Marrëveshje bashkëpunimi në fushën e botimeve dhe qasjes së lirë në fondet arkivore

4 Shkurt, 2019 Njoftime

Instituti i Historisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave nënshkruan sot, një marrëveshje bashkëpunimi në fushën e botimeve dhe qasjes së lirë në fondet arkivore, e cila ka si qëllim nxitjen e studimeve në fushën e albanologjisë dhe të përmbledhjes së dokumenteve, që janë prioritete kyçe të të dyja institucioneve. Kjo marrëveshje bashkëpunimi realizon bashkimin e burimeve të specializuara njerëzore të Institutit të Historisë dhe burimeve arkivore të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, të cilat instituti do ti shfrytëzojë për hartimin dhe botimin e përmbledhjeve të dokumenteve arkivore. 

Gjatë fjalës së tij, Akademiku Beqir Meta u shpreh i kënaqur nga ky bashkëpunim, duke falënderuar Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave
Kjo është marrëveshja e parë e bashkëpunimit mes dy institucioneve.

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.