Akad. prof. dr. Marenglen Verli në Komisionin për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

7 Nëntor, 2018 Njoftime

Rektori i ASA-së, akad. prof. dr. Marenglen Verli, në Komisionin për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik të Kuvendit të Shqipërisë duke diskutuar për projekt buxhetin e Akademisë së Studimeve Albanologjike për vitin 2019.

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.