Botime të Institutit të Antropologjisë

  • Çështje të folklorit shqiptar
  • Teatri dhe aktori (Shënime kritike)
  • FOLKLORI SHQIPTAR NË BASHKËKOHËSI
  • Studime per artin 14/2011
  • Shqipëria nëpërmjet artistëve
  • Teatri dhe dramaturgjia shqiptare
2024 © Institutet dhe qendrat e albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL