Ditët e alfabetit

14 Nëntor, 2021 Njoftime

“Ditët e alfabetit” nisën sot në Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptareve-Shkup. Aktivitetet shkencore mbi letërsinë, gjuhën dhe traditën arbëreshe zgjasin deri më 22 nëntor.

Akademia e Studimeve Albanologjike u përfaqësua nga rektori Luan Përzhita dhe prof. dr. Valter Memisha, të cilët zhvlluan edhe takimin e radhës me drejtuesit e qendrave albanologjike të Prishtinës dhe Shkupit, për përgatitjen e një strategjie me moton “Albanologjia e mileniumit të ri”. Kështu më 15 dhjetor në Tiranë nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit mes të tri qendrave.

2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL