DEFTERI I REGJISTRIMIT TË PËRMETIT …………cdr

Defteri i regjistrimit të Përmetit dhe Korçës i vitit 1431

Autori: Përgatiti për botim Eduart Caka
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 236
Gjuha: Shqip
Viti botimit: 2018