Botime të Institutit të Historisë

  • Studime Historike (3-4), 2007
  • Studime Historike (1-2), 2008
  • Studime Historike (3-4), 2008
  • Studime Historike (1-2), 2009
  • Studime Historike (3-4), 2009
  • Studime Historike (1-2), 2010
2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.