Konferencëa shkencore: “Shqiptarët dhe ndërkombëtarët në vitet 1912-1926”

25 Tetor, 2019 Njoftime

Instituti i Historisë, pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike, në bashkëpunim me Institutin e Historisë “Ali Hadri” Prishtinë, organizuan konferencën shkencore: “Shqiptarët dhe ndërkombëtarët në vitet 1912-1926”.


Fjalën e hapjes së kësaj konference e mbajti akad. prof. dr. Marenglen Verli, rektor i Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe z. Sabit Syla, drejtor i Institutit të Historisë “Ali Hadri” Prishtinë.


Në këtë konferencë u paraqitën kumtesat e mëposhtme:
– Beqir Meta, “Vlerësimet britanike për procesin e shtetndërtimit në Shqipëri (1912-1926)”,

– Ledia Dushku, “Pariteti austro-italian, Banka Kombëtare Shqiptare dhe Fuqitë e Mëdha (1913-1914)”,


– Fatmira Musaj, “Çështja e bashkimit kombëtar të shqiptarëve dhe ndërkombëtarët (1913-1926)”,


– Ardita Hajdari-Buqinca, “Shtypi francez për veprimtarinë e Hasan Prishtinës, 1912”,
– Erarba Çiraku, “Shqipëria dhe shqiptarët në raportet e misioneve italiane (1913-1914)”,
– Sylë Ukshini, “Kosova në kontekstin e Luftës së Parë Botërore”,
– Bujar Dugolli, “Principata shqiptare e Wilhelm Wied-it dhe Fuqitë e Mëdha”,
– Fatmira Rama, “Shkodra nën ndërkombëtarët dhe qeveria e Wilhelm Wied-it”,


– Fitim Rifati, “Kosova në sfondin e marrëdhënieve austro-hungareze e bullgare 1915-1918”,
– Brendon Salih, “Shqipëria në dëshmitë e ndërkombëtarëve (1920-1926)”,
– Marenglen Verli, “Qëndrimi i Fuqive të Mëdha dhe sfida e shqiptarëve në janar 1920”,
– Pranvera Dibra, “Angazhimi i Harry Eyres në politikat e brendshme të konsolidimit të shtetit shqiptar, 1921-1925”,
– Albana Mema, “Institucionet e shtetit shqiptar në optikën e përfaqësive të huaja në Shqipëri (1920- 1924)”,
– Sali Kadria, “Shqipëria dhe rivaliteti italo-jugosllav gjatë viteve 1922-1923”,
– Armend Mehmeti, “Qasja britanike për hapat e parë të Republikës Shqiptare”.
Konkluzionet e konferencës u paraqitën nga akad. prof. dr. Beqir Meta, drejtor i Institutit të Historisë, pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike.

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.