RIKTHEHET PROGRAMI I EDUKIMIT PËR TRASHËGIMINË KULTURORE

12 Prill, 2023 Njoftime
Akademia e Studimeve Albanologjike me dy nga institutet e saj, respektivisht Instituti i Arkeologjisë dhe Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe i Studimit të Artit, do të zbatojë edhe këtë vit programin e edukimit në fushën e trashëgimisë kulturore me shkollat e ciklit parauniversitar të Tiranës. Për këtë arsye ASA, rektori i saj, prof.dr. Luan Përzhita nënshkroi sot marrëveshjen e bashkëpunimit me DMO ALBANIA, organizatë jofitmprurëse, e përfaqësuar nga znj. Eva Kushova, drejtore ekzekutive, e ngarkuar me koordinimin e roleve ndërinstitucionale për zbatimin e projektit.
Në bazë të marrëveshjes, Akademia e Studimeve Albanologjike – Instituti i Arkeologjisë, përfaqësuar nga drejtoresha, prof.asoc.dr. Belisa Muka, dhe Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, përfaqësuar nga drejtori, prof. dr. Nebi Bardhoshi – do të ofrojë ekspertizë lidhur me përshkrimin e 5 periudhave historike të trashëgimisë kulturore të Tiranës dhe edukimin e të rinjve me këtë trashëgimi historike, materiale dhe shpirtërore. ASA ofron specialistë në këto fusha dhe DMO Albania do të realizojë të gjitha aktivitetet e projektit për një afat njëvjeçar.
Kujtojmë se ky projekt u zbatua gjatë gjithë vitit 2022 në bazë të marrëveshjes së bashkëpunimit me Bashkinë e Tiranës dhe Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, si dhe Zyrën Vendore të Arsimit Parauniversitar. Seminaret u kombinuan me vizitat në Muzeun Arkeologjik dhe turet në kala, muze e qendra historike në sitet arkeologjike të Tiranës dhe rrethinave të saj.
2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL