Botime të Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë

  • Gramatike historike e gjuhës shqipe
  • Miti i malit në letërsinë shqipe
  • DUKURITË FONETIKE TË SISTEMIT BASHKËTINGËLLOR
  • Urë fjalësh midis Letërsisë dhe Antropologjisë
  • FONETIKA HISTORIKE E GJUHËS SHQIPE
  • Studime për fjalën shqipe II
2024 © Institutet dhe qendrat e albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL