Partnerë të njohur të bashkëpunimit

 • Fakulteti Histori-Filologji, Universiteti i Tiranës
 • Universiteti i Shkodrës
 • Universiteti i Elbasanit
 • Universiteti i Durrësit
 • Instituti i Historisë, Prishtinë
 • Instituti Albanologjik, Prishtinë
 • Arkivi i Kosovës
 • Instituti Albanologjik, Shkup
 • Instituti i Historisë Nacionale, Shkup
 • Universiteti i Tetovës
 • Instituti Ballkanik, Selanik
 • Instituti Ballkanik, Sofje
 • CIBAL, Sofje
 • TIKA, Turqi
2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL