SENATI AKADEMIK

Anëtarët e Senatit Akademik të ASA-së janë:

 • Akademik. prof. dr. Marenglen Verli                         
 • Akademik. prof. dr. Beqir Meta                               
 • Prof. dr. Valter Memisha                     
 • Prof. asoc. dr. Nebi Bardhoshi                     
 • Prof. dr. Hamit Kaba                             
 • Prof. dr. Gezim Hoxha                         
 • Phd. Mikaela Minga                       
 • Prof. dr. Luan Përzhita                  
 • Prof. dr. Artur Lama

 

BORDI ADMINISTRIMIT

Anëtarët e Bordit të Administrimit të ASA-së janë:

 • Heliona Miço                
 • Ines Todhe 
 • Afrim Krasniqi
 • Arian Leka
 • Dikensa Topi
 • Sali Kadria
 • Jonida Cungu
2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.