Botime të Institutit të Arkeologjisë

  • Thesare me monedha antike të gjetura në Shqipëri (Shek. V-I P. Kr)
  • Butrint. History, Monuments and Museum
  • Fortifikime të shekujve IV-VI në Dardaninë Perëndimore
  • Archaeological studies
  • Banesat e fortifikuara - Vila në Kaoni
  • Butrinti. Historia, Monumentet dhe Muzeu
2024 © Institutet dhe qendrat e albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL