QENDRA E BOTIMEVE ENCIKLOPEDIKE DHE ALBANOLOGJIKE

QENDRA E BOTIMEVE ENCIKLOPEDIKE DHE ALBANOLOGJIKE

historiku

Informacion rreth Qendrës së Botimeve Enciklopedike dhe Albanologjike

Qendra e Botimeve Enciklopedike dhe Albanologjike (QBEA) është themeluar me vendim të Kryesisë së Akademisë së Shkencave të Shqipërisë (ASH) në korrik 1998 duke trashëguar bazën e Sektorit të Enciklopedisë të themeluar më 1981.

QBEA është institucion kërkimor-shkencor, që organizon punën për hartimin dhe botimin e veprave të karakterit enciklopedik.

QBEA ka bashkëpunuar me universitetet e vendit dhe me institucione të tjera kërkimore-shkencore, si edhe me specialistë të veçantë. QBEA bashkëpunon gjithashtu me institucione kërkimore-shkencore, me universitete, si edhe me specialistë të veçantë në Kosovë, në Maqedoni, në Malin e Zi, si edhe në diasporën shqiptare.

Veprimtaria kryesore e QBEA është hartuese, redaktuese, përgatitëse botimesh, plotësuese dhe organizuese. Ajo mbulon të gjitha fushat e shkencës, të ekonomisë, të kulturës, të artit, të teknikës, të sportit etj., që përfshihen në Fjalorin Enciklopedik dhe në Enciklopedinë shqiptare me përqendrim në disiplinat e ndryshme të fushës së albanologjisë.

botime

Vepra të botuara të QBEA:

Fjalori enciklopedik shqiptar, Tiranë 1985, 1246 f.

Kosova në vështrim enciklopedik, Tiranë 1999, 213 f.

Fjalor enciklopedik shqiptar, 3 vëll., Tiranë 2008-2009, 3061 f.

kontakt

Instituti i Antropologjisë

Rr. "Naim Frashëri" Nr. 1
Tiranë

Institutet e Albanologjisë

Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 3
Tiranë

Qendra e Botimeve Enciklopedike dhe Albanologjike

Sheshi "Fan Noli", Nr. 7
Tiranë