SHQIPËRIA NË DOKUMENTET AUSTRO-HUNGAREZE

Instituti i Historisë ka botuar një numër të madh vëllimesh me dokumente austro-hungareze mbi Shqipërinë. Publikimi i dokumenteve historike ka qenë dhe mbetet një detyrë e rëndësishme për Institutin. Një prej periudhave më të rëndësishme historike është ajo e viteve 1912-1914, gjatë të cilës u shpall Pavarësia dhe u krijua shteti i ri shqiptar. Një prej burimeve më të rëndësishme dokumentare për këtë periudhë janë arkivat austro-hungareze. Instituti vijon projektin e botimeve të rregullta dokumentare që lidhen me këtë fond kërkimor. Në Arkivin e Institutit të Historisë pranë Institutit të Historisë në Akademinë e Studimeve Albanologjike, ruhet një fond i rëndësishëm i dokumenteve të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Austro-Hungarisë (Haus und Hof Staats Archiv, Wien, Politisches Archiv, Albanien).

Në funksion të studiuesve dhe personave të tjerë të interesuar, po publikojmë më poshtë përmbajtjen e vëllimeve dokumentare që lidhen me fondet austro – hungareze për Shqipërinë, 7 për vitin 1912, 7 për vitin 1914 dhe 3 për Lidhjen e Prizrenit. Për të krijuar një ide më të qartë lidhur me dokumentet, vëllimin e parë të vitit 1912 po e publikojmë të plotë. Të gjitha vëllimet gjenden në Institutin e Historisë dhe të interesuarit mund të komunikojnë direkt me Institutin në adresën ih@asa.edu.al.

Më poshtë gjeni:

 1. Shqipëria në dokumentet austro-hungareze 1912: Vëllimi I (janar – mars). Përgatitën Akad. Beqir Meta dhe MA. Sokol Gjermëni

Link: Vëllimi I me dokumente i plotë

 1. Shqipëria në dokumentet austro-hungareze 1912: Vëllimi II (prill – maj). Përgatitën Prof. dr. Ferit Duka, Prof. ass. dr. Dritan Egro dhe MA. Sokol Gjermëni

Link: Parathënia dhe pasqyra e lëndës

 1. Shqipëria në dokumentet austro-hungareze 1912: Vëllimi III (qershor – korrik). Përgatitën Prof. dr. Hamit Kaba dhe Akademik Beqir Meta

Link: Parathënia dhe pasqyra e lëndës

 1. Shqipëria në dokumentet austro-hungareze 1912: Vëllimi IV (korrik – gusht). Përgatitën Prof. dr. Ana Lalaj, Prof. dr. Eriketa Kambo dhe Dr. Sonila Boçi

Link: Parathënia dhe pasqyra e lëndës

 1. Shqipëria në dokumentet austro-hungareze 1912: Vëllimi V (gusht – nëntor). Përgatitën Akademik Beqir Meta, Prof. Dr. Muharrem Dezhgiu dhe Prof. Dr. Fatmira Musaj

Link: Parathënia dhe pasqyra e lëndës

 1. Shqipëria në dokumentet austro-hungareze 1912: Vëllimi VI (nëntor – dhjetor). Përgatitën Akad. assoc. Marenglen Verli dhe Dr. Ledia Dushku

Link: Parathënia dhe pasqyra e lëndës

 1. Shqipëria në dokumentet austro-hungareze 1912: Vëllimi VII (dhjetor). Përgatitën Akad. assoc. Marenglen Verli dhe Dr. Ledia Dushku

Link: Parathënia dhe pasqyra e lëndës

 1. Shqipëria në dokumentet austro-hungareze 1914: Vëllimi I (janar – shkurt). Përgatiti Prof. Dr. Luan Malltezi, Prof. Dr. Eriketa Kambo, Akad. Marenglen Verli

Link: Parathënia dhe pasqyra e lëndës

 1. Shqipëria në dokumentet austro-hungareze 1914: Vëllimi II (mars). Përgatiti Akad. Marenglen Verli

Link: Parathënia dhe pasqyra e lëndës

 1. Shqipëria në dokumentet austro-hungareze 1914: Vëllimi III (prill). Përgatiti Akad. Marenglen Verli

Link: Parathënia dhe pasqyra e lëndës

 1. Shqipëria në dokumentet austro-hungareze 1914: Vëllimi IV (maj). Përgatiti Avokat Beqir Meta

Link: Parathënia dhe pasqyra e lëndës

 1. Shqipëria në dokumentet austro-hungareze 1914: Vëllimi V (qershor). Përgatiti Prof. Dr. Beqir Meta

Link: Parathënia dhe pasqyra e lëndës

 1. Shqipëria në dokumentet austro-hungareze 1914: Vëllimi VI (korrik). Përgatiti Akad. Marenglen Verli

Link: Parathënia dhe pasqyra e lëndës

 1. Shqipëria në dokumentet austro-hungareze 1914: Vëllimi VII (gusht – shtator). Përgatiti Akademik Marenglen Verli, Prof. dr. Fatmira Rama, Prof. dr. Fatmira Musaj

Link: Parathënia dhe pasqyra e lëndës

 1. Lidhja Shqiptare e Prizrenit në dokumentet austro-hungareze (1878): Vëllimi I. Përgatitën Beqir Meta, ferit Duka dhe Marenglen Verli

Link: Parathënia dhe pasqyra e lëndës

 1. Lidhja Shqiptare e Prizrenit në dokumentet austro-hungareze (shtator 1878 – nëntor 1879): Vëllimi II: Përgatiti Marenglen Verli

Link: Parathënia dhe pasqyra e lëndës

 1. Lidhja Shqiptare e Prizrenit në dokumentet austro-hungareze (dhjetor 1879 – qershor 1880): Vëllimi III. Përgatiti Beqir Meta

Link: Parathënia dhe pasqyra e lëndës

2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL