Botime të Institutit të Arkeologjisë

  • Prehistoria e Dibrës
  • Studime Arkeologjike
  • Thesare me monedha antike të gjetura në Shqipëri (Shek. V-I P. Kr)
  • Bronzi i hershëm në Shqipëri
  • Studime për Prehistorinë e Shqipërisë
  • Butrint. History, Monuments and Museum
2024 © Institutet dhe qendrat e albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL