institutet e

albanologjisë

Historiku

HISTORIKU

institutet dhe qendrat e albanologjisë

Në zbatim të vendimit Nr. 338, datë 31.05.2023 dhe vendimit Nr. 821, datë 28.12.2023 u ngritën pranë Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë njësitë e përhershme të kërkim-studimit, si më poshtë vijon:

  • Instituti i Arkeologjisë
  • Instituti i Historisë
  • Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë
  • Instituti i Antropologjisë
  • Qendra e Studimit të Arteve
  • Qendra e Botimeve Enciklopedike e Albanologjike

rëndësia

Rëndësi të posaçme në punën e instituteve dhe qendrave merr hulumtimi, vlerësimi, konservimi dhe promovimi i trashëgimisë materiale e shpirtërore të kulturës së lashtë e të re shqiptare, si një ndër dëshmitë e qenësishme e më shprehëse të identitetit shqiptar.

prezenca

Me kompetencat shumëplanëshe të trupës së punonjësve kërkimorë shkencorë, institutet dhe qendrat afirmohen si aktorët e domosdoshëm në jetën shkencore e kulturore shqiptare dhe njëkohësisht si partnerët më të besueshëm për bashkëpunimet akademike e universitare.

përvoja

Institutet dhe qendrat ofrojnë përvojën dhe shërbimin e tyre jo vetëm në realizimin e projekteve me interes shkencor e publik, por edhe në transferimin e dijeve.

Institutet dhe qendrat

INSTITUTET DHE QENDRAT

arkeologji

Objekti i veprimtarisë së Institutit të Arkeologjise janë kërkimet, gërmimet dhe studimet arkeologjike në të gjithë territorin e Shqipërisë.

histori

Instituti ka si objekt studimin e historisë së popullit shqiptar brenda dhe jashtë shtetit shqiptar nga lashtësia deri në ditët e sotme.

gjuhësi e letërsi

Ky Institut shërben si qendër kryesore për studimin e gjuhës dhe të letërsisë shqiptare.

antropologji

Institucion shkencor i angazhuar me studimin e trashëgimisë kulturore në fushën e etnologjisë dhe të folklorit.

qendra e studimit të arteve

Institucion kërkimor-shkencor, që ka si objekt studimin e artit.

qendra e botimeve enciklopedike dhe albanologjike

QBEA është institucion kërkimor-shkencor, që organizon punën për hartimin dhe botimin e veprave të karakterit enciklopedik.

njësitë e veçanta

Biblioteka Albanologjike
Biblioteka Arkeologjike
Muzeu Arkeologjik
Libraria

kontakt

Instituti i Antropologjisë

Rr. "Naim Frashëri" Nr. 1
Tiranë

Institutet e Albanologjisë

Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 3
Tiranë

Qendra e Botimeve Enciklopedike dhe Albanologjike

Sheshi "Fan Noli", Nr. 7
Tiranë