Vendim Senati për mbështetjen financiare të punonjësve të ASA-s

15 Janar, 2023 Njoftime

Më 06.01.2023 Senati Akademik i ASA-s mori vendimin “Për miratimin e mbështetjes financiare për punonjësit e ASA-s” në zbatim të VKM Nr.898, datë 29.12.2022”.

2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL