Monumente historike të kultit të krishterë në Dioqezën e Lezhës

Monumente historike të kultit të krishterë në Dioqezën e Lezhës

0L

Autori: Gëzim Hoxha, Luan Përzhita, Flavio Cavallini
Publikoi: 
Nr. i faqeve: 0
Gjuha: Shqip
Çmimi: 0