HISTORIKU

Qendra e Studimit të Arteve, pranë Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë u ngrit në zbatim të vendimit Nr. 338, datë 31.05.2023 dhe vendimit Nr. 821, datë 28.12.2023, dhe përbëhet nga dy sektorë, i studimeve dhe ai i shërbimeve.

Ka për objekt kërkimi historinë e arteve të kultivuara (joanonime), të shprehura në muzikë, arkitekturë, pikturë, skulpturë, imazhin lëvizës, teatër, kinema, dance si dhe me fushat ndërvepruese. Po kështu, objekte interesimi për këtë qendërt janë edhe estetika dhe historiku i institucioneve artistike shqiptare.

 

2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL