beqiri

Indoktrinimi komunist përmes kulturës, letërsisë dhe artit – Dokumente historike (1945-1968)

Autori: Beqir Meta, Afrim Krasniqi, Hasan Bello
Publikoi: Emal
Nr. i faqeve: 395
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2018

Shiko versionin elektronik