“Aranitët në Librazhd”

12 Nëntor, 2018 Njoftime

Në datën 10 nëntor 2018, në kuadër të Vitit Mbarëkombëtar të Gjergj Kastriotit – Skënderbeut u organizua, në ambientet e Pallatit të Kulturës “Sadi Halili”, Librazhd, konferenca shkencore me temë: “Aranitët në Librazhd”.


Konferenca u organizua si rezultat i bashkëpunimit ndër institucional midis Bashkisë Librazhd, Akademisë së Studimeve Albanologjike, si dhe Shoqatës Çermenika 2017, nën kujdesin e Kryetarit të Bashkisë Librazhd, z. Kastriot Gurra.
Konferencën e përshëndeti rektori i Akademisë së Studimeve Albanologjike, akademik Marenglen Verli.

Studiuesit e Akademisë së Studimeve Albanologjike u paraqitën në këtë konferencë me kumtesat e mëposhtme:

Prof. dr. Pëllumb XHUFI (Instituti i Historisë) paraqiti kumtesën me titull: “ARANITI DHE SKËNDERBEU: NGA ZOTËRIMI TE SHTETI”;

Prof. dr. Adem BUNGURI (Instituti i Arkeologjisë) paraqiti kumtesën me titull: “TË DHËNA ARKEOLOGJIKE MBI DISA FORTIFIKIME TË SKËNDERBEUT NË RAJONIN E DIBRËS”;

Prof. asoc. dr. Edmond MALAJ (Instituti i Historisë) paraqiti kumtesën me titull: “KRUSHQITË E ARANITËVE ME FAMILJET E TJERA FISNIKE SHQIPTARE DHE TË HUAJA”;

Në përfundim të konferencës u bë promovimi i disa librave, pjesë e kolanës kushtuar heroit dhe epokës së tij, që po botohet me këtë rast. Gjatë këtij promovimi Akademia e Studimeve Albanologjike prezantoi katër nga botimet e saj më të fundit. Botimet e prezantuara janë:

  • Aleks Buda, Studime për Skënderbeun, ASA, Tiranë, 2018.

  • Regjistri i Sanxhakut të Arvanidit i vitit 1431, ASA, Tiranë, 2018.

  • Konstantin Jireçek, Nga Shkodra gjer në Vlorë (studime mesjetare), ASA, Tiranë, 2018.

  • Pranvera Bogdani, Balshajt, ASA, Tiranë, 2018.

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.