HISTORIKU

Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit (IAKSA) është një nga institutet kërkimore, pjesë përbërëse e Akademisë së Studimeve Albanologjike në Shqipëri. IAKSA-ja përbëhet nga: Departamenti i Etnologjisë, Departamenti i Folklorit dhe Departamenti i Artit. Zanafilla e IAKSA-së, është në vitin 1947, kohë kur themelohet Sektori i Etnografisë. Themelimi i këtij sektori  u realizua në kuadër të Institutit të Shkencave. Bashkimi në mes studimeve folklorike dhe atyre etnografike ndodhi në vitin 1979, kohë kur u krijua Instituti i Kulturës Popullore, pjesë e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Vetë Instituti i Folklorit u krijua në vitin 1960. Ndërsa Departamenti i Studimit të Arteve, e ka zanafillën në vitin 1994 si pjesë e Akademisë së Shkencave. Departamenti i Arteve u bë pjesë e Institutit të IAKSA-së në vitin 2007, kohë kur ndodhi dhe shndërrimi i emërtimit nga Instituti i Kulturës Popullore në Institutin e Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit.

Pjesë e IAKSA-së janë edhe: Fondi i Kulturës Materiale (1, 2),  Fototeka, Arkivi i Shkruar (i etnologjisë dhe folklorit), Arkivi Audio-Vizual. Të dhënat dhe pasuria arkivore mbledhur ndër vite kanë bërë të mundur krijimin e një prej arkivave më lëndën më të pasur në rajon e me gjerë konceptuar për qëllime studimore.

VEPRIMTARIA

Instituti i Antropologjisë Kulturore, si institucion  i kërkimit shkencor dhe arsimit të lartë  në Shqipëri ka dy shtylla kryesore. 1. Aktiviteti primar i IAKSA-së  është kërkimi shkencor në lëmin e etnologjisë, folklorit dhe artit. 2. Mësimdhënie në nivelin master dhe doktoraturë në fushat përkatëse.

IAKSA-së boton çdo vit në dy numra revistat shkencore “Kultura popullore” , “Studime për artin” si dhe përmbledhësin  “Ҫështje të folklorit shqiptar”.

HISTORY

The Institute of Cultural Anthropology and Art Studies (IAKSA) is a publicly funded high-ranking scientific research institution in Albania, and it is part of the Academy of Albanian Studies. IAKSA consists of the Department of Ethnology, the Department of Folklore, and the Department of Art Studies. The roots of IAKSA can be traced back to post-WWII Albania, with the creation of an ethnography section (ALB: Sektori i Etnografisë) inside the Science Institute [ALB: Instituti i Shkencave], a publicly funded research centre that was founded in 1947. Eventually, the ethnography section merged with the Institute of Folklore (est.1960) and, under the umbrella of the Albanian Academy of Science, they gave rise to the Institute of Folk Culture in 1979. In 2007, the Institute of Folk Culture absorbed the Department of Art Studies (est.1987) to form the Institute of Cultural Anthropology and Art Studies (IAKSA).

ACTIVITY

As a high-calibre scientific research institution in Albania, IAKSA’s work is primarily focused on research in the fields of ethnology, folklore and the arts. Its members, while focusing mainly on empirical material generated from Albanian society and culture, always attempt to bridge the gap between “local issues” and “global concerns” in their respective fields of inquiry. Moreover, IAKSA acts as a graduate school offering degrees in the fields of Ethnology, Folklore and Art Studies in Albania. Along with research-based monographies, the institution also publishes two scientific peer-reviewed journals: “Antropologjia” [ENG: Anthropology] and “Studime për Artin” [ENG: Art Studies]. Finally, IAKSA has one of the richest research-based archives of material culture, written ethnographic/folkloric documentation and audio-visual data on Albanian traditional culture and society in the country.

 

 

 

kontakt

Instituti i Antropologjisë Kulturore
dhe Studimit të Artit

Rr. "Naim Frashëri" Nr. 1
Tiranë

Akademia e Studimeve Albanologjike

Selia Qendrore

Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 3
Tiranë

Tel: +355 42 240 713
Email: info@asa.edu.al

Qendra e Enciklopedisë Shqiptare

Sheshi "Fan Noli", Nr. 7
Tiranë