Shqipja ne etapen e sotme: Politikat e permirsimit dhe te pasurimit te standardit

Shqipja në etapën e sotme: Politikat e përmirësimit dhe të pasurimit të standardit

Autori: Grup autorësh
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 660
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2011