Ligjërata “Veshjet si gjuhë e trupit dhe si mjet identifikimi”

31 Tetor, 2018 Njoftime

Në ligjëratën e radhës, prof. dr. Afërdita Onuzi referoi mbi: Veshjet si gjuhë e trupit dhe si mjet identifikimi.

Kjo ligjëratë u fokusua në veshjet popullore shqiptare, fshatare dhe qytetare. Ajo foli në detaje për ndikimin e kulturave të ndryshme ne veshje, si: kultura Bizantine, kultura e Komanit e deri në ditët e sotme.

U vu theksi kryesisht në tipet e veshjeve dhe variantet e tyre. Po ashtu, prof. Onuzi ndaloi tek specifikat krahinore të veshjeve për burra dhe gra, duke sjellë para pjesëmarrësve, përveç funksionit praktik, edhe funksionin e tyre si gjuhë e trupit.

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.