ASA dhe Universiteti i Prishtinës konkretizojnë marrëveshjen

13 Prill, 2023 Njoftime
Akademia e Studimeve Albanologjike dhe Universiteti i Prishtinës nënshkruan sot në Prishtinë aneksin e marrëveshjes për bashkëpunim në fushën e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor. Ky është një hap konkret që palët e hedhin pas bisedimeve dhe marrëveshjes së nënshkruar më 18 nëntor 2022 për të krijuar një strategji mbi transmetimin e dijes tek brezat e rinj, në fushat e albanologjisë, me qëllim edhe përditësimin dhe pasurimin me teza të reja të dijes albanologjike.
Akademia e Studimeve Albanologjike shikon tek Universteti i Prishtinës partnerin kryesor për zhvillimin e dijes së avancuar në lëmejtë e albanologjisë si në Kosovë dhe në Shqipëri.
Një përfaqësi e ASA-s, e kryesuar nga rektori, prof.dr. Luan Përzhita, i paraqitën rektorit të Universitetit të Prishtinës, prof. dr. Qerim Qerimi, pikat e mëposhtme si një aneks të marrëveshjes:
1. Krijimin e grupeve të punës për hartimin e projekteve strategjike të përbashkëta në fushën e albanologjisë – përkatësisht në fushën e arkeologjisë, antropologjisë social-kulturore, historisë dhe gjuhësisë.
2. Ndërtimin e programeve të përbashkëta në studimet Master dhe Doktoraturë në fushën e albanologjisë – arkeologji, antropologji social-kulturore, histori, gjuhësi.
3. Krijimin e një platforme të përbashkët për shkëmbimin e stafit akademik në mes dy institucioneve.
4. Hulumtime të përbashkëta për trashëgiminë kulturore në Kosovë dhe Shqipëri.
Ky aneks do të respektojë marrëveshjet ndërqeveritare Kosovë-Shqipëri, lidhur me fushën e arsimit dhe trashëgimisë kulturore të secilit vend, si dhe aktet rregullatore (statute, rregullore, strategji të secilit institucion).
Dokumenti u firmos nga dy rektorët, prof. dr. Qerim Qerimi dhe prof. dr. Luan Përzhita.
Për Akademinë e Studimeve Albanologjike nuk ka qenë asnjëherë kaq afër si tani afrimi me institucionet homologe në Kosovë. Kujtojmë se në dy vitet e fundit janë nënshkruar dhe përtërirë memorandume bashkëpunimi me Institutin Albanologjik të Prishtinës dhe në bazë të tyre janë zhvilluar aktivitete të përbashkëta mes tri qendrave të shkencës albanologjike në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup.
2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL