Gramatike historike e gjuhës shqipe

Gramatike historike e gjuhës shqipe

Autori: Kolec Topalli
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 1740
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2011