Butrinti.  Historia

Butrinti. Historia, Monumentet dhe Muzeu

Autori: Dhimitër Çondi
Publikoi: Argjiro
Nr. i faqeve:
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: