“KËRKIME NË FUSHËN E ARKEOLOGJISË PREHISTORIKE”

13 Nëntor, 2018 Njoftime

Në kuadër të 70 vjetorit të Arkeologjisë Shqiptare, në datat 12-13 nëntor 2018, Instituti i Arkeologjisë, pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike, zhvilloi në ambientet e Bashkisë Maliq (Korçë), Konferencën Shkencore Ndërkombëtare me titull: “KËRKIME NË FUSHËN E ARKEOLOGJISË PREHISTORIKE”.

Kjo konferencë hodhi dritë mbi arritjet e kërkimeve 70 vjeçare në fushën e Prehistorisë në territorin e Shqipërisë.

Ceremoninë e hapjes së konferencës e përshëndetën: z. Gëzim Topçiu – Kryetar i Bashkisë Maliq,

akademik prof. dr. Marenglen Verli – Rektori i Akademisë së Studimeve Albanologjike,

prof. dr. Luan Përzhita – Drejtor i Institutit të Arkeologjisë,

znj. Lisina Prendi – vajza e Frano Prendit.

Gjithashtu, kryetari i Bashkisë Maliq i dha titullin “Qytetar Nderi”, z. Frano Simon Prendi (pas vdekjes) me motivacionin: “Për kontributin e tij të çmuar në zbulimin, gërmimin dhe publikimin e kulturës shumë të pasur të vendbanimit shumështresor të Maliqit, si një nga vendbanimet më të rendësishme palafitike në Europë, i cili ka hyrë në literaturën botërore në sajë të studimeve të thelluara shkencore të tij”.

Studiuesit e Institutit të Arkeologjisë, pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike u paraqitën në këtë konferencë me kumtesat e mëposhtme:

  • Adem Bunguri, paraqiti kumtesën me titull: “Vendbanimi prehistorik shumështresor i Maliqit”.

  • Ilir Gjipali, paraqiti kumtesën me titull: “Fillimet e kërkimeve prehistorike në Shqipëri”.

  • Rovena Kurti në bashkëpunim me C. Oberweiler, P. Lera dhe G. Touchais, paraqitën kumtesën me temë: “Le début de l’Âge du Fer albanais et la rupture du VIIIe siécle avant J. –Ch. dans le bassin de Korça: nouvelles données chronologiques, culturelles et environnementales”.

  • Rudenc Ruka në bashkëpunim me M. Galaty, paraqitën kumtesën me temë: “Time for an absolute chronology of Albanian prehistory”.

  • Eda Andoni, paraqiti kumtesën me titull: “Mendimi shkencor i Frano Prendit mbi Neolitin e Hershëm”.

  • Ergys Hasa, paraqiti kumtesën me titull: “Prania e qeramikës me grafit në Shqipëri”.

  • Adrian Anastasi, paraqiti kumtesën me titull: “Kërkime arkeologjike nënujore në liqenin e Prespës dhe të Ohrit”.

Në përfundim të konferencës u bë dhe prezantimi i dy botimeve të reja, me titull:

  • Vendbanimi prehistorik i Maliqit
  • Studies in the Prehistory of Albania

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.