Botime të Institutit të Antropologjisë

  • Teatri dhe aktori (Shënime kritike)
  • Shqipëria nëpërmjet artistëve
  • Teatri dhe dramaturgjia shqiptare
  • Teatri Shkodrës
  • Nën shenjën e modernitetit
  • EPIKË HISTORIKE KOSOVARE
2024 © Institutet dhe qendrat e albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL