Botime të Institutit të Historisë

  • Shqipëria në dokumentet austro-hungareze (1912). Vëllimi I
  • Reforma agrare kolonizuese në Kosovë
  • Shqipëria në dokumentet austro-hungareze (1912). Vëllimi VII
  • 100 Years of Independence (Volume II)
  • Situata të Kishës në Shqipërinë paraturke. Zona e depërtimit ortodoks në "digën" katolike
  • 100 Years of Independence (Volume I)
2024 © Institutet dhe qendrat e albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL