libraria

ASA

LIBRARIA E ASA

Këtu mund të shfletoni vitrinën e botimeve ndër vite të Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Instituteve.

 • Shqipëria në dokumentat austro-hungareze 1912 (Vëllimi VI)
 • Studime Historike (1-2), 2010
 • Shqipëria në dokumentet austro-hungareze (1912). Vëllimi I
 • Ekonomia e Kosovës në vargonjtë e politikës jugosllave 1945-1990
 • Studime Historike (1-2), 2009
 • Reforma agrare kolonizuese në Kosovë
 • Studime Historike (3-4), 2010
 • Studime Historike (1-2), 2013
 • Shqipëria në Konferencën e Paqes (1919-1920)
 • Kur historia ndau dy popuj fqinj Shqipëria dhe Greqia 1912-1914
 • Shqipëria e viteve 1912-1964 në kujtimet e Spiro Kosovës
 • 100 Years of Independence (Volume I)
 • Miti i malit në letërsinë shqipe
 • DUKURITË FONETIKE TË SISTEMIT BASHKËTINGËLLOR
 • Urë fjalësh midis Letërsisë dhe Antropologjisë
 • FONETIKA HISTORIKE E GJUHËS SHQIPE
 • Studime për fjalën shqipe II
 • Fjalori Poetik i jugut
 • EVOLUCIONI HISTORIK I PËREMRAVE TË SHQIPES
 • Studime për leksikun dhe leksikografinë e sotme shqipe
 • Formim gjuhësor (tekst ushtrimesh)
 • Gramatike historike e gjuhës shqipe
 • SISTEMI FOLJOR I GJUHËS SHQIPE
 • Studime në gjuhësi teorike dhe të zbatuar

kontakt

Instituti i Antropologjisë Kulturore
dhe Studimit të Artit

Rr. "Naim Frashëri" Nr. 1
Tiranë

Akademia e Studimeve Albanologjike

Selia Qendrore

Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 3
Tiranë

Tel: +355 42 240 713
Email: info@asa.edu.al

Qendra e Enciklopedisë Shqiptare

Sheshi "Fan Noli", Nr. 7
Tiranë