libraria

ASA

LIBRARIA E ASA

Këtu mund të shfletoni vitrinën e botimeve ndër vite të Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Instituteve.

 • Indoktrinimi komunist përmes kulturës, letërsisë dhe artit - Dokumente historike (1945-1968) (Vëllimi I)
 • Historia e shqiptarëve gjatë shek. XX (Vëllimi i I)
 • Studime Historike (3-4), 2016
 • Historia e shqiptarëve gjatë shekullit XX (1912-1920). Vëllimi 1
 • 101 profile biografike. Nga Kosova për Kosovën
 • Kërkime të reja për historinë e shqiptarëve
 • Nga Shkodra gjer në Vlorë nëpër Shqipërinë Mesjetare
 • Regjistri i Sanxhakut të Arvanidit i vitit 1431
 • Bibliografi e revistës "Studime Historike"
 • Probleme gjuhësore të terminologjisë në gjuhën shqipe
 • Studime mbi tekstet e vjetra shqipe
 • Mbiemrat në gjuhën e sotme shqipe
 • Studime për gjuhën shqipe V
 • Studime për gjuhën shqipe IV
 • Studime për guhën shqipe III
 • Studime filologjike (3-4), 2015
 • Studime filologjike (1-2), 2015
 • Studime letrare në proces: teza, projekte, ide dhe rezultate II (Akte të Konferencës “Studime letrare”)
 • New archaeological discoveries in the Albanian regions (Volume II)
 • New archaeological discoveries in the Albanian regions (Volume I)
 • International congress
 • Iliria 2016
 • Iliria 2013
 • Iliria 2011
 • Iliria 2009-2010
 • Candavia 6
 • RECENT ARCHAEOLOGICAL DISCOVERIES IN ALBANIA
 • Antropologji e Kanunit (botimi dytë)
 • Veshje popullore shqiptare 3
 • Veshje popullore shqiptare 2
 • Veshje popullore shqiptare
 • Imazhi, historia, qenësia. Filmi artistik shqiptar
 • Kultura popullore (1-2), 2016
 • Studime për artin 17/2017
 • Rrugëtim studimesh folklorike
 • Këngë të kreshnikëve në Kelmend

kontakt

Instituti i Antropologjisë Kulturore
dhe Studimit të Artit

Rr. "Naim Frashëri" Nr. 1
Tiranë

Akademia e Studimeve Albanologjike

Selia Qendrore

Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 3
Tiranë

Tel: +355 42 240 713
Email: info@asa.edu.al

Qendra e Enciklopedisë Shqiptare

Sheshi "Fan Noli", Nr. 7
Tiranë