Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit midis ASA-së dhe AIDSSH

29 Prill, 2021 Njoftime

Në mjediset e Akademisë së Studimeve Albanologjike, u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit midis këtij institucioni, të përfaqësuar nga rektori, akademik  prof. dr. Marenglen Verli dhe Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, i përfaqësuar nga znj. Gentiana Sula, Kryetare e këtij institucioni.

Objekt i marrëveshjes është institucionalizimi i marrëdhënieve për aplikimin e procedurave që thjeshtojnë bashkëpunimin e ndërsjellë të palëve, në kuadër të mbështetjes së kërkimit shkencor gjatë rishqyrtimit historik të periudhës së regjimit komunist dhe veçanërisht aktivitetit të ish-Sigurimit të Shtetit. Marrëveshja ndër të tjera garanton mundësinë për shqyrtimin e dokumenteve, dorëzimin e dublikatave të dokumenteve dhe veprimtaritë e publikimit të rezultateve shkencore.

“Marrëveshja konsolidon bashkëpunimin e instituteve të ASA me AIDSSH, duke çuar më tej studimet historike, shoqërore, kulturore, etj., të periudhës 1944-1991, deri në trajtim enciklopedik të fenomeneve, ngjarjeve dhe individëve të kohës.

Titullarët e dy institucioneve u shprehën se, “marrëveshja nxit dhe mbështet realizimin e projekteve të përbashkëta kërkimore dhe të edukimit qytetar për demokraci, gjithashtu edhe të veprimtarive të tjera shkencore (konferenca, seminare, tryeza, studime, botime, intervista e dokumentarë në fusha me interes të dyanshëm), duke ndihmuar njohjen realiste ndërdisiplinore të një periudhe të rëndësishme historike”.

 

2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL