Prezantimi i tetë botimeve të reja të ASA-së

21 Dhjetor, 2018 Njoftime

Në kuadër të Vitit të Skënderbeut, Akademia e Studimeve Albanologjike, organizoi aktivitetin e radhës në Universitetin e Tetovës. Rektori i Akademisë së Studimeve Albanologjike akad. prof. dr. Marenglen Verli, prof. asoc. Edmond Malaj dhe dr. Eduart Caka, prezantuan sot përpara një auditori me profesorë e studentë, tetë botimet e vitit 2018 të ASA-së mbi periudhën e historisë mesjetare dhe osmane të Shqipërisë.

Stafi akademik i ASA-së theksoi rëndësinë e botimeve, risitë e tyre për brezin e ri të studiuesve, kërkimet shkencore albanologjike si dhe bashkëbiseduan me kolegë e studente mbi elementë të veçantë të tyre.

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.