Arkiv bashkëpunime

 • Marrëveshje për bashkëpunim në fushën e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor, ndërmjet Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Universitetit të Tiranës, nënshkruar më 08.05.2023.
 • Aneks i marrëveshjes për bashkëpunim në fushën e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor, midis Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Universitetit të Prishtinës, nënshkruar më 13.04.2023.
 • Marrëveshje bashkëpunimi për ekspertizë lidhur me përshkrimin e pesë periudhave historike të trashëgimisë kulturore të Tiranës dhe edukimin e të rinjve me trashëgiminë kulturore të Tiranës, midis Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe DMO Albania, nënshkruar më 12.04.2023.
 • Memorandum mirëkuptimi për zhvillimin e “Shkencës së hapur” në Shqipëri, midis Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Rrjetit Akademik Shqiptar, nënshkruar më 16.03.2023.
 • Memorandum për bashkëpunim mes Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Kryegjyshatës Botërore Bektashiane, nënshkruar më 15.03.2023.
 • Memorandum mirëkuptimi midis Shkollës Franceze të Athinës dhe Akademisë së Studimeve Albanologjike, nënshkruar më 11.04.2022.
 • Memorandum bashkëpunimi 2021-2026 ndërmjet Akademisë së Studimeve Albanologjike, Institutit Albanologjik – Prishtinë dhe Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve, nënshkruar më 16.12.2021
 • Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës që Flasin 20% e Qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, nënshkruar më 28.09.2021.
 • Memorandum Mirëkuptimi për bashkëpunim dhe zhvillim aktivitetesh të përbashkëta ndërmjet Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit, nënshkruar më 24.09.2021.
 • Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Bashkisë së Dibrës, nënshkruar më 15.06.2021.
 • Marrëveshje për projekt të përbashkët kërkimor-shkencor ndërmjet Akademisë së Studimeve Albanologjike –Tiranë dhe Institutit Albanologjik – Prishtinë, nënshkruar më 27.05.2021.
 • Memorandum bahkëpunimi mes Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Arkivit Shtetëror të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Shkup, nënshkruar më 20.04.2021.
 • Marrëveshje bashkëpunimi për ruajtjen, mbrojtjen, vlerësimin, administrimin e trashëgimisë kulturore kombëtare, ndërmjet Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Ministrisë së Kulturës, nënshkruar më 24.03.2021.
 • Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Muzeut Kombëtar të Përgjimeve “Shtëpia me Gjethe”, nënshkruar më 03.03.2021.
 • Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Autoritetit për Informim dhe Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, nënshkruar më 26.02.2021.
 • Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Bashkisë Korçë, nënshkruar më 15.02.2021.
 • Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Bashkisë Pogradec, nënshkruar më 15.02.2021.
 • Marrëveshje bashkëpunimi midis Institutit të Arkeologjisë pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe J. Paul Getty Museum, nënshkruar më 22.10.2020.
 • Marrëveshje bashkëpunimi në fushën e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor ndërmjet Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Universitetit të Tetovës, nënshkruar më 21.10.2020
 • Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Qendrës së Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët, nënshkruar më 26.06.2020.
 • Marrëveshje bashkëpunimi mes Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe gjimnazit publik “At Shtjefën Gjeçovi” Laç, nënshkruar më 17.06.2020.
 • Marrëveshje bashkëpunimi në fushën e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor ndërmjet Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, nënshkruar më 30.01.2020.
 • Marrëveshje bashkëpunimi në fushën e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor ndërmjet Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Universitetit “Eqerem Çabej” Gjirokastër, nënshkruar më 21.11.2019.
 • Marrëveshje bashkëpunimi për zhvillimin e aktiviteteve të përbashkëta ndërmjet Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Radio Televizionit Shqiptar, nënshkruar më 22.10.2019.
 • Marrëveshje bashkëpunimi në fushën e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor ndërmjet Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, nënshkruar më 14.10.2019.
 • Marrëveshje bashkëpunimi akademik midis Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, nënshkruar më 10.10.2019.
 • Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, nënshkruar më 27.09.2019.
 • Marrëveshje bashkëpunimi në fushën e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor ndërmjet Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”- Fakulteti Filozofik, nënshkruar më 24.09.2019.
 • Marrëveshje bashkëpunimi në fushën e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor ndërmjet Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Universitetit “Fan S. Noli” Korçë, nënshkruar më 13.08.2019.
 • Marrëveshje bashkëpunimi në fushën e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor ndërmjet Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Universitetit Politeknik të Tiranës, nënshkruar më 02.07.2019.
 • Marrëveshje bashkëpunimi në fushën e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor ndërmjet Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Universitetit të Tiranës, nënshkruar më 27.06.2019.
 • Memorandum mirëkuptimi për zhvillimin e aktiviteteve të përbashkëta ndërmjet Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Muzeut Historik Kombëtar, nënshkruar më 26.06.2019.
 • Marrëveshje bashkëpunimi midis Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Aix-Marseille Université, nënshkruar më 24.06.2019.
 • Marrëveshje bashkëpunimi midis Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Institutit për Studime Shqiptare dhe Protestante, nënshkruar më 05.03.2019.
 • Marrëveshje bashkëpunimi në fushën e botimeve dhe qasjes së lirë në fondet arkivore midis Institutit të Historisë pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, nënshkruar më 04.02.2019.
 • Marrëveshje bashkëpunimi midis Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, nënshkruar më 09.11.2018.
 • Marrëveshje bashkëpunimi midis Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Kuvendit të Shqipërisë, nënshkruar më 31.10.2018.
 • Marrëveshje bashkëpunimi në fushën e Arsimit të Lartë dhe Kërkimit Shkencor midis Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Albanian University, nënshkruar më 25.10.2018.
 • Memorandum midis Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, nënshkruar më 09.10.2018.
 • Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Universitetit Europian të Tiranës, nënshkruar më 11.09.2018.
 • Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Institutit Albanologjik, Prishtinë, nënshkruar më 07.06.2018.
 • Marrëveshje bashkëpunimi midis Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Kolegjit Iliria, nënshkruar më 22.05.2018.
 • Marrëveshje bashkëpunimi midis Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Universitetit “Eqerem Çabej”, nënshkruar më 09.05.2018.
 • Marrëveshje për realizimin e veprimtarive në kuadrin e vitit të Skënderbeut midis Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Universitetit “ Eqerem Çabej”, nënshkruar më 09.05.2018.
 • Marrëveshje bashkëpunimi dhe shkëmbimesh akademike midis Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Universitetit të Studimeve të Napolit “ L’Orientale”, nënshkruar më 07.12.2017.
 • Marrëveshje për këmbimin e botimeve midis QSA (sot ASA) dhe Institutit të Historisë “ Ali Hadri” Prishtinë, nënshkruar më 03.12.2016.
 • Marrëveshje për këmbimin e botimeve midis QSA (sot ASA) dhe Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve-Shkup, nënshkruar më 03.12.2016.
 • Marrëveshje për këmbimin e botimeve midis QSA (sot ASA) dhe Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, nënshkruar më 24.11.2016.
 • Marrëveshje bashkëpunimi shkencor midis Institutit Arkeologjik pranë Qendrës së Studimeve Albanologjike (sot ASA), Agjencisë së Shërbimit Arkeologjik, Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare Durrës, Bashkisë Durrës, Universitetit L Lumiére-Lyon 2, Qendrës kërkimore HISOMA-UMR 5189 dhe Këshillit Kombëtar të Kërkimit në Itali, nënshkruar më 10.02.2015.
 • Marrëveshje bashkëpunimi shkencor midis Institutit të Arkeologjisë pranë Qendrës së Studimeve Albanologjike (sot ASA) dhe Institutit Arkeologjik Gjerman (DAI), nënshkruar më 2015.
 • Marrëveshje bashkëpunimi midis Qendrës së Studimeve Albanologjike (sot ASA) dhe Institutit të Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri”, nënshkruar më 23.10.2014.
 • Memorandum bashkëpunimi midis Qendrës së Studimeve Albanologjike (sot ASA) dhe Shërbimit Gjeologjik Shqiptar, nënshkruar më 11.08.2014.
 • Marrëveshje bashkëpunimi midis Qendrës së Studimeve Albanologjike (sot ASA) dhe Universitetit “Eqerem Çabej” Gjirokastër, nënshkruar më 31.07.2014.
 • Marrëveshje bashkëpunimi midis Qendrës së Studimeve Albanologjike (sot ASA) dhe Universitetit të Studimeve të Korçës “Fan Noli”, nënshkruar më 22.07.2014.
 • Marrëveshje bashkëpunimi dhe shkëmbimesh akademike midis Qendrës së Studimeve Albanologjike (sot ASA) dhe Universitetit të Studimeve të Napolit “ L’Orientale”, nënshkruar më 29.05.2014.
 • Marrëveshje bashkëpunimi shkencor e kulturor midis Institutit të Arkeologjisë pranë Qendrës së Studimeve Albanologjike (sot ASA) dhe Departamentit të Shkencave të Inxhinierisë Civile dhe Arkitekturës të Universitetit Politeknik të Bari-t, nënshkruar më 18.04.2014.
 • Marrëveshje për gërmimin, studimin, valorizimin dhe shfrytëzimin e monumenteve të sitit arkeologjik të Selcës së Poshtme mes Institutit të Arkeologjisë pranë (Akademisë së Studimeve Albanologjike) dhe Qendrës së Studimeve Arkeologjike Herakles (Torino), nënshkruar më 31.03.2014.
 • Marrëveshje bashkëpunimi midis Qendrës së Studimeve Albanologjike (sot ASA) dhe Institutit të Studimeve Gjuhësore të Akademisë së Shkencave të Rusisë, nënshkruar më 13.03.2014.
 • Marrëveshje bashkëpunimi midis Qendrës së Studimeve Albanologjike (sot ASA) dhe Shkollës së Lartë Universitare Jopublike “Justicia”, nënshkruar më 26.02.2014.
 • Marrëveshje bashkëpunimi shkencor midis Institutit të Arkeologjisë pranë Qendrës së Studimeve Albanologjike (sot ASA) dhe Institutit të Arkeologjisë Klasike të Universitetit të Këlnit, nënshkruar më 2014.
 • Marrëveshje bashkëpunimi shkencor në kuadër të projektit “Vëzhgime sipërfaqësore në territorin në jug të Durrësit” midis Institutit të Arkeologjisë pranë Qendrës së Studimeve Albanologjike (sot ASA) dhe Departamentit të Filozofisë, Historisë, Kulturës dhe Studimeve të Artit, Universiteti i Helsinkit, nënshkruar më 26.05.2013.
 • Memorandum midis Qendrës së Studimeve Albanologjike (sot ASA) dhe Römisch-Germanisches Zentralmuseum, nënshkruar më 23.05.2013.
 • Marrëveshje bashkëpunimi shkencor midis Institutit të Arkeologjisë pranë Qendrës së Studimeve Albanologjike (sot ASA) dhe Shkollës Franceze të Athinës, nënshkruar më prill 2013.
 • Marrëveshje bashkëpunimi shqiptaro-franceze në fushën e gërmimeve arkeologjike në vendbanimet Koman dhe Lezhë midis Qendrës së Studimeve Albanologjike (sot ASA) dhe Unitetit të Përzier të Kërkimeve “Orient et Méditerranée, tekste arkeologji-histori”, nënshkruar më 15.02.2013.
 • Marrëveshje bashkëpunimi shkencor midis Institutit të Arkeologjisë pranë Qendrës së Studimeve Albanologjike (sot ASA) dhe Universitetit të Këlnit, nënshkruar më 2013.
 • Marrëveshje bashkëpunimi shkencor midis Institutit të Arkeologjisë pranë Qendrës së Studimeve Albanologjike (sot ASA) dhe Institutit të Arkeologjisë Klasike të Universitetit të Këlnit, nënshkruar më 2013.
 • Marrëveshje bashkëpunimi shkencor midis Institutit të Arkeologjisë pranë Qendrës së Studimeve Albanologjike (sot ASA) dhe Institutit Arkeologjik Gjerman (DAI), nënshkruar më 2013.
 • Marrëveshje bashkëpunimi shkencor midis Institutit të Arkeologjisë pranë Qendrës së Studimeve Albanologjike (sot ASA) dhe Institutit të Arkeologjisë Klasike të Universitetit të Colonia-s, nënshkruar më 2013.
 • Marrëveshje bashkëpunimi midis Qendrës së Studimeve Albanologjike (sot ASA) dhe Institutit Luso-Ilir për Zhvillimin Njerëzor, nënshkruar më 26.10.2012.
 • Marrëveshje bashkëpunimi midis Qendrës së Studimeve Albanologjike (sot ASA) dhe Shoqërisë “Terminal Albania” Sh.p.k, nënshkruar më 20.07.2012.
 • Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Qendrës së Studimeve Albanologjike (sot ASA) dhe Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, nënshkruar më 05.04.2012.
 • Marrëveshje bashkëpunimi shqiptaro-zvicerane në fushën e gërmimeve arkeologjike në sitin e Orikumit midis Institutit të Arkeologjisë pranë Qendrës së Studimeve Albanologjike (sot ASA) dhe Universitetit të Gjenevës, nënshkruar më 2012.
 • Marrëveshje bashkëpunimi shkencor midis Institutit të Arkeologjisë pranë Qendrës së Studimeve Albanologjike (sot ASA) dhe Shkollës Franceze të Athinës, nënshkruar më 15.03.2011.
 • Marrëveshje për zhvillimin e kërkimeve arkeologjike në Shkodër midis Qendrës së Studimeve Albanologjike (sot ASA), Institutit të Monumenteve dhe Qendrës së Kërkimeve të Antikitetit të Europës Juglindore të Universitetit të Varshavës, nënshkruar më 15.06.2010.
 • Marrëveshje midis Qendrës së Studimeve Albanologjike (sot ASA) dhe Fakultetit Mekanik të Universitetit Politeknik, nënshkruar më 05.03.2010.
 • Memorandum midis Qendrës së Studimeve Albanologjike dhe School of Slavonic and East European Studies, University College London, nënshkruar më 26.02.2010.
 • Memorandum bashkëpunimi midis Qendrës së Studimeve Albanologjike (sot ASA) dhe RPM Nautical Foundation, nënshkruar më 09.02.2009.
 • Marrëveshje për bashkëpunim shkencor e mësimor ndërmjet Qendrës së Studimeve Albanologjike (sot ASA) dhe Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, nënshkruar më 18.08.2008.
 • Marrëveshje për bashkëpunim shkencor e mësimor ndërmjet Qendrës së Studimeve Albanologjike (sot ASA) dhe Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, nënshkruar më 15.08.2008.
2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL