Botime të Institutit të Historisë

  • Studime Historike (1-2), 2013
  • Shqipëria në dokumentet austro-hungareze (1912). Vëllimi I
  • Shqipëria në dokumentat austro-hungareze 1912 (Vëllimi VI)
  • Shqipëria dhe Greqia: Paqja e vështirë 1949-1990
  • Reforma agrare kolonizuese në Kosovë
  • Studime Historike (3-4), 2010
2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.