Dimensione të injoruara dhe vlera të anashkaluara të një krijuesi dhe të veprës së tij letrare – artistike”;
 
dr. Dea Temali-Karakaçi me temën “Stili gjuhësor në penën e Etëhem Haxhiademit”.
Në punimet e kësaj konference u synua të hidhej dritë mbi një personalitet të letrave shqipe si Haxhiademi (1902-1965) që në dekadat e para të shekullit të kaluar iu kushtua krijimtarisë në gjini të rëndësishme letrare, por dhe shqipërimeve të kryeveprave të letërsisë klasike.

Konferenca shkencore “DRAMATURGU-POET ETËHEM HAXHIADEMI NË FOKUSIN E TRAJTIMEVE LETRARE DHE GJUHËSORE”

22 Qershor, 2021 Njoftime
Ditën e premte, në datën 25 qershor 2021, Departamenti i Studimeve Letrare pranë Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, organizon konferencën shkencore mbarëkombëtare “DRAMATURGU-POET ETËHEM HAXHIADEMI NË FOKUSIN E TRAJTIMEVE LETRARE DHE GJUHËSORE”.
Konferenca do t’i zhvillojë punimet në sallën “Aleks Buda”, pranë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë duke filluar nga ora 9.30.
 
Programin e konferencës e gjeni këtu.
 
Ju mirëpresim!

Konferenca shkencore “Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë”

14 Qershor, 2021 Njoftime

Në datën 10 qershor 2021, Instituti i Historisë Ali Hadri-Prishtinë në bashkëpunim me Institutin e Historisë pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike, Tiranë organizuan konferencën shkencore jubilare “Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë”.

Fjalë përshëndetëse u mbajtën nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës, znj.Arbërie Nagavci, kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, akademik Mehmet Kraja, Kryetari i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, akademik Skënder Gjinushi. Fjalën përshëndetëse në emër të Akademisë së Studimeve Albanologjike e mbajti rektori, akademik. prof. dr. Marenglen Verli.

Më tej studiuesit e Institutit të Historisë në ASA paraqitën kumtesat e mëposhtme:

Akad. prof. dr. Marenglen Verli paraqiti kumtesën me titull: “Refleksione për qëndrimin e shqiptarëve prej revoltës së dimrit të viteve 1944-1945 dhe demonstratave të viteve 1968-1981-1989 deri në luftën e Kosovës 1998-1999”.

Akad. prof. dr. Beqir Meta dhe dr. Hasan Bello paraqitën kumtesën me titull: “Shtypi amerikan mbi ngjarjet në Kosovë në vitin 1981”.

Prof. dr. Hamit Kaba paraqiti kumtesën me titull: “Konteksti ndërkombëtar i demonstratave të vitit 1981 në Kosovë”.

Dr. Artan Hoxha paraqiti kumtesën me titull: “Pasqyrimi i revoltave kosovare të vitit  1981 në shtypin komunist”.

Në datën 11 qershor pjesëmarrësit në konferencë kryen vizita në Kompleksin Memorial të Jasharajve në Prekaz dhe në kullat e Tahir Mehës dhe Ahmet Delisë ku janë zhvilluar luftime dhe është bërë qëndresë e jashtëzakonshme, përkatësisht në vitet 1981 dhe 1913.

Konferenca shkencore “Parlamentarizmi shqiptar ndër vite”

14 Qershor, 2021 Njoftime

Në datën 10 qershor 2021 në Prizren u organizua nga Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik dhe Komuna e Prizrenit konferenca shkencore “Parlamentarizmi shqiptar ndër vite”.

Fjalët përshëndetëse u mbajtën nga z. Glauk Konjufca, Kryetar i Kuvendit të Republikës së Kosovës, profesor Mytaher Haskuka, Kryetar i Komunës së Prizrenit, profesor Ardian Gola, Kryetar i Komisionit për arsim të Kuvendit të Kosovës, profesor Elton Bahtiri, Prorektor për zhvillim dhe cilësi i Universitetit të Prishtinës, profesor Dashamir Bërxulli, Dekan i Fakultetit Filozofik. Studiuesit e Institutit të Historisë pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike paraqitën kumtesat e mëposhtme:

Akad. prof. dr. Beqir Meta paraqiti kumtesën me titull: “Parlamenti dhe shtetndërtimi në vitet 1920-1924”.

Akad. prof. dr. Marenglen Verli paraqiti kumtesën me titull: “Qëndrimet në Parlamentin Shqiptar për Çështjen e Kosovës 1920-1924”.

Prof. dr. Romeo Gurakuqi paraqiti kumtesën me titull: “Jeta parlamentare e Shqipërisë 1920-1923”.

Prof. dr. Afrim Krasniqi paraqiti kumtesën me titull: “Parlamentarizmi në tranzicion dhe mitet e përfaqësimit rasti i Shqipërisë pas 1990”.

Konferenca shkencore “Ramiz Abdyli, profesori dhe studiuesi model i historiografisë shqiptare”

14 Qershor, 2021 Njoftime

Në datën 10 qershor 2021, u organizua në Shkup (Republika e Maqedonisë së Veriut) nga Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve konferenca shkencore “Ramiz Abdyli, profesori dhe studiuesi model i historiografisë shqiptare”.

Në pamundësi për të marrë pjesë për shkak të angazhimeve në Prishtinë dhe në Prizren, akademik prof. dr. Marenglen Verli, prezantoi kumtesën e tij me titull “Ramiz Abdyli, profesori dhe miku i nderuar” në mënyrë online.

Në përfundim të konferencës u promovuan dhe dy veprat e reja të prof. Abdylit “ Shkupi në Lidhjen e Prizrenit 1878-1881” dhe “Veprimtaria e Klubit të Shkupit 1908-1912”.

Vizitë e Ambasadorit Austriak në ASA

4 Qershor, 2021 QSA

Sot, më datë 04.06.2021, në zyrën e rektorit të Akademisë së Studimeve Albanologjike, akademik prof. dr. Marenglen Verli u organizua një takim i përzemërt me Ambasadorin e Republikës Austriake në Tiranë,  z. Christian Steiner. Ambasadorit iu bë e njohur veprimtaria e instituteve të ASA-së, studimet dhe botimet e viteve të fundit si dhe projektet në vazhdim. Në bisedë u trajtuan edhe raportet e veçanta të Austrisë (dikur Austro-Hungarisë) me Shqipërinë në periudhën e Rilindjes dhe Pavarësisë Kombëtare. Duke falënderuar për pritjen, Ambasadori Steiner shprehu kënaqësinë për këtë takim, të cilin e vlerësoi të frytshëm, si dhe ofroi angazhimin e tij për organizimin e veprimtarive të përbashkëta midis studiuesve austriakë dhe atyre të ASA-së, që propozoi të fillojnë në muajin shtator të këtij viti.

Marrëveshje bashkëpunimi për realizimin e Atlasit Etnografik të Fshatit në Shqipëri e Kosovë

27 Maj, 2021 Njoftime

Sot, më datë 27.05.2021, në mjediset e Akademisë së Studimeve Albanologjike, u nënshkrua një “Marrëveshje për projekt të përbashkët kërkimor-shkencor”, midis Akademisë së Studimeve Albanologjike të përfaqësuar nga rektori akademik prof. dr. Marenglen Verli dhe Institutit Albanologjik-Prishtinë, i përfaqësuar nga drejtori, prof. dr. Hysen Matoshi.

Qëllimi i kësaj marrëveshje është përgatitja e Atlasit Etnografik të Fshatit në Shqipëri e Kosovë, i cili për Akademinë e Studimeve Albanologjike do të realizohet nga studiuesit e Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit (IAKSA) dhe për Institutin Albanologjik nga studiuesit e Degës së Etnologjisë dhe Degës së Folklorit. Marrëveshja mbështetet mbi bazën e memorandumit të bashkëpunimit me Nr. 183 Prot, datë 09.06.2018, që është nënshkruar midis dy institucioneve.

Mëngjes pune i rektorëve me Kryeministrin

26 Maj, 2021 Njoftime

Në datën 25 maj 2021, në Pallatin e Brigadave u organizua nga Kryeministri dhe një pjesë e kabinetit qeveritar, një mëngjes pune me rektorët e universiteteve publike. Ky takim pati në fokus përmirësimin e cilësisë së Arsimit të Lartë në vend dhe bashkërendimin e punëve për arritjen e këtij qëllimi.

Kryeministri, z. Edi Rama, vuri theksin në rëndësinë që i kushton qeveria sektorit të arsimit, e cila sipas tij do të konkretizohet jo vetëm me hapa legjislative dhe organizativë por edhe me një mbështetje më të mirë financiare. Rektorët shtruan problemet që duhen zgjidhur për arritjen e objektivit. Diskutimet trajtuan përparësitë për ndërmarrjen e veprimeve të menjëhershme dhe atyre perspektive. Takimi u finalizua me krijimin e Komitetit të Përbashkët për Politikat e Arsimit të Lartë, me pjesëmarrjen e rektorëve dhe përfaqësuesve të qeverisë, i cili do të mblidhet periodikisht një herë në muaj.

Rektori i Akademisë së Studimeve Albanologjike, akad. prof. dr. Marenglen Verli, trajtoi në këtë takim, punën që bëhet në ASA, arritjet e rëndësishme, problemet që duhen zgjidhur për të rritur produktivitetin, specifikat e institucionit, orientimin studimor të tij në krahasim me universitetet e tjera, që kanë përparësi mësimdhënien etj. Ndër të tjera ai theksoi vlerën e studimeve albanologjike edhe në aspektin e impaktit ekonomik në kuadër të strategjisë zhvillimore të vendit në fusha si turizmi kulturor elitar etj. Takimi zgjati tre orë dhe u zhvillua në një frymë mirëkuptimi të ndërsjellë.

Botimet më të fundit të ASA shkojnë te lexuesit

24 Maj, 2021 Njoftime

Në vijim të zbatimit të marrëveshjeve institucionale, në kuadër të shkëmbimit të produktit shkencor të realizuar gjatë vitit 2020 si botime, Akademia e Studimeve Albanologjike gjatë muajve prill-maj, pati kënaqësinë të dërgonte botimet e saj më të fundit drejt bibliotekave të Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë pranë Universitetit të Tiranës, Universitetit “Aleksandër Xhuvani” (Elbasan), Universitetit “Luigj Gurakuqi” (Shkodër), Universitetit “Eqerem Çabej” (Gjirokastër), Universitetit “Ismail Qemali” (Vlorë), Muzeut Kombëtar të Përgjimeve “Shtëpia me Gjethe” (Tiranë), Bibliotekës së Kuvendit Popullor të Republikës së Shqipërisë, Televizionit Shqiptar, bibliotekës së qytetit të Pogradecit dhe Bibliotekës Kombëtare (Tiranë).

Gjatë muajit qershor do të vijojë shpërndarja e këtyre botimeve për bibliotekat e Universitetit “Fan Noli” (Korçë), Universitetit “Aleksandër Moisiu” (Durrës), Fakultetit Filozofik të Universitetit “Hasan Prishtina” (Kosovë), Universitetit Shtetëror të Tetovës (Maqedoni e Veriut), Arkivit Shtetëror të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Institutit Albanologjik-Prishtinë (Kosovë), Institutit të Historisë “Ali Hadri”-Prishtinë (Kosovë),

Qendrës së Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët pranë Ministrisë së Diasporës, Autoritetit për Informim dhe Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, bibliotekës së Kryeministrisë së Republikës së Shqipërisë, bibliotekës së Presidencës së Republikës së Shqipërisë, bibliotekës së Ministrisë së Kulturës, bibliotekës së Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, bibliotekës së qytetit të Korçës,  etj.

Nënshkruhen kontratat e punë për hartimin e veprës “Fjalor i madh i gjuhës shqipe”

11 Maj, 2021 Njoftime
Ditën e hënë, dt. 10 maj 2021, në orën 11, në mjediset e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, u bë nënshkrimi zyrtar i kontratave të punës ndërmjet Akademisë së Shkencave si palë porositëse dhe anëtarëve të grupit që do të realizojnë hartimin e veprës “Fjalor i madh i gjuhës shqipe” me rreth 100 mijë njësi leksikore (90 mijë fjalë dhe 10 mijë njësi frazeologjike).
Ky është një projekt që drejtohet nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave e të Arteve të Kosovës, me Akademinë e Studimeve Albanologjike dhe me Institutin Albanologjik të Prishtinës.
 
 
Vepra do të jetë mbarëkombëtare se do të përfshijë lëndë nga të gjitha trevat shqipfolëse, por dhe grupi i punës për hartimin e saj përfshin hartues dhe bashkëpunëtorë jo vetëm në Republikën e Shqipërisë por edhe në Republikën e Kosovës, Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe leksikografë që punojnë apo jetojnë në Evropë apo në Amerikë.
 
Veprimtarinë paraqitëse e hapi kryetari i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, akad. Skënder Gjinushi, i cili paraqiti vlerat e veprës, rolin që ajo do të luajë si dhe vlerësoi të gjithë forcat shkencore që u ofruan për hartimin e veprës.
Pastaj e mori fjalën akad. Jani Thomai, në emër të grupit të punës për realizimin e veprës, por edhe si kryeredaktor dhe si bashkëhartues i projektit.
 
 
Pas ceremonisë paraqitëse pjesëtarë të grupit të redaksisë të hartuesve, bashkëpunëtorëve etj., nënshkruan kontratën e cila nënkupton një punë 3-vjeçare dhe dorëzimin e veprës në dhjetor të vitit 2023.
 
 
 
Redaksia e hartimit të “Fjalorit të madh të gjuhës shqipe” përbëhet nga akad. Jani Thomai, prof. dr. Miço Samara, akad. Gjovalin Shkurtaj, prof. dr. Valter Memishaj, prof. dr. Shefkije Islamaj, prof.dr. Shezai Rrokaj, akad. Francesco Altimari.
Do të marrin pjesë si bashkëhartues leksikografët: prof. dr. Hajri Shehu, prof. dr. Thanas Feka, prof. dr. Artur Lamaj, prof. dr. Tomorr Plangarica, prof. dr. Anila Omari, prof. asoc. dr. Idriz Metani, prof. dr. Kristina Jorgaqi, prof. dr. Ali Jashari, prof. dr. emal Murati, prof. asoc. dr. Anila Kananaj, Adrian Vehbiu, dr. Gëzim Gurgaj, dr. Naim Berisha, akad. Bardh Rugova, të cilët do të bashkëpunojnë me të tjerë studiues nga institucionet e gjuhës shqipe në universitete në Kosovë, Maqedoninë e Veriut, në Mal të Zi dhe me arbëreshët e Italisë.

Veprimtaria shkencore-jubilare “Skënder Anamali – një themelues i arkeologjisë shqiptare”

10 Maj, 2021 Njoftime
Në 100-vjetorin e lindjes së arkeologut Skënder Anamali, një prej katër bashkëthemeluesve të arkeologjisë shqiptare dhe iniciator i kërkimeve në fushën e arkeologjisë arbërore, nën kujdesin e komisionit të përhershëm të historisë dhe arkeologjisë pranë Akademisë së Shkencave u zhvillua veprimtaria shkencore-jubilare “Skënder Anamali – një themelues i arkeologjisë shqiptare”. Fjala e hapjes së kësaj veprimtarie shkencore u mbajt nga akad. Skënder Gjinushi i cili vlerësoi figurën e prof. Skënder Anamalit, si një ndër themeluesit e Arkeologjisë Shqiptare.
Prof. dr. Neritan Ceka në fjalën e tij theksoi vlerat e spikatura shkencore dhe pedagogjike të prof. Anamalit.
Në këtë veprimtari morën pjesë gjithashtu edhe studiues të Akademisë së Studimeve Albanologjike të cilët u paraqitën me kumtesat si më poshtë:
Prof. dr. Luan Përzhita u paraqit me kumtesën “Skënder Anamali si iniciator i kërkimeve në fushën e arkeologjisë arbërore”, i cili gjatë fjalës së tij theksoi se historia e kërkimeve arkeologjike moderne për mesjetën e hershme shqiptare filloi, u rrit dhe u zhvillua për afro gjysmë shekulli nëpërmjet punës së palodhur të prof. Skënder Anamalit dhe arkeologëve të tjerë.
Ishin vitet 1960 kur arkeologjia shqiptare e drejtoi vëmendjen nga kultura e antikitetit të vonë dhe mesjetës së hershme shqiptare. Ky orientim i ri i kërkimeve shumë i rëndësishëm për arkeologjinë e historinë e periudhës së mesjetës së hershme, iu ngarkua prof. Skënder Anamalit.
 
 
Prof. dr. Gëzim Hoxha u paraqit me kumtesën “Arkeologjia e periudhës romake në Shqipëri; kontribut i prof. Skënder Anamalit”, i cili ndër të tjera theksoi se prof. Anamali ka sintetizuar gjithë përvojën e tij mbi periudhën romake në territorin e Shqipërisë.
Mjeshtëria e tij profesionale nuk qëndron vetëm në studimet dhe zbulimet e sakta, por edhe në shtrimin e problemeve të reja, që mbesin një potencial për kërkime të reja.
 

Bashkëpunimi i Akademisë së Studimeve Albanologjike në një projekt të ri të Akademisë së Shkencave

6 Maj, 2021 Njoftime
Në datën 4 maj 2021 në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë u nënshkruan kontratat për relaizimin e “Historisë së Shqiptarëve” në 2 vëllime.
Në përshëndetjen e rastit kyetari i ASH, akademik prof. dr. Skënder Gjinushi, theksoi se ky projekt realizohet krahas dy projekteve të tjerë madhorë, “Enciklopedisë Shqiptare” në 10 vëllime dhe “Fjalorit të madh të Gjuhës Shqipe”. Në vijim të fjalës së tij, ai theksoi se për veprën sintezë “Historia e Shqiptarëve” do të angazhohen studiuesit më me përvojë nga qendrat kërkimore-shkencore brenda e jashtë vendit. Më tej, projektin e vlerësuan akademik prof. dr. Pëllumb Xhufi dhe prof. dr. Neritan Ceka, drejtues të këtij projekti.
 
 
Akademik prof. dr. Marenglen Verli, rektor i Akademisë së Studimeve Albanologjike në fjalën e tij vlerësoi këtë projekt që do të prezantojë në formë konçize arritjet e derisotme të historiografisë shqiptare, duke realizuar një botim cilësor, që i përkthyer do të shërbejë edhe për informimin e publikut të huaj. Ai theksoi se në vijim të punës dhe botimeve të mëparshme të arkeologëve, historianëve dhe studiuesve të tjerë të shumtë nga të gjitha viset shqiptare, të cilët e shtrinë punën studimore e botuese për historinë shqiptare nga antikiteti deri në ditët tona, jo vetëm në Shqipëri, Kosovë e viset e tjera shqiptare në Ballkanin Perëndimor, por edhe në diasporë (Historia e popullit shqiptar, vëllimi I, II, III, IV,V, Tiranë, 2002-2009; Historia e shqiptarëve në shekullin XX, vëllimet I-V, Tiranë, 2017-2021; Fjalori Enciklopedik Shqiptar, vëllimi I, II, III, Tiranë, 2008-2009). Projekti i ri do të jetë një hap më tej në paraqitjen e historisë sonë mbi një bazë më të pasur faktologjike dhe interpretative.
 
 
Ndër 16 studdiuesit e angazhuar në këtë projekt, 12 kanë qenë ose janë punonjës të instituteve albanologjike dhe 7 ndër ta vijojnë aktualisht punën në Institutin e Historisë dhe në Institutin e Arkeologjisë të ASA-së.
 

Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunmit midis ASA-së dhe Arkivit Shtetëror të Republikës së Maqedonisë së Veriut

29 Prill, 2021 Njoftime

Akademia e Studimeve Albanologjike, e përfaqësuar nga rektori akademik prof. dr. Marenglen Verli dhe Arkivi Shtetëror i Republikës së Maqedonisë së Veriut, i përfaqësuar nga drejtori, z. Emil Krsteski, nënshkruan këto ditë një “Memorandum bashkëpunimi”.

Qëllimi i memorandumit është zgjerimi i bashkëpunimit të ndërsjellë të palëve nënshkruese në fushat e aktivitetit shkencor, gjurmues dhe botues, veçanërisht të dokumentacionit arkivor që disponojnë të dy palët. Bashkëpunimi midis palëve fillon menjëherë me shkëmbimin e botimeve dokumentare, për pasurimin e bibliotekave respektive dhe do të zhvillohet më tej në përputhje me dakordimet e parashikuara në Memorandum.

Ky bashkëpunim është në rrugën e bashkëpunimit të shtuar midis dy vendeve gjatë viteve të fundit, në fushat e arsimit, shkencës e kulturës, dhe pritet të çojë më tej arritjet e deritanishme.

Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit midis ASA-së dhe AIDSSH

29 Prill, 2021 Njoftime

Në mjediset e Akademisë së Studimeve Albanologjike, u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit midis këtij institucioni, të përfaqësuar nga rektori, akademik  prof. dr. Marenglen Verli dhe Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, i përfaqësuar nga znj. Gentiana Sula, Kryetare e këtij institucioni.

Objekt i marrëveshjes është institucionalizimi i marrëdhënieve për aplikimin e procedurave që thjeshtojnë bashkëpunimin e ndërsjellë të palëve, në kuadër të mbështetjes së kërkimit shkencor gjatë rishqyrtimit historik të periudhës së regjimit komunist dhe veçanërisht aktivitetit të ish-Sigurimit të Shtetit. Marrëveshja ndër të tjera garanton mundësinë për shqyrtimin e dokumenteve, dorëzimin e dublikatave të dokumenteve dhe veprimtaritë e publikimit të rezultateve shkencore.

“Marrëveshja konsolidon bashkëpunimin e instituteve të ASA me AIDSSH, duke çuar më tej studimet historike, shoqërore, kulturore, etj., të periudhës 1944-1991, deri në trajtim enciklopedik të fenomeneve, ngjarjeve dhe individëve të kohës.

Titullarët e dy institucioneve u shprehën se, “marrëveshja nxit dhe mbështet realizimin e projekteve të përbashkëta kërkimore dhe të edukimit qytetar për demokraci, gjithashtu edhe të veprimtarive të tjera shkencore (konferenca, seminare, tryeza, studime, botime, intervista e dokumentarë në fusha me interes të dyanshëm), duke ndihmuar njohjen realiste ndërdisiplinore të një periudhe të rëndësishme historike”.

 

Prof. dr. Adem Bungurit i jepet titulli “Mjeshtër i Madh”

26 Prill, 2021 Njoftime

Më datë 23.04.2021, Presidenti i Republikës së Shqipërisë, SHTZ. Ilir Meta, i akordoi prof. dr. Adem Bungurit, titullin “Mjeshtër i Madh”, me motivacionin: “Në vlerësim të kontributit të spikatur, si historian e studiues aktiv në shkencën e arkeologjisë shqiptare. I dalluar për studimet kërkimore, botimet e punën hulumtuese në qendrat prehistorike të Shqipërisë, Kosovës, veçanërisht trevës së Dibrës. Zbulimet dhe botimet e tij hedhin dritë mbi të vërtetat arkeologjike dhe parahistorike të gjenezës sonë”.

Në ceremoninë e shpërndarjes së titujve ishin të pranishëm shumë figura publike dibrane të migracionit të hershëm të viteve 1912-1921 dhe atij të pas viteve ’90.

Gjatë fjalës së tij përshëndetëse, prof. dr. Adem Bunguri, shprehu mirënjohjen për vlerësimin që iu bë. Ai falenderoi gjithashtu Kryesinë e Bashkësisë Dibrane dhe Këshillin e të Urtëve të Bashkësisë Dibrane, që bënë propozimin për dekorim pranë Presidencës.

Më datë 22 prill 2021, u zhvillua konferenca shkencore “100 vjet zgjedhje në Shqipëri: Prill 1921 – Prill 2021”

23 Prill, 2021 Njoftime
Më datë 22 prill 2021, u zhvillua konferenca shkencore “100 vjet zgjedhje në Shqipëri: Prill 1921 – Prill 2021”, organizuar nga Departamenti i Historisë së Pavarësisë dhe Konsolidimit të Shtetit Shqiptar dhe ai i Historisë Bashkëkohore në Institutin e Historisë pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike (ASA).
Konferenca u zhvillua online dhe studiuesit ishin të ndarë në dy panele shkencore. Punimet e konferencës i hapi Akademik Beqir Meta (Drejtor i Institutit të Historisë), i cili gjatë fjalës së tij, përgëzoi departamentet e Institutit të Historisë që kishin marrë përsipër organizimin e kësaj konference në formatin online, për shkak të pandemisë.
Akademik Meta u shpreh se zhvillimi i kësaj konference, ndodh vetëm pak ditë nga mbajtja e zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare në Shqipëri. Ai theksoi se kjo tematikë është trajtuar përgjithësisht nga studimet historike, por shpresonte që kumtuesit të sillnin fakte e të dhëna të reja shkencore në lidhje me zhvillimet e proceseve zgjedhore gjatë 100 vjetëve në Shqipëri. Natyrisht, theksoi Akademik Meta, gjatë kësaj periudhe, zgjedhjet e zhvilluara në Shqipëri kanë patur edhe probleme. Prandaj, sot studiuesit kanë mundësinë të krahasojnë dhe të nxjerrin në dritë, anët e përbashkëta si dhe dallimet mes zgjedhjeve të zhvilluara gjatë këtyre viteve. Përmes analizave shkencore studiuesit mund të evidentojnë arritjet dhe dështimet e elitave politike, me qëllim që ato të shërbejnë si mësim për të ardhmen, për konsolidimin e sistemit politik në Shqipëri.
Në fund të fjalës së tij, Akademik Beqir Meta përshëndeti pjesëmarrësit, si dhe i uroi suksese punimeve të kësaj konference.
 
 
Më tej, konferenca u zhvillua në dy panele të veçanta.
Paneli i parë, u moderua nga prof. asoc. dr. Ledia Dushku, e cila nga ana saj, u paraqit me kumtesën “Nga të mandatuar në kohë lufte, në të zgjedhur në periudhë paqeje: Aspekte të përfaqësimit në Kuvendin Kombëtar të Vlorës dhe zgjedhjet e vitit 1921”.
 
 
Më tej, Eva Smaçi, trajtoi kumtesën: “Qëndrimi i rretheve ushtarake në zgjedhjet e prillit 1921, akuzat për ndërhyrje”.
 
 
Dritan Murrja u paraqit me kumtesën “Zhvillimi i zgjedhjeve të para parlamentare në prefekturën e Drinit (Dibrës)”.
 
 
Rudina Mita prezantoi kumtesën “Pasqyrimi në shtypin lokal i fushatave elektorale të viteve 1921-1923 në trevën e Elbasanit”.
 
 
Sali Kadria trajtoi kumtesën “Problemet dhe polemikat politike gjatë zgjedhjeve për Asamblenë Kushtetuese të vitit 1923”.
Ylli Prebibaj u paraqit me kumtesën “Zgjedhjet e vitit 1923 në vështrimin e diplomatëve të huaj”.
Bashkim Boseta trajtoi kumtesën “Zgjedhjet për Asamblenë Kushtetuese të vitit 1928”.
Paneli i dytë u moderua nga prof. asoc. dr. Afrim Krasniqi, i cili nga ana e tij mbajti prezantimin “Ritakimi i brishtë me institucionin e zgjedhjeve: risitë dhe problematikat e zgjedhjeve parlamentare 1991”.
 
 
Sonila Boçi mbajti kumtesën “Vështrim analitik mbi fitoren e Frontit Demokratik në zgjedhjet e 2 dhjetorit 1945”.
Hamit Kaba, analizoi Projekte amerikane për qeverisjen e Shqipërisë pas Luftës së Dytë Botërore”.
Çelo Hoxha, paraqiti kumtesën “Legjitimiteti i zgjedhjeve të 2 dhjetorit 1945 dhe subjekteve elektorale”.
Florin Zyberaj mbajti kumtesën “Gjuha e propagandës në fushatat elektorale të regjimit komunist shqiptar: analizë krahasimore ndërmjet zgjedhjeve të vitit 1945 dhe 1954”.
Adelina Nexhipi, Erjon Nexhipi, “Ndryshimet në sistemin zgjedhor dhe ndikimi në skenën politike (1991-2008)”.
Në fund të të dyja paneleve, nga të pranishmit pati pyetje dhe diskutime.

Takimi midis rektorit të ASA-së, akademik prof. dr. Marenglen Verli dhe prof. Diana Kastrati, drejtoreshë e Qendrës së Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët

22 Prill, 2021 QSA

Në mjediset e Akademisë së Studimeve Albanologjike u zhvillua një takim i përzemërt  midis rektorit të ASA-së, akademik prof. dr. Marenglen Verli dhe prof. Diana Kastrati, e cila  shoqërohej nga dr. Silvana Nini dhe zj. Klevina Zhuri. Midis dy institucioneve ekziston prej gati një viti Memorandumi i Bashkëpunimit, i cili është konkretizuar me shkëmbimin e botimeve dhe një botim me kontribut të përbashkët. ASA-ja ka dërguar deri tani në bibliotekën e Qendrës së Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët 141 tituj (monografi, përmbledhje me studime, përmbledhje me dokumente, periodikë, albume etj.) të botimeve të viteve të fundit.  Gjatë këtij takimi, delegacioni i QSPA-së dhuroi për bibliotekën e ASA-së 4 botimet e vitit të parë të funksionimit të saj. Në këtë takim u shkëmbyen mendime mbi fushat e bashkëpunimin e mëtejshëm midis dy institucioneve.

Konferenca shkencore “100 VJET ZGJEDHJE NË SHQIPËRI: PRILL 1921-PRILL 2021”

20 Prill, 2021 Njoftime

Departamenti i Historisë së Pavarësisë dhe Konsolidimit të Shtetit Shqiptar dhe ai i Historisë Bashkëkohore në Institutin e Historisë (ASA), organizojnë më datë 22 prill 2021, konferencën shkencore “100 VJET ZGJEDHJE NË SHQIPËRI: PRILL 1921-PRILL 2021”.

Në prill të vitit 1921 janë mbyllur zgjedhjet e para politike në Shqipëri dhe është mbledhur parlamenti i parë (Këshilli Kombëtar). Në 100 vjet, proceset zgjedhore janë zhvilluar në forma të ndryshme: konkurruese (1921-1923 dhe midis 1991-2019), si dhe formale/fiktive midis 1925-1990 me përjashtime të vogla në disa elementë në proceset parlamentare, e sidomos lokale (1925-1939) apo në zgjedhjet e para (1945). Lidhur me sistemin elektoral janë eksperimentuar sistemet me natyrë mazhoritare/proporcionale me dy shkallë (vitet ‘20-‘30), sistemi i pastër mazhoritar 1945-1991, sistemet miks 1992-2007 dhe sistemet me natyrë proporcionale 2008-2019, ashtu siç e drejta e votës apo administrimi i zgjedhjeve ka ndryshuar në secilën periudhë. Zgjedhjet tradicionalisht kanë qenë burim legjitimiteti ose delegjitimiteti, duke pasur ndikim direkt në stabilitetin e vendit dhe sistemin politik e qeverisës. Raporti qytetar me zgjedhjet, me votën dhe me konkurrencën politike qëndron në krye të listës së faktorëve që tipizojnë sistemet qeverisëse, nivelin e kulturës politike, të demokracisë dhe të shtetit të së drejtës.

Kjo tematikë është e mbuluar vetëm pjesërisht nga studimet historike. Sjellja e kontributeve të kumtuesve për secilën periudhë plotëson memorien historike, sjell një kontribut risi për Institutin dhe ndihmon sadopak edhe në diskutimin e tezave, që lidhen me zgjedhjet dhe përfaqësimin në Shqipëri.

Ftojmë të gjithë të interesuarit për të ndjekur konferencën dhe debatuar në mënyrë profesionale lidhur me eksperiencat dhe mësimet historike 100 vjeçare, të raportit të shoqërisë shqiptare me zgjedhjet dhe proceset zgjedhore. Konferenca do të zhvillohet online në dy panele paralele.

Më poshtë do të gjeni të dhënat për tu bërë pjesë të paneleve si dhe programin e konferencës.

Paneli i parë do të zhvillohet nëpërmjet platformës Skype. Linku për tu bërë pjesë e këtij paneli është: https://join.skype.com/LrAeLN3nzejB

Paneli i dytë do të zhvillohet nëpërmjet platformës ZOOM. Të dhënat për tu bërë pjesë e këtij paneli janë:

https://us02web.zoom.us/j/89007869874…

Meeting ID: 890 0786 9874

Passcode: 391754

Programin e plotë të konferencës e gjeni këtu.

 

Webinari “Materializing Modernity – Landscape, Architecture and Anthropology intersection in 20th-century rurality”

2 Prill, 2021 Njoftime
Në datat 12 prill – 6 maj 2021, do të zhvillohet webinari “Materializing Modernity – Landscape, Architecture and Anthropology intersection in 20th-century rurality”.
Webinari është organizuar në formën e 5 takimeve online, datat e të cilave do t’i gjeni më poshtë.
Nëse jeni i interesuar të ndiqni të gjitha takimet e webinarit, ose vetëm disa prej tyre, ju ftojmë të regjistroheni, duke dërguar me email kodin e takimit ose takimeve që ju interesojnë, në adresën: federica.pompejano@asa.edu.al
Më pas do të merrni një e-mail konfirmimi dhe, një ditë përpara zhvillimit të webinarit, një e-mail me linkun e ZOOM-it për takimin që keni rezervuar.
 

Mbahet konferenca shkencore, “Pranvera shqiptare 1981 – kthesë në historinë kombëtare”

29 Mars, 2021 Njoftime

Me rastin e 40 vjetorit të demonstratave të vitit 1981 Instituti Albanologjik i Prishtinës organizoi Konferencën Shkencore, “Pranvera shqiptare 1981 – kthesë në historinë kombëtare”, ku një ndër studiuesit e pranishëm ishte dhe dr. Hasan Bello me kumtesën “Qëndrimi i shtetit shqiptar ndaj demonstratave në Kosovë në vitin 1981”. Në këtë kumtesë ai evidentoi, duke u mbështetur në shtypin e kohës dhe dokumentacionin e pasur arkivor, rolin që Tirana zyrtare dhe Enver Hoxha mbajtën ndaj këtyre demonstratave; rëndësinë që ato patën si një pranverë shqiptare.

Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit midis Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Ministrisë së Kulturës

24 Mars, 2021 Njoftime
Akademia e Studimeve Albanologjike, e përfaqësuar nga rektori akademik prof. dr. Marenglen Verli dhe Ministria e Kulturës, e përfaqësuar nga ministria, znj. Elva Margariti, nënshkruan gjatë ditës së sotme një “Marrëveshje bashkëpunimi”, e cila ka si qëllim ruajtjen, mbrojtjen, vlerësimin, administrimin dhe promovimin e trashëgimisë kulturore kombëtare.
 
 
Pas nënshkrimit të marrëveshjes Ministria Margariti theksoi se: “Akademia e Studimeve Albanologjike, është një institucion i rëndësishëm për ruajtjen, studimin dhe përçimin e vlerave më të mira identitare; për hedhjen dritë në historinë e kombit shqiptar; për promovimin e trashëgimisë sonë kulturore. Jam e bindur që së bashku do të realizojmë projekte, që do t’i shërbejnë së ardhmes.
 
 
Me Rektorin e ASA, z. Marenglen Verli diskutuam mbi shumë pikëtakime ndërinstitucionale, të cilat nuk do t’i çojmë përpara vetëm me një firmë në letër.”
 
 

Nënshkruhet “Memorandumi i mirëkuptimit” midis ASA-së dhe Muzeut Kombëtar të Përgjimeve “Shtëpia me Gjethe”

3 Mars, 2021 Njoftime
Akademia e Studimeve Albanologjike, e përfaqësuar nga rektori akademik prof. dr. Marenglen Verli dhe Muzeu Kombëtar i Përgjimeve “Shtëpia me Gjethe”, i përfaqësuar nga drejtoresha, znj. Etleva Demollari, nënshkruan gjatë ditës së sotme një “Memorandum mirëkuptimi”, nëpërmjet të cilës, të dy palët ranë dakord për zhvillimin e aktiviteteve të përbashkëta.
Objekti i këtij Memorandumi Mirëkuptimi është institucionalizimi i marrëdhënieve për aplikimin e procedurave që thjeshtojnë bashkëpunimin e ndërsjellë të palëve, në kuadër të identifikimit, grumbullimit, administrimit të dokumenteve e të materialeve arkivore të ish-Sigurimit të Shtetit dhe të organeve të diktaturës komuniste, si dhe bashkëpunimi në fushën e botimeve, kulturës dhe promovimit të saj, që dëshmojnë për krimet e komunizmit në Shqipëri në periudhën që ka funksionuar ish-Sigurimi i Shtetit.

Thirrje për aplikim në konferencën shkencore “100 VJET ZGJEDHJE NË SHQIPËRI: PRILL 1921-PRILL 2021” 

9 Shkurt, 2021 Njoftime

Në prill 2021 zhvillohen zgjedhjet parlamentare në Shqipëri. Në të njëjtin muaj më 1921 janë mbyllur zgjedhjet e para politike në Shqipëri dhe është mbledhur parlamenti i parë (Këshilli Kombëtar). Në 100 vjet proceset zgjedhore janë zhvilluar në forma të ndryshme: konkurruese 1921-1923 dhe midis 1991-2019), si dhe formale/fiktive midis 1925-1990 me përjashtime të vogla në disa elementë në proceset parlamentare e sidomos lokale (1925-1939) apo në zgjedhjet e para (1945). Lidhur me sistemin elektoral janë eksperimentuar sistemet me natyrë mazhoritare/proporcionale me dy shkallë (vitet ‘20-‘30), sistemi i pastër mazhoritar 1945-1991, sistemet miks 1992-2007 dhe sistemet me natyrë proporcionale 2008-2019, ashtu siç e drejta e votës apo administrimi i zgjedhjeve ka ndryshuar në secilën periudhë. Zgjedhjet tradicionalisht kanë qenë burim legjitimiteti ose delegjitimiteti, duke pasur ndikim direkt në stabilitetin e vendit dhe sistemin politik e qeverisës. Raporti qytetar me zgjedhjet, me votën dhe me konkurrencën politike qëndron në krye të listës së faktorëve që tipizojnë sistemet qeverisëse, nivelin e kulturës politike, të demokracisë dhe të shtetit të së drejtës.

Kjo tematikë është e mbuluar vetëm pjesërisht nga studimet historike. Sjellja e kontributeve për secilën periudhë plotëson memorien historike, sjell një kontribut risi për Institutin dhe ndihmon sadopak edhe në diskutimin e tezave që lidhen me zgjedhjet dhe përfaqësimin në Shqipëri.

Për të debatuar në mënyrë profesionale lidhur me eksperiencat dhe mësimet historike 100 vjeçare të raportit të shoqërisë shqiptare me zgjedhjet dhe proceset zgjedhore.

Departamentet e Historisë Bashkëkohore dhe i Pavarësisë dhe Konsolidimit të Shtetit Shqiptar në Institutin e Historisë (ASA) do të organizojnë një konferencë bazuar në këto problematika:

 1. Zgjedhjet e viteve 1921 – 1923 dhe ndikimi i tyre në sistemin qeverisës në Shqipëri;
 2. Raportet e përfaqësimit politik gjatë Republikës dhe Monarkisë shqiptare;
 3. Koncepti i zgjedhjeve gjatë regjimit të “diktaturës së proletariatit” në Shqipëri;
 4. Përfaqësimi i Shqipërisë në KSBE/OSBE dhe ndikimi i saj në institucionin e zgjedhjeve,
 5. Zgjedhjet e viteve 1991 – 1992;
 6. Tipare të proceseve zgjedhore dhe të përfaqësimit në botën shqiptare;
 7. Zgjedhjet dhe legjitimiteti, zgjedhjet dhe parlamenti, përfaqësimi i elitave/grupeve gjinore në zgjedhjet shqiptare, etj.

Konferenca do të zhvillohet në datën 22 prill 2021 (vendi ku do të mbahet konferenca do të njoftohet në vartësi ë situatës së pandemisë të shkaktuar nga virusi Covid-19)

Abstraktet me propozime nuk duhet të jenë më të gjata se 250-300 fjalë dhe duhet të dorëzohen jo më vonë se data 2 mars 2021 në adresën elektonike: konferenca.ih@asa.edu.al

Pjesëmarrësit fitues do të njoftohen brenda datës 9 mars 2021.

Punimet e përfunduara duhet të dorëzohen për botim deri më 30 qershor 2021.

 

Prezantimi i botimeve të Institutit të Arkeologjisë

23 Dhjetor, 2020 Njoftime

Instituti i Arkeologjisë prezanton botimet e realizuara gjatë vitit 2020.

Prezantimi i botimeve të Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit

23 Dhjetor, 2020 Njoftime

Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit prezanton botimet e realizuara gjatë vitit 2020.

Prezantimi i botimeve të Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë

23 Dhjetor, 2020 Njoftime

Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë prezanton botimet e realizuara gjatë vitit 2020.

Prezantimi i botimeve të Institutit të Historisë

23 Dhjetor, 2020 Njoftime

Instituti i Historisë prezanton botimet e realizuara gjatë vitit 2020.

Ditët e Albanologjisë edicioni XI

23 Dhjetor, 2020 Njoftime

Fjala përshëndetëse e Rektorit të ASA-së akademik prof. dr. Marenglen Verli, në hapjen e edicionit të XI, të Ditëve të Albanologjisë 2020.

Takimi me temë  “Perspektiva Historike dhe QKLL”

3 Dhjetor, 2020 Njoftime

Më datë 26 nëntor 2020, në mjediset e Muzeut Historik Kombëtar u zhvillua takimi me temë  “Perspektiva Historike dhe QKLL”. Takimi u zhvillua në kuadër të bashkëpunimit midis Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit.

 

Në këtë takim morën pjesë akad. prof. dr. Marenglen Verli, rektor i ASA-së, prof. dr. Hamit Kaba, prof. asoc. Sonila Boçi, prof. asoc. Ledia Dushku, studiues pranë Institutit të Historisë, dr. Dorian Koçi, drejtor i Muzeut Historik Kombëtar, si dhe znj. Alda Bardhyli, drejtoreshë e Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit.

Disa nga problemet që u trajtuan në këtë takim ishin: diskutim i lirë mbi problemet aktuale të shpërndarjes dhe promovimit të librit historik, si mund të ndikojë rritja e kulturës së leximit në përhapjen e vlerave identitare që mbartin librat historik sidomos në brezin e ri, mundësia e krijimit të një çmimi për librin më të mirë albanologjik për kulturën shqiptare, mbështetja financiare e librit albanologjik përmes përkthimit dhe paraqitjes në panairet ndërkombëtare të librit, duke filluar nga botime fondamentale si Historia e Popullit Shqiptar (disa vëllime), Fjalori Enciklopedik Shqiptar (3 vëllime) etj.

Së fundi u diskutua edhe rreth organizimit të bashkëpunimit për hartimin një strategjie kombëtare në fushat e zhvillimit të studimeve albanologjike e posaçërisht të historisë.

Konferenca me temë: “Ligjshmëria gjatë regjimit komunist, 1944-1990”

26 Nëntor, 2020 Njoftime, QSA
Në datat 25-26 nëntor, u zhvillua konferenca me temë: “Ligjshmëria gjatë regjimit komunist, 1944-1990”, konferencë e organizuar nga Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit. Në këtë konferencë morën pjesë edhe studiues të Akademisë së Studimeve Albanologjike të cilët u paraqitën me kumtesat e mëposhtme:
Prof. dr. Afrim Krasniqi, studiues pranë Institutit të Historisë, paraqiti kumtesën me titull: “Baza dhe konceptet kushtetuese në vendimmarrjet mbi sistemin qeverisës. Analizë krahasimore e vitit të parë (1945) dhe të fundit (1990) të regjimit komunist”.
Dr. Hasan Bello, studiues pranë Institutit të Historisë, paraqiti kumtesën me titull: “Marrëdhëniet juridike të komuniteteve fetare me shtetin komunist shqiptar”.
Dr. Ermela Broci, studiuese pranë Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, paraqiti kumtesën me titull: “Muzeu ideologjik dhe farkëtimi i “njeriut të ri socialist””.

Webinari “Kërkimet arkeologjike italo-shqiptare: kërkim, ruajtje dhe zhvillim i qëndrueshëm

16 Nëntor, 2020 Njoftime

Arkeologjia është një nga komponentët thelbësorë të peizazhit kulturor të Shqipërisë dhe ruajtja e saj, së bashku me integrimin koherent dhe të vetëdijshëm në kuadër të politikave të zhvillimit të territorit, është një temë qendrore në politikat që mbështesin një rritje ekonomikoshoqërore të ekuilibruar. Modeli që misionet italo-shqiptare po eksperimentojnë si mbi metodat e dokumentimit dhe ruajtjes së trashëgimisë arkeologjike, ashtu edhe mbi integrimin e saj në kontekstin e politikave të zhvillimit të qëndrueshëm, në fakt është zhvilluar në një formë mjaft inovative dhe ky webinar synon të kthehet në një mundësi të rëndësishme diskutimi mes protagonistëve të politikave të transformimit të territorit. Webinari do t’u kushtohet metodologjive dhe përvojave për ruajtjen e trashëgimisë arkeologjike dhe integrimit të saj në politikat e menaxhimit të Parqeve arkeologjike. Një fokus i veçantë do të drejtohet ndaj objektivave, metodave dhe rezultateve të programeve të restaurimit të iniciuara nga misionet italo-shqiptare si pjesë e aktiviteteve të tyre kërkimore dhe të nxjerrjes në pah. Në ciklin e kuruar nga drejtuesit e Misioneve, do të ndërhyjnë ata vetë por edhe bashkëpunëtorët e tyre, ekspertë italianë dhe shqiptarë, protagonistë dhe përgjegjës të aktiviteteve të kryera deri më sot, si edhe mësues e ekspertë të Universiteteve vendase. Do të përfshihen gjithashtu teknikë të Ministrisë së Trashëgimisë, Aktiviteteve Kulturore dhe Turizmit, në veçanti, të Institutit Qendror për Arkeologjinë (ICA), Institutit Qendror për Restaurimin (ICR) dhe Shkollës së Restaurimit të Ravenna-s. Do të njihen kredite (CFU) nga Universitetet italiane të përfshira si dhe do të lidhen marrëdhënie në mënyrë që cikli të njihet nga Universitetet kryesore shqiptare, duke iu referuar veçanërisht Universitetit të Tiranës dhe atij të Gjirokastrës, me të cilën tashmë ka bashkëpunime aktive të strukturuara. Realizimi i ciklit Webinar do të jetë një mundësi për të artikuluar dhe përforcuar bashkëpunimet si me sistemin e ruajtjes dhe nxjerrjes në pah në Itali ashtu, edhe me botën akademike vendore. Webinar është i ndarë dy pjesë të veçanta që do të prekin të njëjtat tema, duke i trajtuar në mënyra të ndryshme. Seminaret do të zhvillohen në distancë, të hënave nga ora 11-12. Këtu do të gjeni kalendarin e webinarit.

Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi midis ASA-së dhe Universitetit të Tetovës

3 Nëntor, 2020 Njoftime

Në datën 30 tetor 2020, në Tetovë, Akademia e Studimeve Albanologjike, e përfaqësuar nga rektori akademik prof. dr. Marenglen Verli dhe Universiteti i Tetovës, i përfaqësuar nga zv/rektori, prof. dr. Reshat Qahili, nënshkruan një “Marrëveshje bashkëpunimi”, nëpërmjet të cilës, të dy palët ranë dakord të bashkëpunojnë në të gjitha fushat e veprimtarisë së tyre me interes të përbashkët.


Kjo marrëveshje do të përfshijë: shkëmbimin e stafit akademik, të kërkuesve dhe të studentëve në kuadrin e veprimtarive kërkimore-shkencore; nxitjen, mbështetjen dhe realizimin e projekteve të përbashkëta kërkimore; nxitjen, mbështetjen dhe realizmin e veprimtarive të tjera shkencore (konferenca, seminare e botime në fusha me interes të dyanshëm); shkëmbimin e literaturës shkencore; hulumtimi i arkivave dhe bibliotekave të ASA nga personeli akademik dhe studentët e universitetit.

 

 

 

Njoftim

20 Tetor, 2020 QSA

Para disa ditësh, u nda nga jeta ish punonjësi i ASA-së, z. Nuri Dragoi, për disa vjet përgjegjës i bibliotekës albanologjike. Drejtuesit e institucionit dhe kolegët i shprehin ngushëllimet më të thella familjes, për humbjen e parakohshme të njeriut të tyre të dashur.

Akademia e Studimeve Albanologjike (ASA) është fituese e një financimi nga BE për zbatimin e  Marie Skłodowska-Curie Action Individual Fellowship (MSCA-IF)

6 Tetor, 2020 Njoftime

Akademia e Studimeve Albanologjike (ASA) është fituese e një financimi nga BE për zbatimin e  Marie Skłodowska-Curie Action Individual Fellowship (MSCA-IF), pjesë e programit të BE-së për kërkimin dhe inovacionin Horizon 2020 (H2020). MSCA IF është dhënë për zbatimin e projektit dy-vjeçar “Materializing Modernity – Socialist and Post-Socialist Rural Legacy in Contemporary Albania – MaMo”.

Projekti kërkimor filloi sot dhe do të zhvillohet nga Dr. Federica Pompejano, nën mbikëqyrjen e prof. asoc. Nebi Bardhoshi dhe dr. Olsi Lelaj pranë Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit (IAKSA). 

Për më shumë informacion vizitoni: https://cordis.europa.eu/project/id/896925

MaMo në FB: https://www.facebook.com/MaMoProject/ 

MaMo në Instagram:  https://www.instagram.com/mamo_materializingmodernity/ 

Academia of Albanian Studies (ASA) has been awarded an EU funding for the implementation of Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowship (MSCA-IF), part of the EU framework programme for research and innovation Horizon 2020 (H2020). The MSCA IF grant has been awarded for the implementation of the two-year project “Materializing Modernity – Socialist and Post-socialist Rural Legacy in Contemporary Albania – MaMo”.

The research project started today and will be developed by Dr. Federica Pompejano under the supervision of Prof. As. Nebi Bardhoshi and Dr. Olsi Lelaj at the Institute of Cultural Anthropology and Art Studies  (IAKSA).

More info on CORDIS: https://cordis.europa.eu/project/id/896925

MaMo on FB: https://www.facebook.com/MaMoProject/ 

MaMo on Instagram: https://www.instagram.com/mamo_materializingmodernity/

Konferenca Shkencore kombëtare “Lufta kombëtare e Vlorës, luftë për mbrojtjen dhe rikonfirmimin e Pavarësisë”

3 Shtator, 2020 Njoftime
Në kuadër të 100 vjetorit të Kongresit të Lushnjës dhe Luftës së Vlorës, Akademia e Studimeve Albanologjike dhe posaçërisht Instituti i Historisë, kanë qenë nismëtarë për organizimin e veprimtarive shkencore e njëherësh përkjutimore për këto dy ngjarje të rëndësishme të historisë sonë kombëtare. Në datën 2 shtator 2020, në kuadër të veprimtarive për kremtimin e 100 vjetorit të Luftës së Vlorës, u zhvillua në teatrin Petro Marko të qytetit të Vlorës, Konferenca Shkencore kombëtare “Lufta kombëtare e Vlorës, luftë për mbrojtjen dhe rikonfirmimin e Pavarësisë”.
Studiuesit tanë u paraqitën në këtë konferencë me kumtesat e mëposhtme:
Akad. prof. dr. Marenglen Verli, Rektor i ASA-së, paraqiti kumtesën me titull: “Preludi i Luftës së Vlorës – tre muaj të sfidave të mëdha”.
 
 
Akad. prof. dr. Beqir Meta, Drejtor i Institutit të Historisë, paraqiti kumtesën me titull: “Impakti i Luftës së Vlorës në zhvillimet e brendshme në Shqipëri”.
 
 
Me rastin e organizimit të konferencës kushtuar Luftës së Vlorës, akademik prof. dr. Marenglen Verli dhe akademik prof. dr. Beqir Meta përveç mbajtjes së kumtesave, ishin edhe redaktorë të vëllimit me titull “Lufta Kombëtare e Vlorës Rilindja e Pavarësisë”, që përmblodhi aktet kryesore të konferencës.
 

Vendime Senati

13 Korrik, 2020 Vendime
 1. Vendim Nr. 11, datë 08.07.2020 “Mbi ngritjen e grupit negociator me MASR për procesin zgjedhor”
 2. Vendim Nr. 12, datë 08.07.2020 “Mbi emërimin e zëvendësrektorit të ASA-së”

Akademia e Studimeve Albanologjike nënshkruan Memorandumin e bashkëpunimit me Qendrën e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët (QSPA)

29 Qershor, 2020 Njoftime

Në datën 26 qershor 2020, Akademia e Studimeve Albanologjike nënshkroi Memorandumin e bashkëpunimit me Qendrën e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët (QSPA) pranë Ministrisë së Shtetit për Diasporën. Në këtë marrëveshje parashikohet bashkëpunimi në fusha të ndryshme me interes reciprok, sikurse edhe në ato të mëparshmet të lidhura me institucione studimore dhe të arsimit të lartë duke reflektuar dhe specifikat e rastit.


Nënshkrimi i këtij memorandumi u krye nga Ministri i Shtetit për Diasporën, z. Pandeli Majko, rektori i Akademisë së Studimeve Albanologjike, akademik prof. dr. Marenglen Verli, dhe drejtoresha ekzekutive e QSPA-së, prof. dr. Diana Kastrati.  

Marrëveshje bashkëpunimi të ASA me institucione shkencore dhe të arsimit brenda dhe jashtë vendit

17 Qershor, 2020 Njoftime, QSA

Akademia e Studimeve Albanologjike në përmbushje të misionit të saj për zhvillimin e shkencave albanologjike, si dhe publikimit dhe përhapjes së arritjeve dhe vlerave të kërkimit shkencor, ka konkretizuar marrëveshje bashkëpunimi me shumë institucione shkencore dhe të arsimit brenda dhe jashtë vendit. Në kuadër të tyre, botimet multidisiplinore të ASA-së në fushat e historisë, gjuhësisë e letërsisë, arkeologjisë, antropologjisë kulturore e  të artit, me arritjet më të fundit të shkencave albanologjike, janë bërë kohët e fundit pjesë e bibliotekave të universiteteve publike “Fan Noli” të Korçës, “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës, “Aleksandër Moisiu” të Durrësit, “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit, Universitetit të Prishtinës, Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Institutit të Historisë “Ali Hadri” Prishtinë, Institutit Albanologjik Prishtinë, Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve Shkup, bibliotekës së qytetit Ulqin etj.  Ditët e fundit, më 4, 8 dhe 15 qershor 2020, botimet e ASA-së  iu shtuan edhe bibliotekave të gjimnazit publik “At Shtjefën Gjeçovi” në Laç,

universitetit “Luigj Gurakuqi” në Shkodër

dhe bibliotekës së qytetit të Librazhdit.

Ato do t’u shërbejnë mësuesve e pedagogëve, nxënësve e studentëve si literaturë e rëndësishme shkencore, bazë për orët mësimore dhe projektet kurrikulare lëndore, por, njëherësh, edhe një rrethi më të gjerë të interesuarish për arritjet në studimet tona albanologjike.

Bashkëpunimi më i fundit i realizuar nga ASA është ai me gjimnazin At Shtjefën Gjeçovi, Laç

11 Qershor, 2020 Njoftime

Në kuadër të bashkëpunimit dhe shkëmbimit të literaturës, botimet e ASA sot janë të pranishme në të gjitha bibliotekat e universiteteve publike në vend si dhe në shumë biblioteka të tjera brenda dhe jashtë vendit.

Bashkëpunimi më i fundit i realizuar nga ASA është ai me gjimnazin At Shtjefën Gjeçovi, Laç, i cili tashmë ka në fondin e tij shumë botime të ASA.

Dr. Gjon Boriçi sjell tre studime të reja për Kinën

23 Prill, 2020 Njoftime

Dr. Gjon Boriçi, studiues i Institutit të Historisë pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike, i ka kushtuar disa studime të rëndësishme marrëdhënieve shqiptaro-kineze, por dhe Kinës në veçanti. Gjatë gjysmës së dytë të vitit 2019 dhe në muajt e parë të këtij viti dr. Gjon Boriçi ka sjellë 3 studime të reja kushtuar këtyre marrëdhënieve ndër vite. Më poshtë intervista e plotë.

Intervista

Njoftim

15 Prill, 2020 Njoftime

Komuniteti i studiuesve albanologë u trondit këto ditë nga lajmi i ndarjes së parakohshme nga jeta të kolegut dhe mikut Giovanni Belluscio, profesor i gjuhës shqipe pranë Universitetit tëKalabrisë, studiues i dialekteve dhe fonetikës arbëreshe dhe shqipe.

Gianni Belluscio ishte diplomuar dhe doktoruar në Universitetin e Kalabrisë dhe që nga fillimet e jetës së tij shkencore u mor me studimin e të folmeve arbëreshe, me përqendrim të veçantë në fonetikë. Fillimisht nën drejtimin dhe me bashkëpunimin e studiuesit të shquar të fonetikës e fonologjisë prof. John Trumper, ai arriti në këto fusha të bëhej një nga specialistët më të mirë në botën e sotme albanologjike. Përvoja e gjatë e studimeve e kërkimeve në terren e kishte çuar në ndërmarrjen e një projekti mbi studimin e fonetikës së të gjithë dialekteve arbëreshe në Italinë e Jugut, për të cilin punonte me përkushtim. Interesat e tij shkencore shtriheshin në shumë fusha të tjera: leksikologji e leksikografi, onomastikë, terminologji, folkloristikë, etnomuzikologji, sociolinguistikë, analizë teksti, filologji tekstesh, gjuhësi të zbatuar,didaktikë etj. Belluscio ishte gjuhëtar i kërkimit në terren dhe në laborator. Studimet e tij mbështeteshin në material faktik të vjelë në ekspedita kërkimore dhe në analiza laboratorike, çka u jepte atyre karakter të mirëfilltë shkencor. Vitet e fundit ai kishte ndërmarrë ekspedita dialektologjike edhe në veriun e Shqipërisë për të hulumtuar të folmet dhe kulturën e zonave malore, duke kontribuar, bashkë me Monica Genesin, në dialektologjinë e fonetikën e të folmeve të shqipes. Ai ka lënë një pasuri të çmuar dialektore duke regjistruar materiale zanore të shumta nga terreni.

Belluscioka dhënë ndihmesa të rëndësishme edhe në përkthimin e poezisë shqipe në italisht, sidomos të poezisë së Kadaresë. Ai shquhej dhe si poet i ndjeshëm me frymë lirike e plot kolorit.

Bashkëpunimin me albanologjinë shqiptare ai e ka realizuar, ndër të tjera, përmes pjesëmarrjeve të rregullta në Seminaret e Prishtinës, në konferenca të ndryshme në Shqipëri, Kosovë e Maqedoni, si dhe duke kontribuar në revista të ndryshme shkencore shqiptare. Ftesave të Institutit të Gjuhësisë e të Letërsisë për pjesëmarrje në konferenca ai u është përgjigjur me gatishmëri e kënaqësi, si në konferencën “Pikësimi në gjuhën shqipe”, Tiranë, 2018, dhe në konferencën kushtuar 200 – vjetorit të lindjes së Santorit në dhjetorin e shkuar, ku me pasionin që e karakterizonte paraqiti mjaft të dhëna interesante e të të panjohura më parë lidhur me jetën dhe veprimtarinë e Santorit.

Me shuarjen e prof. Giovanni Belluscios, komuniteti i albanologëve humbi një nga anëtarët e tij të shquar dhe  gjuhësia e letërsia arbëreshe e shqipe hulumtuesin e pasionuar.

Në emër të kolegëve të Institutit të Gjuhësisë e të Letërsisë u shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjarëve të tij.

Qoftë i paharruar kujtimi i prof. Giovanni Belluscios!

Kontributi profesional e shkencor i Giovanni Belluscios mund të shihet në linkun e mëposhtëm:

 

https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dlse/personale/ricercatori/curriculum/Curriculum_Belluscio_Eng.pdf?fbclid=IwAR1xp16vxmcQsqsDMncEtZzBNhglzCc_sesMGuCyc6oBpYVTCj9or4fhIAs

 

Njoftim

3 Prill, 2020 Njoftime

Për shkak të situatës së krijuar në vend prej pandemisë së corona virusit, shtyhen mbrojtjet e doktoraturave deri në një njoftim të dytë.

Kolekiumi 2-të Ndërkombëtar me temë: “Iliritë: Identitete të ndërthurura”

26 Shkurt, 2020 Njoftime
Instituti i Arkeologjisë pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike, në bashkëpunim me Ambasadën Franceze dhe dhe Ecole Pratique des Hautes Etudes, organizojnë me rastin e Pranverës Frankofone në Shqipëri, Kolekiumin e 2-të Ndërkombëtar me temë: “Iliritë: Identitete të ndërthurura”. Kolekiumi do të zhvillohet në datat 3 dhe 4 mars duke filluar nga ora 9:00, në sallën “Unesco” të Muzeut Historik Kombëtar.
 
 
Jeni të mirëpritur!

Akademia Përkujtimore kushtuar Shaban Polluzhës

24 Shkurt, 2020 Njoftime

Në datën 21 shkurt, në sallën e bibliotekës së qytetit, nën kujdesin e Presidentit të Republikës së Kosovës, z. Hashim Thaçi u organizua Akademia Përkujtimore kushtuar heroit të rezistencës popullore Shaban Polluzhës. Në këtë veprimtari akad. prof. dr. Marenglen Verli mbajti referatin me temë “Shaban Polluzha dhe revolta e Drenicës”.

Konferenca Ndërkombëtare Shkencore: “EMIGRACIONI POLITIK SHQIPTAR NË VITET 1944-1990”

20 Shkurt, 2020 Njoftime

Autoriteti për Informimin mbi Dosjet e ish-Sigurimit të Shtetit në bashkëpunim me Institutin e Historisë pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike, Institutin për Studimin e Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, Institutin e Integrimit të ish-të Përndjekurve Politikë dhe Muzeun Historik Kombëtar, Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe Institutin e Historisë “Ali Hadri”, Prishtinë organizuan Konferencën Ndërkombëtare Shkencore: “EMIGRACIONI POLITIK SHQIPTAR NË VITET 1944-1990”.
Studiuesit e Institutit të Historisë u paraqitën në këtë konferencë me kumtesat e mëposhtme:
Akademik Beqir Meta, drejtor i Institutit të Historisë, paraqiti kumtesën me titull “Vatra dhe regjimi komunist: nga partneriteti në armiqësi”.


Prof. dr. Hamit Kaba paraqiti kumtesën me titull “Emigracioni politik në SHBA pas Luftës së Dytë Botërore: Raportet me “emigracionin e vjetër””.


Prof. asoc. dr. Sonila Boçi paraqiti kumtesën me titull “Qëndrimi i Italisë ndaj operacionit “Rollback””.
Prof. dr. Romeo Gurakuqi paraqiti kumtesën me titull “Blloku kombëtar independent i drejtuar nga Ernest Koliqi”.


Dr. Gjon Boriçi paraqiti kumtesën me titull “Përpjekjet e Sigurimit të Shtetit për të vënë nën kontroll emigracionin politik shqiptar në vitet 1945-1974”.


Prof. asoc. dr. Afrim Krasniqi paraqiti kumtesën me titull “Ngjarjet e korrikut 1990 dhe përpjekjet e regjimit për ta minimizuar impaktin e tyre politik”.

Marrëveshje bashkëpunimi midis ASA dhe UV

30 Janar, 2020 Njoftime

Akademia e Studimeve Albanologjike, e përfaqësuar nga rektori akademik prof. dr. Marenglen Verli dhe Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, i përfaqësuar nga rektori, prof. dr. Roland Zisi, nënshkruan një “Marrëveshje bashkëpunimi”, nëpërmjet të cilës, të dy palët bien dakord të bashkëpunojnë për nxitjen e shkëmbimeve të shumanshme në funksion të zhvillimit institucional.


Kjo marrëveshje e nënshkruar midis dy institucioneve do të përfshijë: fushat akademike me interes të përbashkët, bazuar në parimet e barazisë dhe reciprocitetit; shkëmbimin e stafit akademik, të kërkuesve dhe të studentëve në kuadrin e veprimtarive kërkimore-shkencore; nxitjen, mbështetjen dhe realizimin e projekteve të përbashkëta kërkimore; nxitjen, mbështetjen dhe realizmin e veprimtarive të tjera shkencore (konferenca, seminare e botime në fusha me interes të dyanshëm); shkëmbimin e literaturës shkencore; hulumtimi i arkivave dhe bibliotekave të ASA nga personeli akademik dhe studentët e universitetit.

Konferenca Shkencore “Viti Arkeologjik 2019”

27 Janar, 2020 Njoftime

Instituti i Arkeologjisë, pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike, organizon me datë 31 janar 2020, Konferencën Shkencore “Viti Arkeologjik 2019”, ku do të prezantohen raportet e gërmimeve të zhvilluara në të gjithë territorin e Shqipërisë gjatë vitit 2019. Konferenca do të zhvillohet pranë Bibliotekës së Institutit të Arkeologjisë, duke filluar nga ora 09:00.

Më poshtë gjeni programin e konferencës.

Programi konferencës

Jeni të mirëpritur!

Konferenca Shkencore “100 vjet parlamentarizëm shqiptar”

22 Janar, 2020 Njoftime

Në datën 21 janar 2020, në kuadër të veprimtarive për kremtimin e 100 vjetorit të parlamentarizmit shqiptar, u zhvillua në Sallën Albanologjike, të Pallatit të Kongreseve, Konferenca Shkencore “100 vjet parlamentarizëm shqiptar”.

Në këtë veprimtari, morën pjesë studiues të Akademisë së Studimeve Albanologjike, ish drejtues të Kuvendit, të grupeve parlamentare dhe të qeverive të Shqipërisë, deputetë dhe ish deputetë, anëtarë të kabinetit qeveritar, drejtues e përfaqësues të komuniteteve fetare, drejtues të  qeverisjes vendore dhe institucioneve kushtetuese.

Studiuesit tanë u paraqitën në këtë konferencë me kumtesat e mëposhtme:

Akad. prof. dr. Beqir Meta, Drejtor i Institutit të Historisë, paraqiti kumtesën me titull: “Sfidat e parlamentarizmit shqiptar në vitet 1920-1924”.

Akad. prof. dr. Marenglen Verli, Rektor i ASA-së, paraqiti kumtesën me titull: “Çështja e Kosovës në parlamentin shqiptar (1920-1924)”.

Prof. asoc. dr. Afrim Krasniqi, studiues pranë Institutit të Historisë, paraqiti kumtesën me titull: “Parlamenti në tranzicion, bilanci dhe problematika të aktivitetit përfaqësues”.

 

Ditët e Albanologjisë 2019

27 Dhjetor, 2019 Njoftime

Në datën 23 dhjetor, Akademia e Studimeve Albanologjike organizoi Edicionin e X të veprimtarisë së përvitshme “Ditët e Albanologjisë”. Gjatë kësaj veprimtarie që u zhvillua në sallën “Aleks Buda” të Akademisë së Shkencave, u bë prezantimi i botimeve të realizuara gjatë vitit 2019 nga Instituti i Historisë, Instituti i Arkeologjisë, Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë si edhe Qendra e Botimeve Enciklopedike. Fjalën e hapjes së vepritmarive e mbajti rektori i Akademisë së Studimeve Albanologjike, akademik prof. dr. Marenglen Verli.Botimet e paraqitura në këtë veprimtari ishin:
“Studime filologjike, 1-2/2017/ 3-4/2017”, u paraqit nga prof. dr. Anila Omari.
“Leximi leksikografik i veprës “Shënime nga shkolla e partisë” të Daut Gumenit”, me autor prof. dr. Valter Memisha, u paraqit nga prof. dr. Tomorr Plangarica.“Pikësimi në gjuhën shqipe (Aktet e konferencës)”, u paraqit nga prof. asoc. dr. Adelina Çerpja.“Psikolinguistika” me autore prof. asoc. dr. Enkeleida Kapia, u paraqit nga prof. dr. Rami Memushaj.
“Vlera të rishfaqura”, me autor prof. dr. Tomorr Plangarica, u paraqit nga prof. asoc. dr. Teuta Toska.
“Studime letrare në proces: teza, projekte, ide dhe rezultate, III dhe IV (aktet e koncerencës)”, u paraqitën nga prof. dr. Laura Smaqi.
“Kërkime gjuhësore, VII (Aktet e konferencës), u paraqit nga prof.dr. Valter Memisha.“Fjalor i termave të shkencës së bibliotekave”, me autore dr. Nermin Basha dhe L. Buza, u paraqit nga prof. asoc. dr. Juljana Kume.
“Studime për fjalën shqipe, 4 (Përmbledhje artikujsh)”, me autor prof. dr. Valter Memisha, u paraqit nga prof. asoc. dr. Enkeleida kapia.
“Bibliografia e revistës “Studime filologjike”, u paraqit nga prof. dr. Valter Memisha.

“Historia e shqiptarëve gjatë shek. XX, Vëllimi II, u paraqit nga akademik prof. dr. Beqir Meta.“Studime historike 3-4/2018, 1-2/2019”, u paraqitën nga dr. Sali Kadria.
“Republika shqiptare 1925-1928”, me autore prof. dr. Fatmira Musaj, u paraqit nga vetë autorja.
“Shqipëria, kisha katolike dhe Vatikani (nga fundi i shek. XIX-1939)”, me autor dr. Hasan Bello u paraqit nga vetë autori.
“Nga ballkani në Mesdhe, shqiptarët prej Mesjetës në agimin e kohës së re”, me autor dr. Ardian Muhaj, u paraqit nga vetë autori.
“Defteri i hollësishëm për zonat e Dibrës i vitit 1467”, u përgatit për botim dhe u paraqit nga dr. Eduart Caka.
“DOKUMENTE PËR HISTORINË E SHQIPËRISË TË SHEK. XV, (1406-1410), Vëllimi II, pjesa 1 dhe 2”, u paraqitën nga prof. asoc. dr. Edmond Malaj
“Shqipëria Mesjetare në toponomastikë dhe onomastikë”, me autor Kol Lukën, u paraqit nga prof. dr. Aurel Plasari.“ Figura e Skënderbeut në jetën kulturore dhe artistike të Venedikut (Nga historia te miti: shekujt XV-XVIII)”, përmbledhje studimesh i autores prof. dr. Lucia Nadin, i sjellë në gjuhën shqipe nga prof. asoc. dr. Evalda Paci u paraqit pranë kësaj të fundit.
“Shqipëria në dokumentet austro-hungareze, (1914), Vëllimi I-V”, i përgatitur për botim nga akademik prof. dr. Marenglen Verli, akademik prof. dr. Beqir Meta, prof. dr. Luan Malltezi dhe prof. dr. Enriketa Kambo, u paraqitën nga akademik. prof. dr. Marenglen Verli.
“Dokumente diplomatike italiane për historinë e shqiptarëve (1912)”, përgatitur nga dr. Paulin Marku, u paraqit nga ky i fundit.“Indoktrinimi komunist, përmes kulturës, letërsisë dhe artit, (Dokumente arkivore) 1969-1973, Vëllimi II”, i përgatitur nga akademik prof. dr. Beqir Meta, prof. asoc. Afrim Krasniqi, dr. Hasan Bello, u paraqit nga prof. asoc. dr. Afrim Krasniqi.“Shqiptarët gjatë luftës së dytë botërore, arkivat kombëtare britanike”, i përgatitur nga prof. dr. Hamit Kaba dhe prof. asoc. Dr. Sabit Syla, u paraqit nga prof. dr. Hamit Kaba.“L’ILLYRIE MÉRIDIONALE ET L’ÉPIRE DANS L’ANTIQUITÉ, -IV- Volume I-III” u paraqit nga dr. Altin Skënderaj.
“Thesare me monedha antike të gjetura në Shqipëri (SHEK. V-I P.KR)”, i autores Shpresa Gjongecaj u paraqit nga vetë autorja.
“Varreza e periudhës romake në Durrës, Gërmim i vitit 2012”, i përgatitur për botim nga Rudina Zoto dhe prof. dr. Luan Përzhita, u paraqit nga prof. asoc. dr. Belisa Muka.“Vula latine amforash në Shqipëri, shekujt III-I pr. Kr”, me autor prof. dr. Bashkim Lahin, u paraqit nga prof. asoc. dr. Eduart Shehi.
“KULTURA TUMULARE ILIRE E SHQIPËRISË JUGPERËNDIMORE” me autor N. Bodinaku, u paraqit nga prof. dr. Ilir Gjipali.
“ILIRIA, XLII, 2018”, u paraqit nga prof. dr. Gëzim Hoxha.
“ Veshje popullore shqiptare në Kosovë”, me autorë prof. dr. Afërdita Onuzi dhe Ukë Xhema, u paraqit nga prof. dr. Afërdita Onuzi.“Etnografi në diktaturë, Dija, Shteti dhe Holokausti ynë”, i autorëve Nebi Bardhoshi dhe Olsi Lelaj u paraqit nga vetë autorët.“Antropologji, Volume 2, nr. 1/ 2019”, u paraqit nga dr. Mikaela Minga.Gjithashtu në këtë veprimtari u realizua edhe prezantimi i veprave të bashkëpunëtorëve të ASA. Veprat e prezantuara ishin:
“The csce and the end of the cold war, Diplomacy, Societies and human rights, 1972-1990”, u paraqit nga prof. dr. Hamit Kaba.
“The end of communist rule in Albania, Political Change and The Role of The Student Movement”, u paraqit nga prof. asoc. dr. Afrim Krasniqi.
“DINLER KAVȘAĞINDA: PAVLUS HIRISTIYANLIĞI’NIN KAYNAĞI ÜZERINDE BIR ARAȘTIRMA”, me autor dr. Eduart Cakën, u paraqit nga vetë autori.
“Hasan Jakup Ferri-një jetë për atdhe”, i autorit prof. dr. Ramiz Abdyli, u paraqit nga akademik. prof. dr. Marenglen Verli .
“Qark i (pa)mbyllur burgjesh”, i autorit Enver Dugolli, u paraqit nga prof. dr. Hamit Kaba.
“Arianitët në Librazhd”, përmbledhje aktesh të konferencës me të njëjtin titull, u paraqit nga prof. dr. Adem Bunguri.
“Roli i parasë gjatë luftërave. Konferenca e Dytë e Muzeut të Bankës së Shqipërisë”, përmbledhje aktesh të konferencës me të njëjtin titull, u paraqit nga dr. Altin Tanku.
“Ballafaqime historike për çlirim e bashkim kombëtar”, i autorit dr. Jakup Krasniqi, u paraqit nga vetë autori.“Gjergj Kastrioti- Skënderbeu në 550 vjetorin e vdekjes”, u paraqit nga prof. asoc. dr. Gjon Berisha.
“Kosova në arkivat e shtetit shqiptar 1950-1969, Dokumente”, përgatitur nga prof. asoc. dr. Sabit Syla, dr. Jakup Krasniqi dhe dr. Nuri Bexheti, u paraqit nga prof. asoc. dr. Sabit SYLA.
“Gjergj Kastrioti-Skënderbeu në fondet e Arkivit Shtetëror të Dubrovnikut”, u paraqit nga prof. asoc. dr. Gjon BERISHA
“Dokumente diplomatike të qeverisë shqiptare për demonstratat e vitit 1981 në Kosovë”, u paraqit nga prof. asoc. dr. Sabit SYLA
“Kosova gjatë luftës së parë botërore 1914-1918”, i autorit dr. Fitim Rifati u paraqit nga prof. asoc. dr. Sabit Syla.“Shpërngulja e shqiptarëve në republikën e Turqisë 1922-1941, Përmbledhje dokumentesh”, u përgatit dhe u paraqit nga dr. Qerim Lita.“Gjenocidi serb në rajonin e Pejës (mars-qershor 1999)” i autores prof. asoc. dr. Teuta Shala Peli, u paraqit nga vetë autorja.“Letërsia bashkëkohore arbëreshe”, i autorit dr. Bardhosh Gaçe, u paraqit nga Behar Gjoka.

Në përfundim të veprimtarive u bë dhe shpërndarja e “Çmimit të Albanologjisë”, për katër autorët e vlerësuar, nga botimet e viteve 2017-2019. U vlerësuan me cmim:
Prof. dr. Fatmira Musaj për monografinë “Republika Shqiptare 1925-1928”, me motivacionin: “Studim autentik, me interes shkencor dhe publik për një periudhë me sfida të panumërta për historinë e shtetit shqiptar. Mbështetur në regjistrime arkivore relevante, në literaturë të pasur, e shkruar në kulturë, monografia “Republika Shqiptare, 1925-1928” sjell e risjell në vëmendje procese e figura historike, duke hequr pluhurin e harresës. Ajo u jep atyre dimensione reale, ashtu sic e kërkon kodi i shenjtë i së vërtetës historike, të cilën profesore Fatmira Musaj e ka respektuar maksimalisht”.Prof. dr. Shpresa Gjongecaj-Vangjeli për monografinë “Tresors de Monnaies antiques trouvees en Albanie”, me motivacionin “Një nivel i lartë profesional në pasqyrimin bashkëkohor të studimeve monetare. Për kontributet ndërkombëtare në fushën e Antikitetit”.Prof. asoc. dr. Merita Sauku-Bruci për veprën “Franqisk Anton Santori, Emira, Rrugëtimi i tekstit letrar dhe botim kritik i varianteve dorëshkrim në arbërishte”, me motivacionin: “Vlerësuar si punim i spikatur në fushën e studimeve gjuhësore e letrare, për vitet 2017-2018.”Prof. dr. Afërdita Onuzi për albumin “Veshje Popullore shqiptare, Vëllimi 4”, me motivacionin: “Për kontribut të cmuar në lëmin e etnologjisë dhe trashëgimisë kulturore të Shqiptarëve”.

Konferenca: “Perspektiva studimore mbi Kosovën”

24 Dhjetor, 2019 Njoftime

Në datat 20 dhe 21 dhjetor, u mbajt konferenca: “Perspektiva studimore mbi Kosovën”. Në këtë takim morën pjesë antropologë, sociologë, arkeologë e historianë.U fol për sfidën e të studiuarit të një shoqërie nga studiuesit vendas, u fol për specifikat e një shteti e shoqërie si Kosova si për nga ana politike ashtu dhe kulturore, u fol për shtetin, për shoqërinë, për diasporën, për rezistencën civile e kulturën politike, për muzeun, festivalin, bukën, për gjenocidin, për luftën, pronën, traumën individuale e kolektive, ligjin, për mjedisin, ekokulturën, për të shenjtën e profanen, për kujtesën e harresën, për imazhin, foton, lidhjet sociale, gjininë, raportin e pushteteve, për motivimin antropologjik.U fol për çka është botuar, e për çfarë mendohet të botohet në të ardhmen. Falënderime për të gjithë pjesëmarrësit në konferencë! Ishte vërtetë fort inspiruese.

 

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.