Doli nga shtypi numri i parë i revistës “Albanian Studies”

7 Dhjetor, 2018 Njoftime

Doli nga shtypi numri i parë i revistës “Albanian Studies”. Kjo revistë është konceptuar qё para disa vjetësh si një botim specifik që do të duhej të prezantonte hyrjet më profesionale të mendimit shqiptar në Shqipëri dhe që përmes botimit në anglisht i dedikohet hulumtuesve dhe institucioneve homologe të vendeve të tjera. Botimet e revistës do të jenë në përputhje me standardet më të larta të hulumtimeve dhe publikimeve shkencore. Institutet kërkimore në ASA do të kenë nё revistё hapësirën dhe përgjegjësinë për të vlerësuar cilësinë e punimeve brenda fushës së tyre, por hapësira për botim do të jetë e hapur për çdokёnd, duke përfshirë hulumtuesit shkencorë edhe nga institucione tё tjera brenda dhe jashtё vendit.

Rishikimi, në versionin e shtypur, do të jetë në dispozicion për secilin nga institucionet kërkimore të vendit dhe homologët e tij në vende të tjera, ndërsa varianti në internet do të paraqesë aktin e fundit te prezantimit tё revistёs nё arenёn ndёrkombёtare. Nё tetor 2018, u bё e mundur edhe pajisja me ISSN (International Standard Series Number) e Revistёs Alabnian Studies duke pёrmbushur kёshtu njё kriter tё detyrueshёm pёr njё revistё shkencore ndёrkombёtare.

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.