Leksioni me temë: “Etnography in Albania during and after Socialism”

1 Prill, 2019 Njoftime

Më dt. 23. 03. 2019, prof. asoc. dr. Nebi Bardhoshi ishte i ftuar në Kunstkamera, Akademia e Shkencave e Shën Petersburgut-Rusi, për të mbajtur një leksion me temë: “Etnography in Albania during and after Socialism”. (Etnografia në Shqipëri gjatë dhe pas socializmit). Në këtë leksion u trajtua mënyra se si u ngjiz dhe u raportua dija etnografike në situatën diktatoriale, duke prezantuar tezat kryesore të librit “Etnografia në diktaturë: dija, shteti dhe holokausti ynë”, me autorë Nebi Bardhoshi, Olsi Lelaj, 2018. 


Më pas u kalua te sfidat që ndeshi “etnografia socialiste” në periudhën post-socialiste dhe në fund u fol rreth strategjisë kërkimore, projekteve dhe shtigjeve të reja në periudhën aktuale.

Falënderime për organizatorët, për ftesën dhe mikpritjen.  Po ashtu, falënderime për Akademinë e Shkencave të Republikës së Shqipërisë, e cila bëri të mundur mbulimin e shpenzimeve të këtij udhëtimi.

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.