dssds

Historia e shqiptarëve gjatë shekullit XX (1912-1920). Vëllimi 1

Autori: Grup autorësh
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 532
Gjuha: Shqip
Viti i botimit:

Ky botim është vetëm një përpjekje për të çuar përpara shkrimin e historisë kombëtare përmes një vepre gjithëpërfshirëse sintetike, duke u bazuar në arritjet më të qenësishme shkencore. Ai është pajisur me referenca burimore të cilat kanë një intensitet të ndryshëm në përputhje me faktet ose burimet e reja që janë sjellë. Është synuar që historia të trajtohet në mënyrë proporcionale nga pikëpamja e vëllimit ose imtësitë e ngjarjeve dhe fakteve, por në çështjet e debatueshme ose në ato të cilat kanë prurje të reja shkencore, informacioni i dhënë ka qenë më i detajuar se në pjesët e tjera.