Një etnografi për kohën e Skënderbeut

5 Dhjetor, 2018 Njoftime

Më dt. 5 dhjetor, ora 12.00, në ambientet e Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, do të hapet ekspozita me temë: Një etnografi për kohën e Skënderbeut, e cila organizohet në kuadrin e Vitit të Skënderbeut. Ajo synon të paraqesë kulturën shqiptare në periudhën e Mesjetës. Objektet që do të ekspozohen aty do të jenë: veshje, stoli, pajisje të mjedisit shtëpiak, armë të kohës etj.

Ekspozita organizohet nga kuratore Prof. dr Afërdita Onuzi, Dr. Ermela Broci dhe me dy specialistet e fondeve Vilma Nallbani dhe Migena Dukagjini.

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.