SENATI AKADEMIK

Anëtarët e Senatit Akademik të ASA-së janë:

 • Prof. dr. Luan Përzhita                                                                          
 • Prof. asoc. dr. Nebi Bardhoshi 
 • Prof. asoc. dr. Belisa Muka   
 • Prof. dr. Artur Lama
 • Prof. asoc. dr. Afrim Krasniqi 
 • Phd. Mikaela Minga 
 • Prof. asoc. dr. Brikena Shkodra-Rrugia                                                           
 • Prof. dr. Valter Memisha               
 • Prof. dr. Hamit Kaba     

 

BORDI ADMINISTRIMIT

Anëtarët e Bordit të Administrimit të ASA-së janë:

 • Adriana Ristani
 • Arian Leka
 • Edlira Gugu            
 • Emis Çerava
 • Raimond Perolla
 • Sali Kadria
 • Silvana Bala   
2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.