Seminari permanent “Përthyerje antropologjike”

1 Prill, 2019 Njoftime

Prof. Shemsi Krasniqi në takimin e radhës së seminarit permanent trajtoi mënyrën e ripërfytyrimit të natyrës në kulturën tradicionale shqiptare. U vu theksi tek identifikimi i elementeve të një etnoekologjie shqiptare, përkatësisht nisja e një fushe studimesh antropologjike mbi mënyrën e të kuptuarit të natyrës në kulturën tradicionale shqiptare.


Ai trajtoi shkurtimisht artin shkëmbor të Kosovës, me tipologjinë e simboleve dhe interpretimin e tyre. 


Në fund, prof. Krasniqi paraqiti gjetjet kryesore nga kërkimet shumëvjeçare të realizuar prej tij në terren, në përcjellje të festave popullore dhe praktikave rituale të lidhura me natyrën, si pelegrinazhet në male, ritet e kalimit në gurë, festat sezonale dhe kultet e lisave të vjetër në Kosovë.

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.