Mesazhi i Rektorit të ASA-së, drejtuar Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, për dhënien e ndihmesës, në evidentimin e objekteve arkeologjike të dëmtuara nga tërmeti

3 Dhjetor, 2019 Njoftime

Akademia e Studimeve Albanologjike përveç angazhimit individual përsa i takon solidarizimit moral dhe kontributit financiar për eleminimin e pasojave të tërmetit, shpreh gadishmërinë për të vënë në dispozicion, kur t’i kërkohet, specialistët e vet për evidentimin e dëmeve në objektet arkeologjike e kulturore të cilësuara monumente kulturore, si dhe për çdo angazhim tjetër ku do të vlente kualifikimi dhe eksperienca jonë.

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.