HISTORIKU

Instituti i Antropologjisë është një nga institutet kërkimore, pjesë përbërëse e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Përbëhet nga: Departamenti i Etnologjisë dhe Departamenti i Folklorit. Zanafilla e Institutit të Antropologjisë, është në vitin 1947, kohë kur themelohet Sektori i Etnografisë. Themelimi i këtij sektori  u realizua në kuadër të Institutit të Shkencave. Bashkimi në mes studimeve folklorike dhe atyre etnografike ndodhi në vitin 1979, kohë kur u krijua Instituti i Kulturës Popullore, pjesë e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Vetë Instituti i Folklorit u krijua në vitin 1960.

VEPRIMTARIA

IAKSA-së boton çdo vit në dy numra revistat shkencore “Antropologjia” si dhe përmbledhësin  “Ҫështje të folklorit shqiptar”.

HISTORY

The Institute of Anthropology is a publicly funded high-ranking scientific research institution in Albania, and it is part of the ASHSH. IA consists of the Department of Ethnology and the Department of Folklore. The roots of IA can be traced back to post-WWII Albania, with the creation of an ethnography section (ALB: Sektori i Etnografisë) inside the Science Institute [ALB: Instituti i Shkencave], a publicly funded research centre that was founded in 1947. Eventually, the ethnography section merged with the Institute of Folklore (est.1960) and, under the umbrella of the Albanian Academy of Science, they gave rise to the Institute of Folk Culture in 1979.

ACTIVITY

Along with research-based monographies, the institution also publishes two scientific peer-reviewed journals: “Antropologjia” and “Ҫështje të folklorit shqiptar” .

 

 

 

kontakt

Instituti i Antropologjisë

Rr. "Naim Frashëri" Nr. 1
Tiranë

Institutet e Albanologjisë

Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 3
Tiranë

Qendra e Botimeve Enciklopedike dhe Albanologjike

Sheshi "Fan Noli", Nr. 7
Tiranë