libraria

ASA

LIBRARIA E ASA

Këtu mund të shfletoni vitrinën e botimeve ndër vite të Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Instituteve.

 • Studime Historike (3-4), 2018
 • STUDIME HISTORIKE (1-2), 2018
 • STUDIME HISTORIKE (3-4), 2017
 • Defteri i regjistrimit të Sanxhakut të Shkodrës i vitit 1485
 • Dokumente për historinë e Shqipërisë të shekullit XV (1411-1415)
 • Tregtia adriatike e Shkodrës me Republikën e Venecies në shekujt XVII
 • Balshajt
 • Studime për Skënderbeun
 • BIBLIOGRAFI E REVISTËS “STUDIME HISTORIKE” 1964-2014
 • Gramatike historike e gjuhës shqipe
 • Miti i malit në letërsinë shqipe
 • DUKURITË FONETIKE TË SISTEMIT BASHKËTINGËLLOR
 • Urë fjalësh midis Letërsisë dhe Antropologjisë
 • FONETIKA HISTORIKE E GJUHËS SHQIPE
 • Studime për fjalën shqipe II
 • Fjalori Poetik i jugut
 • EVOLUCIONI HISTORIK I PËREMRAVE TË SHQIPES
 • Studime për leksikun dhe leksikografinë e sotme shqipe
 • Iliria 2005-2006
 • Bronzi i hershëm në Shqipëri
 • Prehistoria e Dibrës
 • Studime Arkeologjike
 • Studime për Prehistorinë e Shqipërisë
 • Thesare me monedha antike të gjetura në Shqipëri (Shek. V-I P. Kr)
 • Archaeological studies
 • Banesat e fortifikuara - Vila në Kaoni
 • Shënime mbi historinë antike të shqiptarëve
 • Kërçova. Identitet kulturor
 • FOLKLORI SHQIPTAR NË BASHKËKOHËSI
 • Vlera poetike të viteve 20-30
 • Artet
 • Teatri Shkodrës
 • Ceremoniali i dasmës në qytetin e Shkodrës
 • Studime per artin 13/2009
 • Teatri dhe dramaturgjia shqiptare
 • Shqipëria nëpërmjet artistëve

kontakt

Instituti i Antropologjisë Kulturore
dhe Studimit të Artit

Rr. "Naim Frashëri" Nr. 1
Tiranë

Akademia e Studimeve Albanologjike

Selia Qendrore

Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 3
Tiranë

Tel: +355 42 240 713
Email: info@asa.edu.al

Qendra e Enciklopedisë Shqiptare

Sheshi "Fan Noli", Nr. 7
Tiranë